تحلیل دلار: تحلیل تکنیکال هفتگی شاخص دلار آمریکا

یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ - ۹:۲۲

یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲

شاخص دلار با محدوده مقاومتی درگیر است

در نمودار هفتگی شاخص دلار آمریکا، بازار ساختار صعودی یا بولیش دارد. شاخص دلار دوباره از سوی نرخ ۱۰۴ واحدی حمایت شده و به سمت محدوده مقاومتی ۳۸٫۲ درصدی بازگشته است. با شکست این سطح اصلاحی به همراه مقاومت ۱۰۵٫۴۵ واحدی، اصلاح ۵۰ درصد فیبوناچی در نرخ ۱۰۷ واحدی هدف بعدی بازار خواهد بود.

در مقابل، اگر محدوده ۱۰۵٫۴۵ واحدی موقعیت خود را حفظ کند، شاخص دلار وارد دوره استراحت کوتاه مدت خواهد شد و بازار می تواند به سمت نرخ ۱۰۴ واحدی و اصلاح ۲۳٫۶ درصدی بازگردد.

تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی شاخص دلار آمریکا 1 1 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی شاخص دلار آمریکا

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲

در نمودار هفتگی شاخص دلار آمریکا، ساختار بازار صعودی یا بولیش است. اخیراً بازار از سوی نرخ ۱۰۴ حمایت شده و شاخص دلار در ادامه حرکت اصلاحی به سطح ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی رسیده است.

در معاملات هفته جاری، اگر رالی صعودی فعلی ادامه یابد و محدوده ۳۸٫۲ درصدی در نرخ ۱۰۵٫۴۵ شکسته شود، مسیر حرکت بازار تا اصلاح ۵۰ درصد فیبوناچی در نرخ ۱۰۷ واحدی هموار خواهد شد.

اما در صورتی که محدوده مقاومتی ۱۰۵٫۴۵ واحدی موقعیت خود را حفظ کند، حرکت صعودی بازار دوباره محدود خواهد شد و شاخص دلار می تواند به سمت حمایت ۱۰۴ واحدی و اصلاح ۲۳٫۶ درصدی بازگردد.

تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی شاخص دلار آمریکا 2 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی شاخص دلار آمریکا

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲

در نمودار هفتگی شاخص دلار آمریکا، بازار از کانال نزولی خارج شده و ساختار بازار متمایل به صعودی است. اگر شاخص دلار از سوی سقف کانال حمایت شود و به بالای مقاومت ۱۰۴.۵۷ عبور کند، اوج قیمتی ۱۰۵.۴۵ هدف بعدی شاخص دلار خواهد بود.

اما در صورتی که مقاومت جزئی ۱۰۴.۵۷ موقعیت خود را حفظ کند، بازگشت صعودی اخیر محدود خواهد شد و شاخص دلار می تواند به سمت حمایت ۱۰۲.۵۰ واحدی بازگردد.

تحلیل تکنیکال هفتگی شاخص دلار آمریکا 3 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال هفتگی شاخص دلار آمریکا

یکشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۲

در نمودار هفتگی شاخص دلار آمریکا، بازار از کانال نزولی بلندمدت خارج شده است. این امر نشانگر تغییر ساختار بازار از نزولی به صعودی است.

در معاملات هفته جاری، اگر شاخص دلار در قالب حمایت به سقف کانال برخورد کند و از سطح قیمتی ۱۰۴٫۱۱ عبور کند، می توان انتظار حرکت بازار تا مقاومت ۱۰۵٫۴۵ واحدی را داشت. مقاومت جزئی ۱۰۴٫۵۷ نیز در این بین قرار گرفته است.

در مقابل اگر مقاومت میانی ۱۰۴٫۵۷ موقعیت خود را حفظ کند، شاخص دلار می تواند به زیر سقف کانال نزولی بازگردد. در این صورت می توان گفت که شکست کانال جعلی بوده است.

تحلیل تکنیکال هفتگی شاخص دلار 4 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی شاخص دلار آمریکا

یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲

در نمودار هفتگی شاخص دلار آمریکا، هر چند بازار در کانال نزولی قرار دارد اما مومنتوم صعودی افزایش یافته و شاخص دلار در ادامه بازگشت مثبت اخیر به نزدیکی سقف کانال رسیده است.

در معاملات هفته جاری، اگر شاخص دلار به بالای نرخ ۱۰۳٫۲۹ واحدی و سقف کانال عبور کند، نشان دهنده تشکیل کف قیمتی موقت است و ساختار بازار ابتدا تا نرخ ۱۰۵٫۴۵ صعودی خواهد شد. مقاومت جزئی ۱۰۴٫۵۷ نیز در این بین قرار گرفته است.

اما در صورتی که سقف کانال به مقاومت تبدیل شود، شاخص دلار می تواند به سمت میانگین نمایی ۵۰ روز و سپس نرخ ۱۰۲٫۵۰ واحدی بازگردد.

تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی شاخص دلار آمریکا 2 5 تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی شاخص دلار آمریکا

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب فارکس خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید

بهترین شرایط معاملاتی اونس طلا

در حساب MT4.NDD بروکر فیبوگروپ

واریز و برداشت ریالی، متصل به بازار و با کمترین اسپرد ممکن روی اونس طلا: از ۱۵ سنت