تقویم اقتصادی فارکس

تقویم اقتصادی فارکس به شما کمک می کند از زمان اعلام اخبار فارکس و میزان پیش بینی شده و اعلام شده شاخص های اقتصادی روز مطلع شوید و از شاخص های اقتصادی و اخبار در تنظیم معاملات خود در بازار فارکس سود ببرید.

فقط اخبار امروز

کلیه زمان های تقویم اقتصادی به ساعت ایران هستند (راهنمای علائم)

زمان
ارز
عنوان
قبلی
پیش بینی
فعلی
دوشنبه۰۶ فوریه ۲۰۲۳
تعطیلی
تعطیلی رسمی - نیوزیلند
04:00
AUD
شاخص خرده فروشی (ماهانه)
پیش بینی: -3.9%
واقعی: -3.9%
10:30
EUR
شاخص سفارشات کارخانجات آلمان (ماهانه) (دسامبر)
پیش بینی: 2.0%
واقعی: 3.2%
12:10
GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان - Mann
پیش بینی:
واقعی:
13:00
GBP
شاخص PMI بخش ساخت و ساز (ژانویه)
پیش بینی: 49.6
واقعی: 48.4
13:30
EUR
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (دسامبر)
پیش بینی: -2.5%
واقعی: -2.7%
18:30
CAD
شاخص مدیران خرید Ivey (ژانویه)
پیش بینی: 42.3
واقعی: 60.1
20:30
GBP
سخنرانی عضو بانک مرکزی انگلیس - Pill
پیش بینی:
واقعی:
21:30
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
پیش بینی:
واقعی:
سه شنبه۰۷ فوریه ۲۰۲۳
03:00
JPY
شاخص مخارج خانوار (سالانه) (دسامبر)
پیش بینی: -0.2%
واقعی: -1.3%
03:00
JPY
شاخص مخارج خانوار (ماهانه) (دسامبر)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: -2.1%
03:31
GBP
شاخص خرده فروشی BRC (سالانه) (ژانویه)
پیش بینی: 3.9%
واقعی: 3.9%
04:00
AUD
تراز تجاری (دسامبر)
پیش بینی: 12.500B
واقعی: 12.237B
07:00
AUD
تعیین نرخ بهره (فوریه)
پیش بینی: 3.35%
واقعی: 3.35%
07:00
AUD
بیانیه بانک رزرو استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
10:15
CHF
نرخ بیکاری غیر تعدیل شده فصلی (ژانویه)
پیش بینی: 2.2%
واقعی: 2.2%
10:15
CHF
نرخ بیکاری تعدیل شده فصلی (ژانویه)
پیش بینی: 1.9%
واقعی: 1.9%
10:30
GBP
شاخص بهای مسکن Halifax (ماهانه) (ژانویه)
پیش بینی: -0.8%
واقعی: 0.0%
10:30
GBP
شاخص بهای مسکن Halifax (سالانه)
پیش بینی: -0.3%
واقعی: 1.9%
10:30
EUR
شاخص تولیدات صنعتی آلمان (ماهانه) (دسامبر)
پیش بینی: -0.7%
واقعی: -3.1%
12:30
GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان - Ramsden
پیش بینی:
واقعی:
13:30
GBP
Mortgage Rate (GBP) (ژانویه)
پیش بینی:
واقعی: 6.66%
13:45
GBP
سخنرانی عضو بانک مرکزی انگلیس - Pill
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
صادرات
پیش بینی:
واقعی: 250.20B
17:00
USD
واردات
پیش بینی:
واقعی: 317.60B
17:00
USD
تراز تجاری (دسامبر)
پیش بینی: -68.50B
واقعی: -67.40B
17:00
CAD
تراز تجاری (دسامبر)
پیش بینی: -0.50B
واقعی: -0.16B
18:30
GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان - Cunliffe
پیش بینی:
واقعی:
18:30
NZD
شاخص جهانی قیمت لبنیات
پیش بینی:
واقعی: 3.2%
20:30
USD
گزارش چشم انداز کوتاه مدت بازار انرژی - EIA
پیش بینی:
واقعی:
20:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Schnabel
پیش بینی:
واقعی:
21:10
USD
سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا - Powell
پیش بینی:
واقعی:
21:15
CAD
سخنرانی رئیس بانک مرکزی کانادا - Macklem
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
حراج اوراق 3 ساله
پیش بینی:
واقعی: 4.073%
چهارشنبه۰۸ فوریه ۲۰۲۳
01:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی: 2.150M
واقعی: -2.184M
03:20
JPY
حساب جاری تعدیل شده (دسامبر)
پیش بینی: 1.25T
واقعی: 118.21T
03:20
JPY
تراز حساب جاری غیر تعدیل شده فصلی (دسامبر)
پیش بینی: 0.098T
واقعی: 0.033T
12:00
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Balz
پیش بینی:
واقعی:
12:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Elderson
پیش بینی:
واقعی:
16:15
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Balz
پیش بینی:
واقعی:
17:45
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams
پیش بینی:
واقعی:
18:15
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Wuermeling
پیش بینی:
واقعی:
19:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: 2.457M
واقعی: 2.423M
19:00
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی: 1.043M
20:30
USD
گزارش عرضه و تقاضای جهانی محصولات کشاورزی
پیش بینی:
واقعی:
21:31
USD
حراج اوراق 10 ساله
پیش بینی:
واقعی: 3.613%
22:15
USD
سخنرانی عضو هیئت‌رئیسه فدرال رزرو - Waller
پیش بینی:
واقعی:
( امروز ) پنجشنبه۰۹ فوریه ۲۰۲۳
03:31
GBP
شاخص تراز قیمتی مسکن RICS (ژانویه)
