تقویم اقتصادی فارکس Economic Calendar

تقویم اقتصادی فارکس به شما کمک می کند از زمان اعلام اخبار فارکس و میزان پیش بینی شده و اعلام شده شاخص های اقتصادی روز مطلع شوید و از شاخص های اقتصادی و اخبار در تنظیم معاملات خود در بازار فارکس سود ببرید.

فقط اخبار امروز

زمان های تقویم اقتصادی به ساعت ایران هستند (راهنمای علائم)

زمان
ارز
عنوان خبر یا شاخص اقتصادی
قبلی
پیش بینی
فعلی
تقویم اقتصادی سه شنبه۳۰ می ۲۰۲۳
تعطیلی
تعطیلی بانکی - انگلستان
تعطیلی
تعطیلی بانکی آمریکا
تعطیلی
تعطیلی بانکی
02:15
NZD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 1.6%
واقعی: -2.6%
03:00
JPY
نسبت موقعیت های شغلی به متقاضیان کار (آوریل)
پیش بینی: 1.32
واقعی: 1.32
05:00
AUD
شاخص مجوز های ساخت وساز (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 2.0%
واقعی: -8.1%
10:30
CHF
شاخص های پیشرو KOF (مه)
پیش بینی: 95.0
واقعی: 90.2
10:30
CHF
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 0.6%
واقعی: 0.6%
10:30
CHF
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 0.1%
واقعی: 0.3%
16:00
CAD
حساب جاری (سه ماهه اول)
پیش بینی: -10.9B
واقعی: -6.2B
16:30
USD
شاخص بهای مسکن تک خانوار در 20 کلان شهر آمریکا (سالانه) (مارس)
پیش بینی: -1.6%
واقعی: -1.1%
17:30
USD
شاخص اطمینان مصرف کننده CB (مه)
پیش بینی: 99.0
واقعی: 102.3
تقویم اقتصادی چهارشنبه۳۱ می ۲۰۲۳
02:30
AUD
سخنرانی رئیس بانک رزرو استرالیا - Lowe
پیش بینی:
واقعی:
03:20
JPY
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 0.5%
واقعی: -0.4%
03:20
JPY
شاخص خرده فروشی (سالانه) (آوریل)
پیش بینی: 5.8%
واقعی: 5.0%
04:30
NZD
شاخص اطمینان کسب و کار (مه)
پیش بینی: -43.4
واقعی: -31.1
05:00
AUD
شاخص اتمام پروژه های ساخت و ساز (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 1.5%
واقعی: 1.8%
05:00
AUD
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه)
پیش بینی: 6.4%
واقعی: 6.8%
05:00
AUD
تامین منابع اعتباری بخش خصوصی (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: 0.6%
05:00
CNY
شاخص PMI ترکیبی (مه)
پیش بینی:
واقعی: 52.9
05:00
CNY
گزارش PMI بخش تولیدی (مه)
پیش بینی: 51.4
واقعی: 48.8
05:00
CNY
شاخص PMI بخش غیر تولیدی (مه)
پیش بینی: 54.9
واقعی: 54.5
10:00
CHF
شاخص خرده فروشی (سالانه) (آوریل)
پیش بینی: -1.4%
واقعی: -3.7%
11:25
EUR
تغییرات بیکاری آلمان (مه)
پیش بینی: 14K
واقعی: 9K
11:25
EUR
نرخ بیکاری (مه)
پیش بینی: 5.6%
واقعی: 5.6%
11:30
EUR
گزارش ثبات سیستم مالی ناحیه یورو
پیش بینی:
واقعی:
15:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.6%
واقعی: -0.1%
15:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (مه)
پیش بینی: 7.3%
واقعی: 6.1%
16:00
CAD
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 0.4%
واقعی: 0.8%
16:00
CAD
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 2.80%
واقعی: 2.21%
16:00
CAD
تولید ناخالص داخلی - GDP (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: 0.2%
واقعی: 0.0%
16:00
CAD
شاخص تولید ناخالص داخلی سالانه (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 1.5%
واقعی: 3.1%
16:00
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
پیش بینی:
واقعی:
16:20
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bowman
پیش بینی:
واقعی:
16:45
GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان - Mann
پیش بینی:
واقعی:
17:15
USD
شاخص PMI شیکاگو (مه)
پیش بینی: 47.0
واقعی: 40.4
17:30
USD
گزارش موقعیت های شغلی اشغال نشده (آوریل)
پیش بینی: 9.775M
واقعی: 10.103M
17:45
USD
سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک - الجزایر (Barrel)
پیش بینی: 0.96M
واقعی: 0.96M
17:45
USD
سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک - کنگو (Barrel)
پیش بینی: 0.28M
واقعی: 0.28M
17:45
USD
سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک - گابن (Barrel)
پیش بینی: 0.19M
واقعی: 0.19M
17:45
USD
سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک - گینه (Barrel)
پیش بینی: 0.05M
واقعی: 0.05M
17:45
USD
سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک - ایران (Barrel)
پیش بینی: 2.65M
واقعی: 2.65M
17:45
USD
سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک - عراق (Barrel)
پیش بینی: 4.00M
واقعی: 4.00M
17:45
USD
سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک - کویت (Barrel)
پیش بینی: 2.55M
واقعی: 2.55M
17:45
USD
سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک - لیبی (Barrel)
پیش بینی: 1.12M
واقعی: 1.12M
17:45
USD
سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک - نیجریه (Barrel)
پیش بینی: 1.45M
واقعی: 1.45M
17:45
USD
سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک - عربستان (Barrel)
پیش بینی: 10.00M
واقعی: 10.00M
17:45
USD
سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک - امارات (Barrel)
پیش بینی: 2.89M
واقعی: 2.89M
17:45
USD
سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک - ونزوئلا (Barrel)
پیش بینی: 0.71M
واقعی: 0.71M
18:30
CHF
سخنرانی عضو بانک مرکزی سوئیس - Jordan
پیش بینی:
واقعی:
20:00
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Harker
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
ارزیابی فدرال رزرو از وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا - Beige Book
پیش بینی:
واقعی:
تقویم اقتصادی پنجشنبه۰۱ ژوئن ۲۰۲۳
00:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی: -1.220M
واقعی: 5.202M
03:20
JPY
شاخص مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی (سالانه) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 5.5%
واقعی: 11.0%
05:00
AUD
شاخص مخارج سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 1.3%
واقعی: 2.4%
05:00
AUD
شاخص خرده فروشی (ماهانه)
پیش بینی: 0.0%
واقعی: 0.0%
05:15
CNY
شاخص PMI بخش تولیدی چین (کایکسین) (مه)
پیش بینی: 50.3
واقعی: 50.9
07:05
JPY
حراج اوراق قرضه دولتی 10 ساله ژاپن
پیش بینی:
واقعی: 0.436%
09:30
GBP
شاخص بهای مسکن در کل کشور (سالانه) (مه)
پیش بینی:
واقعی: -3.4%
09:30
GBP
شاخص بهای مسکن در کل کشور (ماهانه) (مه)
پیش بینی: -0.5%
واقعی: -0.1%
09:30
EUR
شاخص خرده فروشی آلمان (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 1.0%
واقعی: 0.8%
11:00
CHF
شاخص PMI بخش تولیدی (مه)
پیش بینی: 44.5
واقعی: 43.2
11:25
EUR
شاخص PMI بخش تولیدی آلمان (مه)
پیش بینی: 42.9
واقعی: 43.2
11:30
EUR
گزارش PMI بخش تولیدی (مه)
پیش بینی: 44.6
واقعی: 44.8
12:00
GBP
گزارش PMI بخش تولیدی (مه)
پیش بینی: 46.9
واقعی: 47.1
12:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه)
