تحلیل فیوچرز نفت و اپن اینترست نفت خام سبک

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۷

اپن اینترست برای بسیاری از معامله گران فارکس، مفهوم آشنایی نیست. اپن اینترست خالص قرارداد های نفت خام در بازار آتی یا فیوچرز را نشان می دهد. ترکیب اپن اینترست، حجم معاملاتی آتی و حرکت قیمت نفت خام در بازار اسپات می تواند چشم انداز خوبی از روند بازار ارائه کند. تحلیل فیوچرز نفت خام سبک هر روز منتشر می شود. برای آشنایی با نحوه تحلیل اپن اینترست روی این مقاله کلیک کنید! چگونه با اپن اینترست (Open Interest) و حجم تحلیل کنیم؟


فیوچرز نفت، سه شنبه ۱۴ آذر

روز دوشنبه اپن اینترست بازار رالی صعودی خود را از سرگرفت و بیش از هزار واحد افزایش یافت. حجم معاملات آتی نفت خام نیز از این حرکت صعودی پیروی کرد و ۱۳۴٫۶ هزار واحد تقویت شد.

تحلیل اپن اینترست

روز دوشنبه قیمت نفت خام افت کرد. با این حال اپن اینترست و حجم معاملات آتی افزایش یافتند. این یعنی احتمال ادامه بازگشت نزولی بازار به سمت حمایت ۷۰ دلار وجود دارد.

تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار نفت خام
نمودار حجم، اپن اینترست (خط آبی) و قیمت نفت خام سبک (خط قرمز)

فیوچرز نفت، دوشنبه ۱۳ آذر

روز جمعه اپن اینترست بازار بعد از دو روز رشد متوالی، کاهش یافت و ۳٫۵ هزار واحد پایین آمد. حجم معاملات آتی نفت خام نیز از این حرکت نزولی پیروی کرد و ۵۵۶٫۷ هزار واحد افت کرد.

تحلیل اپن اینترست

روز جمعه قیمت نفت خام سبک کاهش یافت و به نرخ ۷۴ دلاری رسید. این حرکت نزولی با افت اپن اینترست و حجم معاملات آتی همراه بود. این یعنی بازگشت نزولی بازار کوتاه مدت خواهد بود. از این رو انتظار می رود که نفت خام به حمایت ۷۲ دلاری برخورد کند و بسپس ه سمت بالا بازگردد.

تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار نفت خام
نمودار حجم، اپن اینترست (خط آبی) و قیمت نفت خام سبک (خط قرمز)

تحلیل فیوچرز نفت، جمعه ۱۰ آذر

روز پنجشنبه در بازار فیوچرز نفت خام سبک، اپن اینترست بازار تقویت شد و ۶۵٫۲ هزار واحد افزایش یافت. حجم معاملات آتی رالی صعودی خود را از سرگرفت و ۶۶۴٫۲ هزار واحد جهش کرد.

تحلیل اپن اینترست

روز پنجشنبه قیمت نفت خام کاهش یافت. در این میان اپن اینترست و حجم معاملات آتی رشد کردند. این یعنی احتمال ادامه بازگشت نزولی اخیر وجود دارد و نرخ ۷۲٫۲۲ دلار حمایت بعدی بازار به شمار می رود.

تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار نفت خام
نمودار حجم، اپن اینترست (خط آبی) و قیمت نفت خام سبک (خط قرمز)

فیوچرز نفت، پنجشنبه ۹ آذر

روز چهارشنبه اپن اینترست بازار رشد کرد و ۲۱ هزار واحد افزایش یافت. با این حال حجم معاملات آتی نفت خام افت کرد و ۳۲٫۸ هزار واحد پایین آمد.

تحلیل اپن اینترست

روز چهارشنبه قیمت نفت خام سبک افزایش قابل توجهی داشت و به SMA 200 روز در نرخ ۷۸ دلار رسید. این حرکت صعودی با رشد اپن اینترست همراه بود. این یعنی حرکت صعودی بازار ادامه دار خواهد و نرخ ۸۰ دلار مقاومت بعدی نفت خام به شمار می رود.

تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار نفت خام
نمودار حجم، اپن اینترست (خط آبی) و قیمت نفت خام سبک (خط قرمز)

فیوچرز نفت، چهارشنبه ۸ آذر

روز سه شنبه اپن اینترست بازار افت کرد و ۵٫۸ هزار واحد پایین آمد. در مقابل حجم معاملات آتی نفت خام رشد کرد و ۱۸۰٫۳ هزار واحد افزایش یافت.

تحلیل اپن اینترست

روز سه شنبه قیمت نفت خام افزایش قابل توجهی داشت. با این حال اپن اینترست بازار کاهش بافت. این یعنی خریداران قدرت کافی در بازار را ندارند و بازگشت مثبت بازار کوتاه مدت خواهد بود. اما هنوز هم انتظار می رود که نفت خام از سوی نرخ ۷۲ دلار حمایت شود و به سمت بالا بازگردد.

تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار نفت خام
نمودار حجم، اپن اینترست (خط آبی) و قیمت نفت خام سبک (خط قرمز)