تحلیل پرایس اکشن: تحلیل پوند انگلیس GBPUSD

پنجشنبه 11 خرداد 1402 - 10:08

تحلیل پوند انگلیس پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

در نمودار چهارساعته GBPUSD، ساختار بازار نزولی است. در حال حاضر نیز جفت ارز با محدوده مقاومتی اول در ۱٫۲۴۶۷ درگیر است. اگر این محدوده موقعیت خود را حفظ کند، قیمت می تواند به سمت حمایت اول در ۱٫۲۳۷۶ بازگردد. با شکست این نرخ، حمایت دوم در ۱٫۲۳۰۵ هدف بعدی بازار خواهد بود.

اما در صورتی که جفت ارز پوند دلار از مقاومت اول عبور کند، رالی اصلاحی GBPUSD تا مقاومت دوم در ۱٫۲۵۳۶ احیا خواهد شد.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته پوند دلار 1 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته GBPUSD

تحلیل پوند انگلیس چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

طبق نمودار چهارساعته GBPUSD، قیمت زیر ابر ایچیموکو قرار داد و ساختار بازار نزولی است. اگر جفت ارز به زیر حمایت اول در ۱٫۲۳۷۶ عبور کند، مسیر نزولی بازار تا حمایت دوم در ۱٫۲۳۰۵ هموار خواهد شد.

اما در صورتی که مقاومت میانی ۱٫۲۴۲۵ دلار شکسته شود، ساختار بازار صعودی خواهد شد و جفت ارز پوند دلار می تواند تا مقاومت اول در ۱٫۲۴۷۰ و سپس مقاومت دوم در ۱٫۲۵۳۶ حرکت کند.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته پوند دلار 16 2 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته GBPUSD

تحلیل پوند انگلیس سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

طبق نمودار چهارساعته GBPUSD، ساختار بازار نزولی است و قیمت در الگوی نموداری مثلث متقارن معامله می شود. اگر کف مثلث (خط روند صعودی) شکسته شود، جفت ارز می تواند حرکت نزولی جدید تا حمایت اول در ۱٫۲۲۷۹ به راه بیندازد. حمایت میانی ۱٫۲۳۰۸ نیز در این بین قرار گرفته است.

اما در صورتی که جفت ارز پوند دلار به بالای خط روند نزولی و مقاومت اول در ۱٫۲۳۷۶ عبور کند، ساختار GBPUSD تا مقاومت دوم در ۱٫۲۴۷۰ صعودی خواهد شد.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته پوند دلار 15 3 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته GBPUSD

تحلیل پوند انگلیس دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲

طبق نمودار روزانه GBPUSD، قیمت به زیر خط روند صعودی عبور کرده است و بازار ساختار نزولی یا بِریش دارد. اگر مقاومت اول در ۱٫۲۴۲۱ موقعیت خود را حفظ کند، جفت ارز می تواند ابتدا تا حمایت اول در ۱٫۲۲۰۲ حرکت کند. با شکست این نرخ، مسیر نزولی بازار تا حمایت دوم در ۱٫۱۸۳۴ هموار خواهد شد.

اما در صورتی که جفت ارز پوند دلار به بالای مقاومت اول عبور کند، می توان انتظار بازگشت مثبت بازار به سمت مقاومت دوم در ۱٫۲۶۵۸ را داشت.

تحلیل پرایس اکشن روزانه پوند دلار 3 4 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل تکنیکال روزانه GBPUSD

تحلیل پوند انگلیس جمعه ۵ خرداد ۱۴۰۲

در نمودار چهارساعته GBPUSD، ساختار بازار نزولی است. اگر مقاومت اول در ۱٫۲۳۴۹ موقعیت خود را حفظ کند، جفت ارز می تواند ابتدا به سمت حمایت اول در ۱٫۲۲۷۹ بازگردد. شکست این نرخ می تواند بازار را به حمایت دوم در ۱٫۲۱۹۱ برساند.

اما در صورتی که مقاومت اول در ۱٫۲۳۴۹ شکسته شود، روند کوتاه مدت جفت ارز پوند دلار تا مقاومت دوم در ۱٫۲۳۹۵ صعودی یا بولیش خواهد شد.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته پوند دلار 14 5 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته GBPUSD