تحلیل تکنیکال هفتگی طلا 

یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ - ۱۳:۴۸

تحلیل هفتگی اونس طلا _ یکشنبه ۳۱ تیر

آیا کندل پین بار نزولی اونس طلا عمل می کند؟

در نمودار هفتگی اونس طلا یا XAUUSD، روند بلندمدت بازار صعودی یا بولیش است. اخیراً اونس طلا در ادامه فشارهای خرید به بالای نرخ ۲۴۵۰ دلاری عبور کرده و به نرخ ۲۴۸۳٫۷۴ رسیده است که سطح تاریخی جدید برای بازار به شمار می رود. با این حال، اونس طلا بعد از جذب نقدینگی به زیر محدوده مقاومتی بازگشته و کندل پین بار نزولی تشکیل داده است.

در معاملات هفته جاری، اگر کندل بازگشتی عمل کند و اونس طلا به زیر نرخ ۲۴۰۰٫۸۲ عبور کند، می توان انتظار حرکت بازار به سمت حمایت جزئی ۲۳۶۵ و سپس محدوده حمایتی ۲۳۰۰-۲۲۷۷٫۳۴ را داشت.

اما برای این که رالی صعودی بلندمدت تا سطوح بالاتر احیا شود، بایستی اوج قیمتی اخیر در نرخ ۲۴۸۳٫۷۴ دلار به طور قطعی شکسته شود.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال هفتگی XAUUSD

تحلیل هفتگی اونس طلا _ یکشنبه ۲۴ تیر

اونس طلا به محدوده مقاومتی مهمی رسیده است

در نمودار هفتگی اونس طلا یا XAUUSD، روند بلندمدت بازار صعودی است. اما حرکات صعودی طلا بعد از لمس نرخ ۲۴۵۰٫۱۲ دلار محدود شده اند و چشم انداز میان مدت بازار خنثی یا رنج شده است.

اخیراً قیمت اونس طلا در ادامه فشارهای خرید افزایش یافته و نتیجه آن حرکت بازار به سمت محدوده مقاومتی ۲۴۵۰٫۱۲-۲۴۱۵ بوده است. در معاملات هفته جاری، بازار دوباره با این محدوده مواجه خواهد شد. اگر محدوده مقاومتی موقعیت خود را حفظ کند، اونس طلا در فاز خنثی باقی خواهد ماند و می توان شاهد بازگشت بازار به سمت حمایت جزئی ۲۳۶۵ و سپس کف فاز نوسانی بود.

اما برای این که اونس طلا به سمت سطوح بالاتر حرکت کند، بایستی نرخ ۲۴۵۰٫۱۲ دلاری به طور قطعی شکسته شود.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال هفتگی XAUUSD


تحلیل هفتگی اونس طلا _ یکشنبه ۱۷ تیر

آیا اونس طلا به سقف فاز خنثی می رسد؟

در نمودار هفتگی اونس طلا یا XAUUSD، روند بلندمدت بازار صعودی است. اخیراً حرکات صعودی بازار بعد از لمس نرخ ۲۴۵۰٫۱۲ دلار محدود شده و روند میان مدت اونس طلا بین سطوح ۲۴۵۰٫۱۲-۲۲۷۷٫۳۴ خنثی یا رنج است.

هفته گذشته، اونس طلا به بازگشت مثبت از محدوده حمایتی ادامه داد که نتیجه آن افزایش ۷۰ دلاری قیمت طلا بوده است. در معاملات هفته جاری، اگر بازار به بالای نرخ ۲۳۹۱٫۶۲ دلاری عبور کند، اونس طلا می تواند به سمت محدوده ۲۴۱۵-۲۴۵۰٫۱۲ حرکت کند. نرخ رُند ۲۴۰۰ دلاری نیز در این بین قرار گرفته است.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال هفتگی XAUUSD

تحلیل هفتگی اونس طلا _ یکشنبه ۱۰ تیر

بازگشت مجدد اونس طلا از نرخ ۲۳۰۰ دلاری

در نمودار هفتگی اونس طلا، روند بلندمدت بازار صعودی است. اما روند میان مدت اونس طلا بین سطوح ۲۴۵۰٫۱۲-۲۲۷۷٫۳۴ خنثی یا رنج است. اخیراً بازار در ادامه فشارهای فروش به محدوده حمایتی برخورد کرده که خریداران در اطراف نرخ ۲۳۰۰ دلاری حضور داشتند و نتیجه آن افزایش قیمت طلا بوده است.

در معاملات هفته جاری، اگر اونس طلا به بازگشت مثبت اخیر ادامه دهد و به بالای نرخ ۲۳۲۶٫۷۲ دلاری عبور کند، می تواند ابتدا به مقاومت جزئی ۲۳۶۵ برسد. با شکست این نرخ، سقف فاز خنثی هدف بعدی اونس طلا خواهد بود.

در مقابل، برای این که اونس طلا حرکت نزولی جدید به راه بیندازد، بایستی نرخ ۲۲۷۷٫۳۴ دلار به صورت قطعی شکسته شود.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل هفتگی اونس طلا

تحلیل هفتگی اونس طلا _ یکشنبه ۳ تیر

واکنش نزولی اونس طلا به نرخ ۲۳۵۰ دلاری

در نمودار هفتگی اونس طلا یا XAUUSD، روند بلندمدت بازار صعودی یا بولیش است. اما حرکات صعودی بازار بعد از لمس نرخ ۲۴۵۰٫۱۲ دلار محدود شده اند و اونس طلا وارد فاز خنثی یا رنج شده است.

در ابتدای هفته معاملاتی گذشته، اونس طلا با فشارهای خرید مواجه شد و به بالای مقاومت جزئی ۲۳۵۰ دلاری نفوذ کرد اما شکست این این نرخ جعلی بوده و کندل هفتگی زیر ۲۳۵۰ بسته شده است.

در معاملات هفته جاری، اگر بازار از نرخ ۲۳۲۱٫۸۷ دلاری عبور کند، می توان شاهد کاهش قیمت طلا تا محدوده حمایتی ۲۳۰۰-۲۲۷۷٫۳۴ بود. با شکست قطعی این ناحیه، ساختار اونس طلا به نزولی تغییر خواهد کرد.

اما برای این که بازار تا سقف فاز خنثی حرکت کند، بایستی نرخ ۲۳۵۰ دلاری به طور قطعی شکسته شود.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال هفتگی اونس طلا