تحلیل پرایس اکشن: تحلیل فرانک سوئیس USDCHF

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ - ۹:۵۵

تحلیل پرایس‌اکشن فرانک سوئیس– USDCHF پنجشنبه ۳۰ فروردین

از دید پرایس‌اکشن، روند کلی دلار آمریکا به فرانک سوئیس صعودی یا بولیش است؛ اما انتظار می‌رود که در کوتاه‌مدت روند USDCHF خنثی یا رنج باشد و نوسانات قیمت بین مقاومت اول و حمایت اول ادامه یابند.

حمایت اول: ۰٫۹۰۸۹

این حمایت شان‌دهنده سطح مهمی است که در آن خریداران می توانند برای حمایت از قیمت وارد عمل شوند.

مقاومت اول: ۰٫۹۱۴۸

این مقاومت نقطه انتهایی چند موج قیمتی است که در آن احتمال تشدید فشار فروش وجود دارد.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن USDCHF

تحلیل پرایس‌اکشن فرانک سوئیس– USDCHF چهارشنبه ۲۹ فروردین

از دید پرایس‌اکشن، روند کلی دلار آمریکا به فرانک سوئیس صعودی یا بولیش است؛ اما انتظار می‌رود که در کوتاه‌مدت روند USDCHF خنثی یا رنج باشد و قیمت بین مقاومت اول و حمایت اول نوسان کند.

حمایت اول: ۰٫۹۰۸۹

در گذشته، خریداران از اطراف این حمایت وارد بازار شده اند و این سطح مانعی قوی در برابر حرکات نزولی به شمار می‌رود.

مقاومت اول: ۰٫۹۱۴۸

این مقاومت نقطه انتهایی چند موج قیمتی است که می‌تواند فشارهای فروش را تشدید کند.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن USDCHF

تحلیل پرایس‌اکشن فرانک سوئیس– USDCHF سه‌شنبه ۲۸ فروردین

از دید پرایس‌اکشن، روند کلی دلار آمریکا به فرانک سوئیس صعودی یا بولیش است؛ اما انتظار می‌رود که ساختار جفت‌ارز USDCHF در کوتاه‌مدت خنثی یا رنج باشد و قیمت بین مقاومت اول و حمایت اول نوسان کند.

حمایت اول: ۰٫۹۰۸۹

این حمایت می‌تواند منجر به بازگشت صعودی بازار شود و حرکات نزولی را محدود کند.

مقاومت اول: ۰٫۹۱۴۸

این مقاومت نقطه انتهایی چند موج قیمتی است که می‌توان شاهد ورود فروشندگان به بازار از اطراف این نرخ بود.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن USDCHF

تحلیل پرایس‌اکشن فرانک سوئیس– USDCHF دوشنبه ۲۷ فروردین

از دید پرایس‌اکشن، روند کلی دلار آمریکا به فرانک سوئیس صعودی یا بولیش است؛ اما انتظار می‌رود که ساختار جفت‌ارز USDCHF در کوتاه‌مدت متمایل به نزولی باشد. بدین ترتیب بازار می‌تواند از سطح پیوت سقوط کند و به سمت حمایت اول حرکت کند.

سطح پیوت: ۰٫۹۰۸۰

این سطح، نقطه پایانی چند موج قیمتی است که فشار فروش از اطراف آن تشدید شده است.

حمایت اول: ۰٫۹۱۴۴

این حمایت با برآورد ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی انطباق دارد. شکست این نرخ می تواند حرکات نزولی بازار را تشدید کند.

مقاومت اول: ۰٫۹۳۵۲

این مقاومت با برآورد ۱۰۰% منطبق است که می توان شاهد ورود فروشندگان به بازار از اطراف این نرخ بود.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن USDCHF