تحلیل پرایس اکشن: تحلیل یورو EURUSD

پنجشنبه 11 خرداد 1402 - 10:02

تحلیل یورو پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

طبق نمودار چهارساعته EURUSD، قیمت از خط روند نزولی پیروی می کند و بازار زیر ابر ایچیموکو قرار دارد، از این رو ساختار بازار نزولی یا بریش است. اگر مقاومت اول در ۱٫۰۶۹۱ موقعیت خود را حفظ کند، یورو می تواند به حمایت اول در ۱٫۰۵۳۵ دلار برسد.

اما در صورتی که خط روندی و مقاومت اول شکسته شوند، می توان انتظار جهش جفت ارز یورو دلار تا مقاومت دوم در ۱٫۰۷۹۳ را داشت.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته یورو دلار 1 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته EURUSD

تحلیل یورو چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

در نمودار چهارساعته EURUSD، ساختار بازار نزولی است و قیمت زیر ابر ایچیموکو قرار دارد که تائیدی بر مومنتوم بریش است. اگر جفت ارز به زیر حمایت اول در ۱٫۰۶۹۴ عبور کند، مسیر نزولی بازار تا حمایت دوم در ۱٫۰۶۲۳ هموار خواهد شد.

اما در صورتی که حمایت اول موقعیت خود را حفظ کند، جفت ارز یورو دلار می تواند به سمت مقاومت اول در ۱٫۰۷۴۷ بازگردد. با شکست این نرخ، مقاومت دوم در ۱٫۰۷۹۳ هدف بعدی بازار خواهد بود.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته یورو دلار 15 2 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته EURUSD

تحلیل یورو سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

در نمودار چهارساعته EURUSD، قیمت در کانال نزولی قرار دارد و ساختار بازار بریش است. اگر سقف کانال به مقاومت تبدیل شود، جفت ارز می تواند به سمت حمایت اول در ۱٫۰۶۹۴ بازگردد. با شکست این نرخ، حمایت دوم در ۱٫۰۶۲۳ هدف بعدی بازار خواهد بود.

اما در صورتی که سقف کانال شکسته شود، می تواند جفت ارز یورو دلار را به مقاومت اول در ۱٫۰۷۴۷ برساند. شکست این سطوح نشان دهنده تغییر ساختار بازار از نزولی به صعودی است و EURUSD تا مقاومت دوم در ۱٫۰۷۹۳ جهش خواهد کرد.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته یورو دلار 14 3 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته EURUSD

تحلیل یورو دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲

طبق نمودار روزانه EURUSD، قیمت به زیر خط روند صعودی عبور کرده و از این رو ساختار بازار نزولی است. اگر جفت ارز حمایت اول در ۱٫۰۶۹۵ را بشکند، مسیر نزولی بازار تا حمایت دوم در ۱٫۰۵۱۶ هموار خواهد شد.

اما در صورتی که حمایت اول موقعیت خود را حفظ کند، جفت ارز یورو دلار می تواند به سمت مقاومت اول در ۱٫۰۸۰۶ بازگردد. با شکست این نرخ، ساختار کوتاه مدت بازار تا مقاومت دوم در ۱٫۱۰۴۴ صعودی خواهد شد.

تحلیل پرایس اکشن روزانه یورو دلار 2 4 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن روزانه EURUSD

تحلیل یورو جمعه ۵ خرداد ۱۴۰۲

در نمودار چهارساعته EURUSD، ساختار بازار نزولی است و قیمت در کانال نزولی معامله می شود. با این حال در اندیکاتور RSI واگرایی صعودی دیده می شود که نشانه ای از بازگشت مثبت بازار است.

اگر واگرایی صعودی عمل کند، جفت ارز می تواند به سمت مقاومت اول در۱٫۰۷۴۷ و سپس سقف کانال حرکت کند. با شکست سقف کانال، روند بازار تا مقاومت دوم در ۱٫۰۷۹۳ و سطوح بالاتر صعودی خواهد شد.

اما در صورتی که فروشندگان قدرت خود را در بازار حفظ کنند، جفت ارز یورو دلار می تواند دوباره به سمت حمایت اول در ۱٫۰۶۹۴ و کف کانال بازگردد.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته یورو دلار 13 5 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته EURUSD