تحلیل فیوچرز نفت و اپن اینترست نفت خام سبک

چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۷

اپن اینترست برای بسیاری از معامله گران فارکس، مفهوم آشنایی نیست. اپن اینترست خالص قرارداد های نفت خام در بازار آتی یا فیوچرز را نشان می دهد. ترکیب اپن اینترست، حجم معاملاتی آتی و حرکت قیمت نفت خام در بازار اسپات می تواند چشم انداز خوبی از روند بازار ارائه کند. تحلیل فیوچرز نفت خام سبک هر روز منتشر می شود. برای آشنایی با نحوه تحلیل اپن اینترست روی این مقاله کلیک کنید! چگونه با اپن اینترست (Open Interest) و حجم تحلیل کنیم؟


فیوچرز نفت، چهارشنبه ۸ آذر

روز سه شنبه اپن اینترست بازار افت کرد و ۵٫۸ هزار واحد پایین آمد. در مقابل حجم معاملات آتی نفت خام رشد کرد و ۱۸۰٫۳ هزار واحد افزایش یافت.

تحلیل اپن اینترست

روز سه شنبه قیمت نفت خام افزایش قابل توجهی داشت. با این حال اپن اینترست بازار کاهش بافت. این یعنی خریداران قدرت کافی در بازار را ندارند و بازگشت مثبت بازار کوتاه مدت خواهد بود. اما هنوز هم انتظار می رود که نفت خام از سوی نرخ ۷۲ دلار حمایت شود و به سمت بالا بازگردد.

تحلیل فیوچرز نفت خام سبک 29 نوامبر 1 تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار نفت خام
نمودار حجم، اپن اینترست (خط آبی) و قیمت نفت خام سبک (خط قرمز)

فیوچرز نفت، سه شنبه ۷ آذر

روز دوشنبه اپن اینترست بازار به رالی صعودی خود ادامه داد و ۴٫۵ هزار واحد افزایش یافت. این حرکت صعودی برای چهارمین روز متوالی بوده است. حجم معاملات آتی نفت خام نیز از این حرکت صعودی پیروی کرد و ۴۱٫۵ هزار واحد تقویت شد.

تحلیل اپن اینترست

روز دوشنبه قیمت نفت خام افت کرد. با این حال اپن اینترست و حجم معاملات آتی افزایش یافتند. این یعنی احتمال ادامه بازگشت نزولی بازار به سمت نرخ ۷۲٫۲۲ دلار وجود دارد.

تحلیل فیوچرز نفت خام 1 2 تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار نفت خام
نمودار حجم، اپن اینترست (خط آبی) و قیمت نفت خام سبک (خط قرمز)

فیوچرز نفت، دوشنبه ۶ آذر

روز جمعه اپن اینترست بازار به رالی صعودی خود ادامه داد و برای سومین روز متوالی ۶٫۷ جهش کرد. در این میان حجم معاملات آتی نفت خام افت کرد و ۲۵۷ هزار واحد پایین آمد.

تحلیل اپن اینترست

روز جمعه قیمت نفت خام سبک کاهش یافت. با این حال اپن اینترست جهش کرد. این یعنی فروشندگان قدرت کافی در بازار را دارند و نرخ ۷۲ دلار حمایت فعلی بازار است.

تحلیل فیوچرز نفت خام 3 تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار نفت خام
نمودار حجم، اپن اینترست (خط آبی) و قیمت نفت خام سبک (خط قرمز)

تحلیل فیوچرز نفت، سه شنبه ۳۰ آبان

روز دوشنبه در بازار فیوچرز نفت خام سبک، اپن اینترست بازار به رالی نزولی خود ادامه داد و این بار ۱۰٫۷ هزار واحد کاهش یافت. حجم معاملات آتی برای دومین روز متوالی افت کرد و ۲۱۰٫۵ هزار واحد پایین آمد.

تحلیل اپن اینترست

روز دوشنبه قیمت نفت خام افزایش یافت. در این میان اپن اینترست و حجم معاملات آتی افت کردند. این یعنی بازگشت مثبت بازار کوتاه مدت خواهد بود و احتمال افزایش فشارهای فروش از اطراف نرخ ۷۲ دلاری وجود دارد.

تحلیل فیوچرز نفت خام 21 نوامبر 4 تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار نفت خام
نمودار حجم، اپن اینترست (خط آبی) و قیمت نفت خام سبک (خط قرمز)

فیوچرز نفت، دوشنبه ۲۹ آبان

روز جمعه اپن اینترست بازار به رالی نزولی خود ادامه داد و ۴۲٫۱ هزار واحد پایین آمد. حجم معاملات آتی نفت خام نیز از این حرکت نزولی پیروی کرد و ۲۵۰ هزار واحد تضعیف شد.

تحلیل اپن اینترست

روز جمعه قیمت نفت خام سبک افزایش قابل توجهی داشت. با این حال اپن اینترست و حجم معاملات آتی افت کردند. این یعنی خریداران قدرت کافی در بازار را ندارند و SMA 200 روز در نرخ ۷۸٫۱۲ مقاومت فعلی بازار است.

تحلیل فیوچرز نفت خام سبک ۲۰ نوامبر 5 تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار نفت خام
نمودار حجم، اپن اینترست (خط آبی) و قیمت نفت خام سبک (خط قرمز)