تحلیل طلا: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۸

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۲۴۱۲٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۲۴۶۰٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۲۴۷۵٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۲۴۱۲٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۲۳۹۵٫۰۰ و ۲۳۸۵٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۲۴۹۰٫۰۰
۲۴۷۵٫۰۰
۲۴۶۰٫۰۰
———
۲۴۱۲٫۰۰
۲۳۹۵٫۰۰
۲۳۸۵٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۲۳۸۰٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۲۳۹۵٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۲۴۰۱٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۲۳۸۰٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۲۳۷۲٫۰۰ و ۲۳۶۵٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۲۴۱۰٫۰۰
۲۴۰۱٫۰۰
۲۳۹۵٫۰۰
———
۲۳۸۰٫۰۰
۲۳۷۲٫۰۰
۲۳۶۵٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۲۳۸۶٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۲۳۷۲٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۲۳۶۵٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۲۳۸۶٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۲۳۹۵٫۰۰ و ۲۴۱۰٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۲۴۱۰٫۰۰
۲۳۹۵٫۰۰
۲۳۸۶٫۰۰
———
۲۳۷۲٫۰۰
۲۳۶۵٫۰۰
۲۳۵۴٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۲۳۸۶٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۲۳۶۵٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۲۳۵۴٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۲۳۸۶٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۲۳۹۵٫۰۰ و ۲۴۱۰٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۲۴۱۰٫۰۰
۲۳۹۵٫۰۰
۲۳۸۶٫۰۰
———
۲۳۶۵٫۰۰
۲۳۵۴٫۰۰
۲۳۴۴٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۲۳۷۸٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۲۴۰۰٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۲۴۱۰٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۲۳۷۸٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۲۳۶۵٫۰۰ و ۲۳۵۴٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۲۴۱۸٫۰۰
۲۴۱۰٫۰۰
۲۴۰۰٫۰۰
———
۲۳۷۸٫۰۰
۲۳۶۵٫۰۰
۲۳۵۴٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۲۳۵۳٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۲۳۷۸٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۲۳۹۰٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۲۳۵۳٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۲۳۴۷٫۰۰ و ۲۳۳۴٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۲۴۰۰٫۰۰
۲۳۹۰٫۰۰
۲۳۷۸٫۰۰
———
۲۳۵۳٫۰۰
۲۳۴۷٫۰۰
۲۳۳۴٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۲۳۴۷٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۲۳۶۴٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۲۳۷۱٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۲۳۴۷٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۲۳۳۴٫۰۰ و ۲۳۲۸٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۲۳۷۸٫۰۰
۲۳۷۱٫۰۰
۲۳۶۴٫۰۰
———
۲۳۴۷٫۰۰
۲۳۳۴٫۰۰
۲۳۲۸٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۲۳۳۶٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۲۳۶۰٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۲۳۷۱٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۲۳۳۶٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۲۳۳۲٫۰۰ و ۲۳۲۸٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۲۳۷۸٫۰۰
۲۳۷۱٫۰۰
۲۳۶۰٫۰۰
———
۲۳۳۶٫۰۰
۲۳۳۲٫۰۰
۲۳۲۸٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۲۳۴۸٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۲۳۳۲٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۲۳۲۲٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۲۳۴۸٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۲۳۶۰٫۰۰ و ۲۳۷۱٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۲۳۷۱٫۰۰
۲۳۶۰٫۰۰
۲۳۴۸٫۰۰
———
۲۳۳۲٫۰۰
۲۳۲۲٫۰۰
۲۳۰۷٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۲۳۶۰٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۲۳۳۹٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۲۳۲۹٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۲۳۶۰٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۲۳۷۱٫۰۰ و ۲۳۷۸٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۲۳۷۸٫۰۰
۲۳۷۱٫۰۰
۲۳۶۰٫۰۰
———
۲۳۳۹٫۰۰
۲۳۲۹٫۰۰
۲۳۱۷٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۲۳۶۵٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۲۳۳۹٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۲۳۲۹٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۲۳۶۵٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۲۳۷۱٫۰۰ و ۲۳۷۸٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۲۳۷۸٫۰۰
۲۳۷۱٫۰۰
۲۳۶۵٫۰۰
———
۲۳۳۹٫۰۰
۲۳۲۹٫۰۰
۲۳۱۷٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