تحلیل پرایس اکشن: تحلیل دلار استرالیا AUDUSD

پنجشنبه 11 خرداد 1402 - 10:49

تحلیل دلار استرالیا پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

طبق نمودار چهارساعته AUDUSD، مومنتوم صعودی بازار در حال افزایش است و در اندیکاتور RSI واگرایی صعودی دیده می شود. شکست خط روند نزولی برای تائید حرکت صعودی جدید ضروری است. در این صورت مقاومت اول در ۰٫۶۵۴۵ و مقاومت دوم در ۰٫۶۵۷۸ اهداف بعدی دلار استرالیا خواهند بود.

در مقابل اگر خط روندی به مقاومت تبدیل شود، جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا می تواند به سمت حمایت اول در ۰٫۶۴۵۹ بازگردد. شکست این نرخ می تواند AUDUSD را به حمایت دوم در ۰٫۶۳۸۶ برساند.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار استرالیا دلار آمریکا 1 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته AUDUSD

تحلیل دلار استرالیا چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

طبق نمودار چهارساعته AUDUSD، قیمت زیر ابر ایچیموکو قرار دارد و ساختار بازار نزولی است. اگر جفت ارز از حمایت اول در ۰٫۶۴۹۷ عبور کند، مسیر نزولی دلار استرالیا تا حمایت دوم در ۰٫۶۴۰۳ هموار خواهد شد.

اما در صورتی که حمایت اول موقعیت خود را حفظ کند، جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا می تواند به سمت مقاومت اول در ۰٫۶۵۷۸ بازگردد. با شکست این نرخ، مقاومت دوم در ۰٫۶۶۰۷ هدف بعدی بازار خواهد بود.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار استرالیا دلار آمریکا 12 2 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته AUDUSD

تحلیل دلار استرالیا سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

طبق نمودار چهارساعته AUDUSD، ساختار نزولی بازار بعد از برخورد به حمایت اول در ۰٫۶۴۹۷ متوقف شده است. اگر جفت ارز به بازگشت مثبت از این نرخ ادامه دهد، می تواند به مقاومت اول در ۰٫۶۵۷۸ برسد. با شکست این نرخ، مقاومت دوم در ۰٫۶۶۰۷ هدف بعدی بازار خواهد بود.

اما در صورتی که فروشندگان وارد بازار شوند، جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا می تواند به سمت حمایت اول بازگردد. شکست نرخ ۰٫۶۴۹۷ می تواند حرکت نزولی دیگری به راه بیندازد.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار استرالیا دلار آمریکا 11 3 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته AUDUSD

تحلیل دلار استرالیا جمعه ۵ خرداد ۱۴۰۲

در نمودار چهار ساعته AUDUSD، ساختار بازار نزولی است و قیمت به زیر حمایت اول در ۰٫۶۰۵۸ عبور کرده است. اگر این نرخ به مقاومت تبدیل شود، جفت ارز می تواند تا حمایت دوم در ۰٫۶۴۰۳ دلار سقوط کند.

اما در صورتی که خریداران از اطراف نرخ ۰٫۶۰۵۸ وارد بازار شوند و شکست حمایت اول جعلی باشد، جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا می تواند به سمت مقاومت اول در ۰٫۶۵۷۸ بازگردد. با شکست این نرخ، مقاومت دوم در ۰٫۶۶۰۸ هدف بعدی AUDUSD خواهد بود.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار استرالیا دلار آمریکا 10 4 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته AUDUSD

تحلیل دلار استرالیا چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲

در نمودار چهارساعته AUDUSD، ساختار بازار نزولی است. در حال حاضر نیز قیمت به زیر حمایت اول در ۰٫۶۶۰۶ نفوذ کرده است. اگر شکست این نرخ قطعی باشد، حرکت نزولی فعلی می تواند تا حمایت دوم در ۰٫۶۵۷۵ ادامه یابد.

اما در صورتی که حمایت اول موقعیت خود را حفظ کند، جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا می تواند به سمت مقاومت اول در ۰٫۶۶۳۷ بازگردد. با شکست این نرخ، مقاومت دوم در ۰٫۶۶۶۸ هدف بعدی بازار خواهد بود.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار استرالیا دلار آمریکا 9 5 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته AUDUSD