تحلیل پرایس اکشن: تحلیل فرانک سوییس USDCHF

سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳ - ۸:۰۲

تحلیل پرایس اکشن فرانک سوییس با استفاده از ابزارهای تکنیکال و بررسی حرکات قیمتی فرانک، نقاط حمایت و مقاوت شناسایی می‌کند. معامله‌گران با تحلیل رفتار قیمتی و الگوهای شمعی، می‌توانند روندهای بازار را پیش‌بینی کرده و تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرند. این صفحه به ارائه تحلیل‌های جامع و به‌روز درباره تغییرات قیمتی و روندهای بازار جفت ارز USD/CHF می‌پردازد تا معامله‌گران بتوانند از فرصت‌های معاملاتی جفت ارز دلار آمریکا به فرانک سوئیس بهره‌برداری کنند.


تحلیل پرایس‌اکشن فرانک سوئیس– USDCHF سه شنبه ۲ مرداد

از دید تحلیل پرایس‌اکشن، روند کلی دلار آمریکا به فرانک سوئیس نزولی یا بریش است و انتظار می‌رود که ساختار USDCHF در کوتاه‌مدت متمایل به نزولی باشد. از این رو قیمت می‌تواند واکنش منفی به سطح پیوت نشان دهد و سپس به سمت حمایت اول حرکت کند.

سطح پیوت: ۰٫۸۹۱۶

این نرخ با سطوح قیمتی دیگر و اصلاح ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی هم راستا است و می تواند باعث تشدید فشارهای فروش شود.

حمایت اول: ۰٫۸۸۳۰

این حمایت نقطه انتهایی چند سطح قیمتی است و در گذشته، تقاضای خرید از اطراف این نرخ افزایش یافته است.

مقاومت اول: ۰٫۸۹۹۱

این مقاومت نشانگر یک سطح تکنیکالی بازگشتی است و اخیراً حرکات صعودی USDCHF را محدود کرده است.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن USDCHF

تحلیل پرایس‌اکشن فرانک سوییس– USDCHF دوشنبه ۱ مرداد

از دید تحلیل پرایس‌اکشن، روند کلی دلار آمریکا به فرانک سوئیس نزولی یا بریش است و انتظار می‌رود که ساختار USDCHF در کوتاه‌مدت متمایل به نزولی باشد. از این رو قیمت می‌تواند واکنش منفی به سطح پیوت نشان دهد و به سمت حمایت اول بازگردد.

سطح پیوت: ۰٫۸۹۰۲

این نرخ با سطوح قیمتی دیگر و اصلاح ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی هم راستا است و احتمال تشدید فشارهای فروش از اطراف آن وجود دارد.

حمایت اول: ۰٫۸۷۰۵

این حمایت نقطه تلاقی چند سطح قیمتی است و در گذشته، تقاضای خرید از اطراف این نرخ افزایش یافته است.

مقاومت اول: ۰٫۹۰۴۴

این مقاومت نشانگر یک سطح تکنیکالی بازگشتی است که با سطوح فیبوناچی منطبق است و اخیراً حرکات صعودی USDCHF را محدود کرده است.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن USDCHF

تحلیل پرایس‌اکشن فرانک سوییس– USDCHF جمعه ۲۹ تیر

از دید تحلیل پرایس‌اکشن، روند کلی دلار آمریکا به فرانک سوئیس نزولی یا بریش است و انتظار می‌رود که ساختار USDCHF در کوتاه‌مدت متمایل به نزولی باشد. قیمت می‌تواند واکنش منفیبه سطح پیوت نشان دهد و به سمت حمایت اول حرکت کند.

سطح پیوت: ۰٫۸۸۹۱

این نرخ با اصلاح ۵۰ درصد فیبوناچی هم راستا است و احتمال تشدید فشارهای فروش از اطراف آن وجود دارد.

حمایت اول: ۰٫۸۸۲۷

این حمایت با سطوح قیمتی دیگر درصدی منطبق است و در گذشته، تقاضای خرید از اطراف این نرخ افزایش یافته است.

مقاومت اول: ۰٫۸۹۴۹

این مقاومت نشانگر یک سطح تکنیکالی بازگشتی است و اخیراً حرکات صعودی USDCHF را محدود کرده است.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن USDCHF

تحلیل پرایس اکشن فرانک سوئیس USDCHF _ پنجشنبه ۲۸ تیر

از دید تحلیل پرایس اکشن، روند بلندمدت جفت ارز USDCHF نزولی با بریش است. اما انتظار می رود که روند کوتاه مدت دلار آمریکا در برابر فرانک صعودی باشد. از این رو قیمت می تواند و از سطح پیوت جهش کند و به سمت مقاومت اول بازگردد.

سطح پیوت: ۰٫۸۸۲۷

این نرخ به عنوان یک سطح تکنیکالی بازگشتی شناخته می شود و می توان شاهد تشدید فشارهای خرید از اطراف آن بود.

حمایت اول: ۰٫۸۷۲۹

این حمایت با سطوح قیمتی دیگر هم راستا است و خریداران می توانند از اطراف آن وارد بازار شوند.

مقاومت اول: ۰٫۸۸۹۱

این مقاومت نشانگر نقطه تلاقی چند سطح قیمتی است و می تواند حرکات صعودی را محدود کند.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن USDCHF


تحلیل پرایس اکشن فرانک سوئیس USDCHF _ چهارشنبه ۲۷ تیر

از دید تحلیل پرایس اکشن، روند بلندمدت جفت ارز USDCHF خنثی یا رنج است. اما انتظار می رود که دلار آمریکا در برابر فرانک تقویت شود. از این رو قیمت می تواند در قالب حمایت به سطح پیوت برخورد کند و به سمت مقاومت اول بازگردد.

سطح پیوت: ۰٫۸۹۱۸

این نرخ به عنوان یک سطح تکنیکالی بازگشتی شناخته می شود که با اصلاح ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی انطباق دارد و می تواند منجر به تشدید فشارهای خرید شود.

حمایت اول: ۰٫۸۸۳۷

این حمایت با سطوح قیمتی دیگر هم راستا است و خریداران می توانند از اطراف آن وارد بازار شوند.

مقاومت اول: ۰٫۸۹۹۷

این مقاومت نشانگر نقطه چرخشی اخیر است و می تواند حرکات صعودی را محدود کند.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن USDCHF