تحلیل طلا: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

جمعه 12 خرداد 1402 - 14:57

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۹۷۳٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۹۸۴٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۹۹۲٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۹۷۳٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۹۶۷٫۰۰ و ۱۹۵۹٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۲۰۰۰٫۰۰
۱۹۹۲٫۰۰
۱۹۸۴٫۰۰
———
۱۹۷۳٫۰۰
۱۹۶۷٫۰۰
۱۹۵۹٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۹۶۷٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۹۸۴٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۹۹۲٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۹۶۷٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۹۵۹٫۰۰ و ۱۹۵۳٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۲۰۰۰٫۰۰
۱۹۹۲٫۰۰
۱۹۸۴٫۰۰
———
۱۹۶۷٫۰۰
۱۹۵۹٫۰۰
۱۹۵۳٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۹۵۳٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۹۷۴٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۹۸۰٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۹۵۳٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۹۴۶٫۰۰ و ۱۹۴۰٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۹۸۵٫۰۰
۱۹۸۰٫۰۰
۱۹۷۴٫۰۰
———
۱۹۵۳٫۰۰
۱۹۴۶٫۰۰
۱۹۴۰٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۹۵۷٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۹۶۸٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۹۷۴٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۹۵۷٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۹۵۱٫۰۰ و ۱۹۴۶٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۹۸۰٫۰۰
۱۹۷۴٫۰۰
۱۹۶۸٫۰۰
———
۱۹۵۷٫۰۰
۱۹۵۱٫۰۰
۱۹۴۶٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۹۵۱٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۹۶۵٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۹۷۱٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۹۵۱٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۹۴۰٫۰۰ و ۱۹۳۲٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۹۷۸٫۰۰
۱۹۷۱٫۰۰
۱۹۶۵٫۰۰
———
۱۹۵۱٫۰۰
۱۹۴۰٫۰۰
۱۹۳۲٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۹۵۱٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۹۶۴٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۹۷۱٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۹۵۱٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۹۴۰٫۰۰ و ۱۹۳۲٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۹۷۸٫۰۰
۱۹۷۱٫۰۰
۱۹۶۴٫۰۰
———
۱۹۵۱٫۰۰
۱۹۴۰٫۰۰
۱۹۳۲٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۹۴۶٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۹۵۷٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۹۶۵٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۹۴۶٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۹۳۹٫۰۰ و ۱۹۳۲٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۹۷۰٫۰۰
۱۹۶۵٫۰۰
۱۹۵۷٫۰۰
———
۱۹۴۶٫۰۰
۱۹۳۹٫۰۰
۱۹۳۲٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۹۴۶٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۹۳۱٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۹۲۴٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۹۴۶٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۹۵۱٫۰۰ و ۱۹۵۷٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۹۵۷٫۰۰
۱۹۵۱٫۰۰
۱۹۴۶٫۰۰
———
۱۹۳۱٫۰۰
۱۹۲۴٫۰۰
۱۹۱۷٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۹۵۲٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۹۳۷٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۹۳۱٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۹۵۲٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۹۵۷٫۰۰ و ۱۹۶۴٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۹۶۴٫۰۰
۱۹۵۷٫۰۰
۱۹۵۲٫۰۰
———
۱۹۳۷٫۰۰
۱۹۳۱٫۰۰
۱۹۲۴٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۹۵۲٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۹۳۷٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۹۳۱٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۹۵۲٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۹۵۷٫۰۰ و ۱۹۶۴٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۹۶۴٫۰۰
۱۹۵۷٫۰۰
۱۹۵۲٫۰۰
———
۱۹۳۷٫۰۰
۱۹۳۱٫۰۰
۱۹۲۴٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲جمعه ۰۵ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۹۴۴٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۹۶۴٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۹۷۲٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۹۴۴٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۹۳۷٫۰۰ و ۱۹۳۰٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۹۸۵٫۰۰
۱۹۷۲٫۰۰
۱۹۶۴٫۰۰
———
۱۹۴۴٫۰۰
۱۹۳۷٫۰۰
۱۹۳۰٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۰۵ خرداد ماه ۱۴۰۲شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب فارکس خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید

بهترین شرایط معاملاتی اونس طلا

در حساب MT4.NDD بروکر فیبوگروپ

واریز و برداشت ریالی، متصل به بازار و با کمترین اسپرد ممکن روی اونس طلا: از ۱۵ سنت