پیش بینی: 5.5%
واقعی: 5.3%
12:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه)
پیش بینی: 0.6%
واقعی: 0.0%
12:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (مه)
پیش بینی: 6.3%
واقعی: 6.1%
12:30
EUR
نرخ بیکاری (آوریل)
پیش بینی: 6.5%
واقعی: 6.5%
13:00
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
پیش بینی:
واقعی:
15:00
EUR
گزارش آخرین نشست پولی بانک مرکزی اروپا - ECB Minutes
پیش بینی:
واقعی:
15:45
USD
گزارش تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی - ADP (مه)
پیش بینی: 170K
واقعی: 278K
16:00
USD
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 235K
واقعی: 232K
16:00
USD
شاخص بهره وری بخش غیر کشاورزی (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: -2.7%
واقعی: -2.1%
16:00
USD
شاخص هزینه هر واحد نیروی کار (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 6.3%
واقعی: 4.2%
16:15
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Enria
پیش بینی:
واقعی:
17:15
USD
گزارش PMI بخش تولیدی (مه)
پیش بینی: 48.5
واقعی: 48.4
17:30
USD
گزارش اشتغال بخش تولیدی (گزارش موسسه ISM) (مه)
پیش بینی: 48.5
واقعی: 51.4
17:30
USD
شاخص PMI بخش تولیدی (گزارش موسسه ISM) (مه)
پیش بینی: 47.0
واقعی: 46.9
17:30
USD
شاخص قیمتی ISM بخش تولیدی (مه)
پیش بینی: 52.0
واقعی: 44.2
18:30
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: -1.101M
واقعی: 4.488M
18:30
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: 0.772M
واقعی: 1.628M
20:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Harker
پیش بینی:
واقعی:
تقویم اقتصادی جمعه۰۲ ژوئن ۲۰۲۳
00:00
USD
ترازنامه فدرال رزرو
پیش بینی:
واقعی: 8,386B
00:00
USD
کزارش ذخایر رزرو بانک ها در نزد بانک مرکزی
پیش بینی:
واقعی: 3.206T
05:00
AUD
شاخص وام مسکن (ماهانه)
پیش بینی: 3.0%
واقعی: -3.8%
16:00
USD
شاخص نرخ رشد متوسط درآمد ساعتی (سالانه) (سالانه) (مه)
پیش بینی: 4.3%
واقعی: 4.3%
16:00
USD
شاخص نرخ رشد متوسط درآمد ساعتی (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.4%
واقعی: 0.3%
16:00
USD
گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا - NFP (مه)
پیش بینی: 180K
واقعی: 339K
16:00
USD
نرخ مشارکت نیروی کار (مه)
پیش بینی: 62.5%
واقعی: 62.6%
16:00
USD
گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی-خصوصی (مه)
پیش بینی: 160K
واقعی: 283K
16:00
USD
نرخ بیکاری (مه)
پیش بینی: 3.5%
واقعی: 3.7%
20:30
USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
پیش بینی:
واقعی: 555
20:30
USD
آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا
پیش بینی:
واقعی: 696
تقویم اقتصادی ( امروز ) شنبه۰۳ ژوئن ۲۰۲۳
00:00
GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی: 13.2K
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی: 162.6K
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی: 169.3K
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100
پیش بینی:
واقعی: 8.5K
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
پیش بینی:
واقعی: -434.2K
00:00
AUD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی: -44.1K
00:00
JPY
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی: -96.2K
00:00
EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی: 165.7K