پیش بینی: -45%
واقعی: -47%
04:00
AUD
شاخص مجوز های ساخت وساز (ماهانه)
پیش بینی: -8.8%
واقعی: 18.5%
10:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (ژانویه)
پیش بینی: 0.8%
واقعی: 1.0%
10:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (ژانویه)
پیش بینی: 8.9%
واقعی: 8.7%
13:15
GBP
گزارش خزانه کمیته سیاست های پولی انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
13:30
EUR
پیش بینی اقتصادی اتحادیه اروپا
پیش بینی:
واقعی:
13:30
EUR
نشست رهبران اتحادیه اروپا
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 190K
واقعی:
19:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Mauderer
پیش بینی:
واقعی:
20:30
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی آلمان - Nagel
پیش بینی:
واقعی:
21:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - De Guindos
پیش بینی:
واقعی:
جمعه۱۰ فوریه ۲۰۲۳
01:00
NZD
شاخص PMI کسب و کار نیوزیلند (ژانویه)
پیش بینی:
واقعی:
01:15
NZD
شاخص خرده فروشی بر اساس پرداخت های صورت گرفته با کارت های الکترونیکی (ماهانه) (ژانویه)
پیش بینی:
واقعی:
04:00
AUD
بیانیه سیاست های پولی بانک رزرو استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
05:00
CNY
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (ژانویه)
پیش بینی: 0.7%
واقعی:
05:00
CNY
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (ژانویه)
پیش بینی: 2.2%
واقعی:
05:00
CNY
شاخص بهای تولید کننده - PPI (سالانه) (ژانویه)
پیش بینی: -0.5%
واقعی:
10:30
GBP
شاخص سرمایه گذاری کسب و کار (فصلی) (سه ماهه چهارم)
پیش بینی: -0.3%
واقعی:
10:30
GBP
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه چهارم)
پیش بینی: 0.4%
واقعی:
10:30
GBP
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه چهارم)
پیش بینی: 0.0%
واقعی:
10:30
GBP
تولید ناخالص داخلی - GDP (ماهانه) (دسامبر)
پیش بینی: -0.3%
واقعی:
10:30
GBP
شاخص تولیدات کارخانجات (ماهانه)
پیش بینی: -0.2%
واقعی:
10:30
GBP
شاخص تغییرات GDP - مقایسه رشد اقتصادی سه ماه اخیر با سه ماه قبل از آن (دسامبر)
پیش بینی:
واقعی:
10:30
GBP
تراز تجاری (دسامبر)
پیش بینی: -16.40B
واقعی:
10:30
GBP
تراز تجاری با کشورهای غیر اتحادیه یورو (دسامبر)
پیش بینی:
واقعی:
13:30
EUR
نشست رهبران اتحادیه اروپا
پیش بینی:
واقعی:
15:30
GBP
ارزیابی ماهانه GDP انگلستان توسط موسسه NIESR
پیش بینی: -0.1%
واقعی:
17:00
CAD
تغییرات اشتغال (ژانویه)
پیش بینی: 15.0K
واقعی:
17:00
CAD
نرخ بیکاری (ژانویه)
پیش بینی: 5.1%
واقعی:
17:30
GBP
سخنرانی عضو بانک مرکزی انگلیس - Pill
پیش بینی:
واقعی:
17:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Schnabel
پیش بینی:
واقعی:
18:30
USD
شاخص انتظارات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (فوریه)
پیش بینی: 62.9
واقعی:
18:30
USD
شاخص تمایلات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (فوریه)
پیش بینی: 65.0
واقعی:
21:00
USD
سخنرانی عضو هیئت‌رئیسه فدرال رزرو - Waller
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
22:30
USD
تراز بودجه فدرال (ژانویه)
پیش بینی: -63.0B
واقعی:
شنبه۱۱ فوریه ۲۰۲۳
00:00
GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
پیش بینی:
واقعی:
00:00
AUD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
JPY
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
00:00
EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی:
00:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Harker
پیش بینی:
واقعی:

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب فارکس خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید

شرح علائم و اختصارات

سخنرانی بازنگری شده انتشار مقدماتی

تاثیر خبر بر بازار فارکس کم متوسط زیاد

تایم اخبار در تقویم فارکس به ساعت ایران است.

تقویم سایت اخبار فارکس ایران بورس آنلاین، همانند تقویم فارکس فکتوری فارسی forex factory، بهترین سایت فارکس و معتبرترین منبع اعلام شاخص ها و زمان اخبار در ایران است. با استفاده از تقویم اقتصادی فارکس می‌توانید لیست داده‌های مهم اقتصادی که در هر روز منتشر می‌شوند را به همراه میزان تاثیرگذاری آنها بر روی بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام مشاهده نمایید و همچنین در هنگام اعلام اخبار بازار، از داده‌های اعلام شده و اخبار فارکس فارسی مطلع شوید.

این تقویم شامل تقویم اقتصادی طلا، تقویم اقتصادی آمریکا ، اروپا و سایر بازارها است.

Telegram