آموزش متاتریدر: آموزش کار با نوار تعویض نمودارها (Chart Switching Bar)

چهارشنبه 3 بهمن 1397 - 14:05

“نوار تعویض نمودار” در انتهای پایینی پنجره نمودارها قرار گرفته و شامل چندین برگه می‌شود. هرکدام از این برگه‌ها نشانگر نمودار قیمتی نماد معاملاتی خاصی است. از این نوار برای عوض کردن یک نمودار و جابجایی در بین نمودارها استفاده می‌شود و دسترسی شما به نمودارهای مختلف را آسان‌تر می‌کند. اسم هر برگه شامل نماد معاملاتی و تایم فریم انتخاب شده است. شما می‌توانید با کلیک روی برگه مورد نظر نمودار قیمتی آن را نگاه کنید.

آموزش متاترید آموزش کار با نوار حرکت در نمودار ها ۰۱ 1

با راست کلیک کردن روی برگه‌ها منوی دستورات زیر را مشاهده خواهید کرد:

آموزش متاتریدر آموزش کار با نوار حرکت نمودار ها ۰۲ 2
  • Close: به کمک این دستور می‌توانید نمودار قیمتی انتخاب شده را ببندید.
  • Maximize: این دستور باعث می‌شود تا نمودار قیمتی انتخاب شده به اندازه تمام پنجره نمودارها بزرگ شود.
  • Minimize: این دستور باعث می‌شود تا نمودار قیمتی از پنجره نمودارها حذف شود، با این حال نمودار قیمتی بسته نخواهد شد و در بخش میله switching باقی خواهد ماند.
  • Restore: اگر نمودار قیمتی تمام پنجره نمودارها را پوشانده باشد، با این دستور می‌توانید نمودارهای قیمتی را در حالت پنجره‌های کوچک مشاهده کنید.
  • Windows: این دستور باعث می‌شود تا بخش مدیریت پنجره‌ها ظاهر شود. شما می‌توانید از کلید میانبر Alt+W هم این کار انجام دهید.
  • Tile Windows: نمودارها را در قالب Tile (کاشی) نمایش می‌دهد. شما می‌توانید از کلید میانبر Alt+R هم برای این کار استفاده کنید.

کار با پنجره مدیریت نمودار (Chart Managing Window)

پنجره مدیریت نمودار به شما اجازه می‌دهد تا نمودارهای باز را مدیریت کنید. این پنجره شامل لیستی از نمودارهای قیمتی است که در حال حاضر باز هستند.

آموزش متاترید آموزش کار با نوار حرکت در نمودار ها ۰۳ 3

دکمه Activate باعث نمایش پنجره مورد نظر خواهد شد و دکمه Close پنجره انتخاب شده را می‌بندد.


بخش پنجم آموزش متاتریدر:
آموزش متاتریدر: آموزش کار با پنجره Navigator