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب فارکس خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید

شرح علائم و اختصارات

سخنرانی بازنگری شده انتشار مقدماتی

تاثیر خبر بر بازار فارکس کم متوسط زیاد

تایم اخبار در تقویم فارکس به ساعت ایران است.

تقویم سایت اخبار فارکس ایران بورس آنلاین، همانند تقویم فارکس فکتوری forex factory، بهترین سایت فارکس و معتبرترین منبع اعلام شاخص ها و زمان اخبار در ایران و شامل مهمترین عناوین تقویم اقتصادی جهان است. با استفاده از تقویم اقتصادی فارکس می‌توانید لیست داده‌های مهم اقتصادی که در هر روز منتشر می‌شوند را به همراه میزان تاثیرگذاری آنها بر روی بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام مشاهده نمایید و همچنین در هنگام اعلام اخبار بازار، از داده‌های اعلام شده و اخبار فارکس فارسی با امکان آپدیت خودکار مطلع شوید.

کانال تلگرامی اخبار فارکس

در کانال تلگرامی اخبار فارکس ایران بورس آنلاین هر روز تقویم اقتصادی روز فارکس، اونس طلا و نفت خام و همچنین مطالب بخش اخبار بازار فارکس به صورت لحظه ای منتشر می شوند. آدرس کانال تلگرامی اخبار فارکس : اینجا کلیک کنید.

کانال تلگرامی تحلیل فارکس و کانال تلگرامی سیگنال فارکس

در کانال تلگرامی تحلیل فارکس تحلیل های تکنیکال و فاندامتال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام به صورت لحظه ای منتشر می شوند. کلیه اطلاعیه ها و سرویس های جدید نیز در کانال تلگرام تحلیل ها اطلاع رسانی می شوند. آدرس کانال تلگرامی سیگنال و تحلیل فارکس : اینجا کلیک کنید.

در کنار تقویم بازار و اخبار اقتصادی می توانید از ساعت فارکس جهت اطلاع از ساعات کار سشن های مختلف بازار فارکس و سایر بورس های جهانی استفاده کنید: ساعت فارکس

تقویم اقتصادی فارکس چیست؟

تقویم‌های اقتصادی تاریخ‌هایی را فهرست می‌کنند که شامل داده‌های اقتصادی مهمی مانند سطوح تورم، نرخ بیکاری و تغییرات در نرخ بهره و موارد بسیار دیگری می باشند. انتشار  این داده ها تاثیر زیادی بر بازار ارز جهانی می گذارد و ابزاری ضروری برای هر معامله گر فارکس است.

چگونه از تقویم اقتصادی برای تقویت استراتژی فارکس خود استفاده کنید؟

بازار فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی در جهان است و انتشار داده‌های اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین محرک‌های این بازار است، زیرا نشان‌دهنده رخدادها و تصمیماتی است که می‌تواند بر بازارهای مالی تاثیر بگذارد. گنجاندن تقویم اقتصادی در استراتژی فارکس، شانس معامله‌گر را برای رزرو سود یا جلوگیری از ضرر افزایش می‌دهد.

تقویم اقتصادی در فارکس چگونه کار می کند؟

موارد و ارکان اصلی تقویم اقتصادی در مورد هر رخداد شامل تاریخ و ساعت آن،  عنوان خبر، داده های پیشین و پیش بینی در آن زمینه می باشد. برخی داده های کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی هر سه ماهه منتشر می شود،  و برخی آمارها مانند مطالبات بیکاری به صورت هفتگی منتشر می شود.

مهمترین رویدادهای تاثیرگذار در تقویم اقتصادی فارکس کدام است؟

یک معامله گر موفق لازم است که همیشه در حال رصد تقویم اقتصادی باشد زیرا در حالی که انواع مختلفی از داده های اقتصادی هر روز منتشر می شود، همه به یک اندازه مهم نیستند. برخی از آنها باعث نوسانات موقتی در نرخ ارز می شوند که ممکن است در طول همان روز معکوس گردند، سایر انتشارات کلیدی اقتصادی اغلب باعث تغییرات قیمتی بلند مدت گردند. تغییرات در سیاست پولی، آمارهای خرده فروشی و تورم اغلب بزرگترین کاتالیزورهای موثر در روند بازار فارکس هستند. همچنین، اعداد و ارقام که پیش بینی های منتشر شده توسط تحلیلگران و اقتصاددانان هستند، نقش مهمی ایفا می کنند.
برخی از مهمترین عناوین تقویم و اخبار شامل شاخص مدیران خرید، کمیته فدرال بازار آزاد، داده‌های اشتغال و خرده فروشی است.

آگاهی از تقویم اقتصادی چه اهمیتی می تواند داشته باشد ؟

اطلاع از رخدادهای مهم و موثر بازار فارکس می تواند تاثیر مهمی در تصمیمات معاملاتی تریدرها داشته باشد و این اطلاعات صحیح و به موقع از اخبار مهم که معمولا نوسانات زیادی را در بازار ایجاد می کند کمک می کند تا معامله گر با دیدی باز از بازار، اصول مدیریت ریسک و سرمایه را به درستی به کار ببرد. با این وجود هر چند داشتن اطلاعات در همه زمینه ها و رخدادها یک امتیاز مثبت برای تریدر به حساب می آید ولی عملا الزامی نیست و با توجه به تجربه و رصد مستمر بازار و اخبار، کم کم معامله گر کشف می کند کدام اخبار و رویدادها در شیوه  و تصمیم معاملاتی او تاثیرات موثری خواهند داشت.

