تحلیل پرایس اکشن: تحلیل فرانک سوئیس USDCHF

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ - ۸:۴۹

تحلیل فرانک چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲

در نمودار چهارساعته USDCHF، ساختار بازار متمایل به نزولی است. انتظار می رود که قیمت از مقاومت میانی ۰٫۸۹۸۳ سقوط کند و به حمایت اول ۰٫۸۹۴۴ برسد. با شکست این نرخ، حمایت دوم ۰٫۸۸۸۵ هدف بعدی جفت ارز خواهد بود.

اما در صورتی که جفت ارز دلار فرانک به بالای مقاومت میانی ۰٫۸۹۸۳ عبور کند، می تواند به مقاومت اول ۰٫۹۰۱۴ برسد که یک سطح قیمتی کلیدی به شمار می رود.

هم چنین جفت ارز USDCHF در الگوی نموداری کُنج نزولی معامله می شود که این الگو نشانه ای از شروع حرکت نزولی جدید در بازار است.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار فرانک 5 1 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته USDCHF

تحلیل فرانک سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲

در نمودار چهارساعته USDCHF، قیمت بالای ابر ایچیموکو و خط روند صعودی قرار دارد و ساختار بازار صعودی یا بولیش است. اگر مقاومت اول ۰٫۸۹۷۷ شکسته شود، مقاومت دوم در ۰٫۸۹۹۸ هدف بعدی جفت ارز خواهد بود.

اما در صورتی که مقاومت اول ۰٫۸۹۷۷ موقعیت خود را حفظ کند، جفت ارز دلار به فرانک می تواند به سمت خط روندی بازگردد. با شکست این نرخ، روند کوتاه مدت بازار تا حمایت اول ۰٫۸۹۴۴ و حمایت دوم در ۰٫۸۹۰۱ نزولی خواهد شد.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار فرانک 4 2 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته USDCHF

تحلیل فرانک چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲

در نمودار چهارساعته USDCHF، ساختار بازار خنثی یا رنج است و احتمال نوسان قیمت بین سطوح ۰٫۸۹۳۹-۰٫۸۸۹۴ وجود دارد. شکست هر یک از این سطوح مسیر بعدی جفت ارز را مشخص خواهد کرد.

اگر جفت ارز دلار به فرانک از مقاومت اول ۰٫۸۹۳۹ عبور کند، رالی صعودی اخیر تا مقاومت دوم ۰٫۹۰۱۰ احیا خواهد شد که این نرخ اوج قیمتی کلیدی به شمار می رود.

اما در صورتی که USDCHF به زیر حمایت میانی ۰٫۸۸۹۴ عبور کند، می تواند به سمت حمایت اول ۰٫۸۸۶۶ حرکت کند. با شکست این نرخ، ساختار بازار تا حمایت دوم ۰٫۸۸۲۵ نزولی خواهد شد.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار فرانک 3 3 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته USDCHF

تحلیل فرانک سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲

در نمودار چهارساعته USDCHF، بازار ساختار خنثی یا رنج دارد و قیمت بین سطوح ۰٫۸۹۳۹-۰٫۸۸۶۶ نوسان می کند. شکست هر یک از این سطوح مسیر بعدی بازار را مشخص خواهد کرد.

اگر جفت ارز دلار فرانک به بازگشت نزولی از مقاومت اول ۰٫۸۹۳۹ ادامه دهد، می تواند به حمایت اول ۰٫۸۸۶۶ برسد. با شکست این نرخ، حمایت دوم در ۰٫۸۸۲۵ هدف بعدی بازار خواهد بود.

اما در صورتی که USDCHF از مقاومت اول ۰٫۸۹۳۹ عبور کند، روندکوتاه مدت جفت ارز تا مقاومت دوم در ۰٫۹۰۱۰ صعودی یا بولیش خواهد شد.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار فرانک 2 4 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته USDCHF

تحلیل فرانک دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

در نمودار روزانه USDCHF، قیمت به بالای خط روند نزولی عبور کرده و ساختار بازار صعودی شده است. انتظار می رود که جفت ارز در ادامه حرکت صعودی به مقاومت اول ۰٫۸۹۸۴ برسد. با شکست این نرخ، مقاومت دوم ۰٫۹۱۱۲ هدف بعدی بازار خواهد بود.

اما این احتمال وجود دارد که جفت ارز دلار فرانک به سمت حمایت اول ۰٫۸۸۵۱ بازگردد. اگر این نرخ شکسته شود، روند کوتاه مدت USDCHF تا حمایت دوم ۰٫۸۷۰۲ نزولی خواهد شد.

تحلیل پرایس اکشن روزانه دلار فرانک 1 5 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن روزانه USDCHF

تحلیل فرانک جمعه ۱۷ شهریور ۱۴۰۲

در نمودار چهارساعته USDCHF، قیمت زیر سطح مقاومتی اول ۰٫۸۹۳۵ قرار دارد و ساختار بازار متمایل به نزولی است. انتظار می رود که جفت ارز به بازگشت نزولی ادامه دهد و به حمایت اول ۰٫۸۸۶۶ برسد. با شکست این نرخ، حمایت دوم ۰٫۸۸۲۵ هدف بعدی بازار خواهد بود.

اما در صورتی که جفت ارز دلار فرانک به بالای مقاومت اول ۰٫۸۹۳۵ عبور کند، رالی صعودی اخیر تا مقاومت دوم در ۰٫۸۹۸۵ احیا خواهد شد.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار فرانک 1 6 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته USDCHF