تحلیل دلار: تحلیل تکنیکال هفتگی شاخص دلار آمریکا

یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۶

تحلیل تکنیکال هفتگی شاخص دلار آمریکا – یکشنبه ۳۰ اردیبهشت

شاخص دلار به کف کانال صعودی رسیده است

در نمودار هفتگی شاخص دلار آمریکا، روند بلندمدت بازار بین سطوح ۹۹٫۱۸-۱۰۷٫۰۰ خنثی یا رنج است. با این حال قیمت در کانال صعودی قرار دارد و می توان گفت که روند میان مدت بازار متمایل به صعودی است.

اخیراً شاخص دلار در ادامه بازگشت نزولی از ۱۰۶٫۲۵ به زیر نرخ ۱۰۴٫۸۵ عبور کرده و به نزدیکی کف کانال رسیده است. در معاملات هفته جاری، اگر نرخ ۱۰۴٫۳۱ واحدی شکسته شود، بازار می تواند دوباره به سمت نرخ ۱۰۴ و کف کانال حرکت کند. با شکست کف کانال، ساختار بازار به نزولی تغییر خواهد کرد.

اما درصورتی‌که کف کانال موقعیت خود را در قالب حمایت حفظ کند، حرکات نزولی را محدود خواهد کرد و شاخص دلار می تواند به سمت سطوح مقاومتی بازگردد.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل هفتگی شاخص دلار آمریکا

تحلیل تکنیکال هفتگی شاخص دلار آمریکا – یکشنبه ۲۳ اردیبهشت

شاخص دلار با حمایت ۱۰۴٫۸۵ درگیر است

در نمودار هفتگی شاخص دلار آمریکا، روند بلندمدت بازار بین سطوح ۹۹٫۱۸-۱۰۷٫۰۰ خنثی یا رنج است. با این حال قیمت در کانال صعودی قرار دارد و می توان گفت که روند میان مدت بازار متمایل به صعودی است.

اخیراً شاخص دلار با حمایت جزئی ۱۰۴٫۸۵ واحدی درگیر است. اگر این حمایت موقعیت خود را حفظ کند، بازار می تواند به سمت سطوح مقاومتی و سقف کانال بازگردد.

اما درصورتی‌که مومنتوم نزولی افزایش یابد و بازار به زیر نرخ ۱۰۴٫۸۵ واحدی عبور کند، می‌تواند دوباره به سمت حمایت ۱۰۴٫۰۰ واحدی و کف کانال حرکت کند.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل هفتگی شاخص دلار آمریکا

تحلیل تکنیکال هفتگی شاخص دلار آمریکا – یکشنبه ۱۶ اردیبهشت

مومنتوم نزولی در بازار افزایش یافته است

در نمودار هفتگی شاخص دلار آمریکا، روند بلندمدت بازار بین سطوح ۱۰۷-۹۹٫۱۸ خنثی یا رنج است. با این حال قیمت در کانال صعودی قرار دارد و می توان گفت که روند میان مدت بازار متمایل به صعودی است.

اخیراً شاخص دلار بعد از برخورد مجدد به مقاومت جزئی ۱۰۶٫۲۵ تضعیف شده و به نزدیکی حمایت میانی ۱۰۴٫۲۵ بازگشته است. در معاملات هفته جاری، اگر مومنتوم نزولی افزایش یابد و بازار به زیر نرخ ۱۰۴٫۹۱ عبور کند، بازار می تواند دوباره به سمت نرخ ۱۰۴٫۲۵ و سپس کف کانال حرکت کند.

اما برای این که رالی صعودی از ۱۰۰٫۲۷ واحدی تا سطوح بالاتر احیا شود، بایستی سقف کانال و نرخ ۱۰۷ واحدی به طور قطعی شکسته شود.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا

تحلیل تکنیکال هفتگی شاخص دلار آمریکا – یکشنبه ۹ اردیبهشت

شاخص دلار با مقاومت جزئی ۱۰۶ واحدی درگیر است

در نمودار هفتگی شاخص دلار آمریکا، روند بلندمدت بازار بین سطوح ۱۰۷-۹۹٫۱۸ خنثی یا رنج است. با این حال قیمت در کانال صعودی قرار دارد و می توان گفت که روند میان مدت بازار متمایل به صعودی است.

اخیراً نرخ ۱۰۶ واحدی در قالب مقاومت ظاهر شده و در نتیجه مومنتوم صعودی بازار کاهش یافته است. در معاملات هفته جاری، اگر خریداران در بازار حضور داشته باشند و شاخص دلار به بالای نرخ ۱۰۶ عبور کند، سقف کانال و مقاومت کلیدی ۱۰۷ واحدی اهداف بعدی بازار خواهند بود. با شکست این سطوح، می توان انتظار تشدید حرکات صعودی را داشت.

اما درصورتی‌که نرخ ۱۰۶ واحدی موقعیت خود را در قالب مقاومت حفظ کند، بازار می تواند به سمت سطوح حمایتی ۱۰۵ و ۱۰۴٫۲۵ واحدی بازگردد.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل هفتگی شاخص دلار آمریکا

تحلیل هفتگی دلار آمریکا – یکشنبه ۲ اردیبهشت

شاخص دلار آمریکا به سطوح مقاومتی کلیدی رسیده است

در نمودار هفتگی شاخص دلار آمریکا، روند بلندمدت بازار بین سطوح ۱۰۷-۹۹٫۱۸ خنثی یا رنج است. با این حال روند میان مدت بازار متمایل به صعودی است. هم چنین قیمت در کانال صعودی قرار دارد که تائیدی بر مومنتوم بولیش است.

در معاملات هفته جاری، اگر شاخص دلار به بالای نرخ ۱۰۵٫۹۲ واحدی عبور کند، سقف کانال در محدوده ۱۰۶٫۵۰-۱۰۷ مقاومت اول بازار خواهد بود. با شکست این سطوح، می توان انتظار تشدید حرکات صعودی را داشت.

اما درصورتی‌که سقف کانال موقعیت خود را در قالب مقاومت حفظ کند، نوسانات شاخص دلار در فاز خنثی یا رنج ادامه خواهند یافت.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل هفتگی شاخص دلار آمریکا