به چه صورتی از تقویم اقتصادی فارکس استفاده کنیم؟

معامله گران معمولاً از تقویم اقتصادی برای پیگیری تاریخ های مهم انتشار داده ها برای سرمایه گذاری موثر در بازار فارکس استفاده می کنند. دانستن انتظارات بازار در کنار تجزیه و تحلیل اعداد  و رصد روندها در تصمیم گیریهای معامله گران نقش مهم و موثری دارند.
ما همواره در ایران بورس آنلاین به مشتریان توصیه می کنیم که آموزش مستمر و تمرین و کسب تجربه را به عنوان برنامه منظم کاری خود قرار دهند. آشنایی با تقویم اقتصادی و رصد اخبار فارکس و تجزیه و تحلیل داده های آن از جمله آموزش ها و تجربه های لازم در این بازار است.

تحلیل تقویم اقتصادی

بررسی مفصل و تحلیل تقویم اقتصادی و رویدادهای آن را می توانید در تحلیل فارکس امروز ما مشاهده کنید.

تحلیل فاندمنتال بنیادی هفتگی دلار

عناوین اخبار مهم فارکس شامل تحلیل فاندمنتال بنیادی هفتگی در تقویم فارکس درج شده است، متن کامل تحلیل فاندمنتال بنیادی هفتگی دلار ما را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

تحلیل فاندمنتال بنیادی روزانه دلار

عناوین اخبار مهم فارکس شامل تحلیل فاندمنتال بنیادی روزانه در تقویم فارکس درج شده است، متن کامل تحلیل فاندمنتال بنیادی روزانه دلار ما را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

بهترین تقویم اقتصادی فارکس کدام است؟

معامله گرانی که پیگیر رخدادها و اخبار اقتصادی فارکس و جهان هستند ممکن است که تقویم های زیادی مثل تقویم اقتصادی فارکس فکتوری به فارسی، تقویم اقتصادی ارز دیجیتال (تقویم اقتصادی کریپتو)، تقویم اقتصادی آمریکا، تقویم اقتصادی طلا و… را دنبال کنند. تقویم اقتصادی ایران بورس آنلاین یکی از بهترین و پرطرفدارترین تقویم های اقتصادی فارکس فارسی می باشد. شما با پیگیری مستمر تقویم اقتصادی ایران بورس می توانید اطلاعات مورد نیاز در مورد رویدادهای تاثیر گذار در بازار فارکس را رصد کنید.

محبوب ترین تقویم اقتصادی فارکس به فارسی کدام است؟

از میان مواردی که تحت عنوان تقویم اقتصادی، مهمترین و موثرترین خبرهای اقتصادی دنیا را به فارسی پوشش می دهند قطعا تقویم اقتصادی ایران بورس آنلاین جزو بهترین و محبوب ترین های این بازار است که شما هم به عنوان یک تریدر با دنبال کردن این تقویم از طرفداران آن خواهید بود و قبل از هر تصمیم معاملاتی حتما این تقویم اقتصادی را رصد خواهید کرد.

آدرس فارکس فکتوری فارسی چیست؟

اگر نیاز به تقویمی مانند فارکس فکتوری فارسی دارید، آدرس تقویم اقتصادی فارسی ایران بورس را در این سایت فارکس می توانید مشاهده کنید: تقویم اقتصادی

Telegram

به اطلاع می‌رساند؛ دفتر ایران‌بورس‌آنلاین روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۴ و ۱۵ خرداد تعطیل است.

لطفا جهت برنامه‌ریزی واریز و برداشت‌ها و دریافت خدمات پشتیبانی این تعطیلی را مد نظر قرار دهید.‎

کلیه خدمات از روز سه شنبه ۱۶ خرداد، طبق روال عادی ارائه می‌گردد.