تحلیل تکنیکال هفتگی یورو به دلار EURUSD

یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۳:۳۲

تحلیل تکنیکال هفتگی یورو EURUSD – یکشنبه ۲۶ فروردین

آیا حرکت نزولی یورو ادامه می یابد؟

در نمودار جفت ارز هفتگی یورو به دلار آمریکا، روند بلندمدت بازار نزولی است. هم چنین قیمت در کانال نزولی قرار دارد که تائیدی بر مومنتوم بریش است.

اخیراً EMA 20 به مقاومت تبدیل شده که نتیجه آن سقوط شدید جفت ارز EURUSD و شکست محدوده ۱٫۰۷۲۵-۱٫۰۶۸۵ بوده است.

در معاملات هفته جاری، اگر جفت ارز در قالب مقاومت به این ناحیه برخورد کند و نرخ ۱٫۰۶۴۱ دلاری را بشکند، می توان انتظار حرکت بازار تا حمایت جزئی ۱٫۰۵۵۰ دلاری و سپس کف قیمتی ۱٫۰۴۴۸ را داشت.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل هفتگی یورو EURUSD

تحلیل یورو هفتگی، یکشنبه ۲۰ اسفند

آیا EURUSD به سقف کانال می رسد؟

در نمودار هفتگی جفت ارز یورو به دلار، هر چند قیمت در کانال نزولی قرار دارد اما بعد از برخورد بازار به محدوده حمایتی ۱٫۰۷۲۵-۱٫۰۶۸۵ مومنتوم صعودی افزایش یافته است، به طوریکه EURUSD به بالای میانگین نمایی ۲۰ عبور کرده و به نرخ ۱٫۰۹۵۰ رسیده است.

در معاملات هفته جاری، اگر فشارهای خرید ادامه یابند و مقاومت جزئی ۱٫۰۹۵۰ دلار شکسته شود، جفت ارز می تواند به سقف کانال نزولی برسد.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال هفتگی EURUSD

تحلیل یورو هفتگی، یکشنبه ۱۳ اسفند

آیا بازگشت مثبت EURUSD ادامه می یابد؟

در نمودار هفتگی جفت ارز یورو دلار، روند بازار متمایل به نزولی یا بریش است. با این حال اخیراً محدوده ۱٫۰۷۲۵-۱٫۰۶۸۵ از ادامه حرکت نزولی ممانعت کرده و نتیجه آن بازگشت مثبت بازار بوده است.

در معاملات هفته جاری، اگر ERUUSD به بالای EMA 20 و مقاومت جزئی ۱٫۰۸۵۰ دلاری عبور کند، می توان انتظار حرکت جفت ارز به سمت سقف کانال را داشت.

اما در صورتی که میانگین نمایی ۲۰ موقعیت خود را در قالب مقاومت حفظ کند، یورو می تواند ابتدا به سمت محدوده تقاضا بازگردد.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال هفتگی EURUSD

تحلیل تکنیکال هفتگی یورو، یکشنبه ۲۹ بهمن

بازگشت مثبت EURUSD از محدوده تقاضا

در نمودار هفتگی جفت ارز یورو دلار، روند بازار نزولی است. هم چنین قیمت در کانال نزولی قرار دارد که تائیدی بر مومنتوم بریش است. با این حال حرکت نزولی اخیر EURUSD بعد از برخورد به محدوده تقاضا ۱٫۰۷۲۵-۱٫۰۶۸۵ محدود شده است.

در معاملات هفته جاری، اگر یورو به بازگشت مثبت از محدوده حمایتی ادامه دهد و به بالای نرخ ۱٫۰۷۷۶ دلار عبور کند، می تواند به EMA 20 روز برسد. با شکست این میانگین نمایی، مسیر حرکت بازار تا سقف کانال هموار خواهد شد.

اما برای این که رالی نزولی شروع شده از ۱٫۱۱۳۹ تا سطوح پایین تر احیا شود، بایستی محدوده حمایتی ۱٫۰۷۲۵-۱٫۰۶۸۵ به طور قطعی شکسته شود.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال هفتگی EURUSD

تحلیل یورو هفتگی، یکشنبه ۱۵ بهمن

فروشندگان یورو در بازار حضور دارند

نمودار هفتگی جفت ارز یورو دلار نشانگر روند نزولی است. هم چنین قیمت در کانال نزولی قرار دارد که تائیدی بر مومنتوم بریش است، به طوریکه اخیراً جفت ارز در ادامه فشارهای فروش به زیر EMA 20 عبور کرده است.

در معاملات هفته جاری، اگر EURUSD به بازگشت نزولی از سقف کانال ادامه دهد و به زیر نرخ ۱٫۰۷۸۸ عبور کند، می تواند به محدوده ۱٫۰۷۲۵-۱٫۰۶۸۵ برسد که انتظار می رود قیمت به این ناحیه واکنش نشان دهد.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال هفتگی EURUSD

تحلیل یورو هفتگی، یکشنبه ۸ بهمن

EURUSD در کانال نزولی قرار دارد

در نمودار هفتگی جفت ارز یورو دلار، قیمت در کانال نزولی قرار دارد و روند بازار متمایل به نزولی است. در معاملات هفته جاری، اگر فشارهای فروش ادامه یابند و EURUSD به زیر میاگین نمایی ۲۰ روز به همراه نرخ ۱٫۰۸۵۳ عبور کند، جفت ارز می تواند ابتدا به حمایت ۱٫۰۷۲۵ دلاری برسد.

اما در صورتی که میانگین نمایی ۲۰ روز به حمایت تبدیل شود، حرکت نزولی اخیر محدود خواهد شد و جفت ارز EURUSD می تواند به سمت سقف کانال بازگردد.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال هفتگی EURUSD