تحلیل طلا

در این بخش تحلیل های تکنیکال و بنیادی طلا منتشر می شود. روزانه تحلیل طلا آبشده در سه شکل ارائه می شوند: (۱) نقاط کلیدی خرید و فروش طلا (٢) تحلیل پرایس اکشن طلا (۳) تحلیل اونس طلا. همچنین در روز یکشنبه هر هفته نظر سنجی سایت “کیتکو” در تحلیل طلا در دسترس شما خواهد بود که پیش بینی فعالین حرفه ای بازار طلا در خصوص چشم انداز نرخ طلا در هفته پیش رو را بررسی می کند.