تحلیل پرایس اکشن: تحلیل فرانک سوئیس USDCHF

پنجشنبه 11 خرداد 1402 - 10:13

تحلیل فرانک پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

طبق نمودار چهارساعته USDCHF، قیمت از خط روند صعودی پیروی می کند و بالای ابر ایچیموکو قرار دارد، از این رو ساختار بازار بولیش است. اگر حمایت اول در ۰٫۹۱۰۰ موقعیت خود را حفظ کند، جفت ارز می تواند تا مقاومت اول در ۰٫۹۲۰۲ جهش کند.

اما در صورتی که فروشندگان وارد بازار شوند و جفت ارز دلار فرانک به زیر حمایت اول عبور کند، USDCHF می تواند به سمت حمایت دوم در ۰٫۹۰۶۸ و سپس خط روند صعودی بازگردد.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار فرانک 1 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته USDCHF

تحلیل فرانک چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

در نمودار چهارساعته USDCHF، ساختار بازار صعودی است و قیمت بالای خط روندی و ابر ایچیموکو قرار دارد. اگر جفت ارز مقاومت اول در ۰٫۹۰۶۲ را بشکند، مسیر صعودی بازار تا مقاومت دوم در ۰٫۹۰۹۷ هموار خواهد شد.

اما در صورتی که مقاومت اول موقعیت خود را حفظ کند، جفت ارز دلار آمریکا به فرانک سوئیس می تواند به سمت حمایت اول در ۰٫۹۰۲۹ و خط روند صعودی بازگردد.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار فرانک 16 2 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته USDCHF

تحلیل فرانک سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

طبق نمودار چهارساعته USDCHF، هر چند مومنتوم صعودی بازار کاهش یافته اما قیمت از خط روند صعودی پیروی می کند و ساختار جفت ارز بولیش است.

اگر حمایت اول در ۰٫۹۰۲۸ موقعیت خود را حفظ کند، بازار می تواند به سمت مقاومت اول در ۰٫۹۰۶۲ بازگردد. با شکست این نرخ، مقاومت دوم در ۰٫۹۰۹۷ هدف بعدی USDCHF خواهد بود.

اما در صورتی که جفت ارز دلار فرانک به زیر حمایت اول عبور کند، می توان شاهد بازگشت نزولی بازار به سمت حمایت دوم در ۰٫۹۰۰۵ و خط روند صعودی بود.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار فرانک 15 3 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته USDCHF

تحلیل فرانک دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲

در نمودار روزانه USDCHF، ساختار بازار صعودی یا بولیش است. قیمت از خط روند نزولی عبور کرده که تائیدی بر مومنتوم صعودی در بازار است. اگر جفت ارز از مقاومت اول در ۰٫۹۰۸۸ عبور کند، مقاومت دوم در ۰٫۹۱۹۷ هدف بعدی بازار خواهد بود.

در مقابل اگر مقاومت اول موقعیت خود را حفظ کند، جفت ارز دلار فرانک می تواند به زیر خط روندی و حمایت اول در ۰٫۸۹۷۷ بازگردد. در این صورت شکست خط روندی جعلی خواهد بود و USDCHF می تواند حرکت نزولی جدید تا حمایت دوم در ۰٫۸۸۲۷ به راه بیندازد.

تحلیل پرایس اکشن روزانه دلار فرانک 4 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن روزانه USDCHF

تحلیل فرانک جمعه ۵ خرداد ۱۴۰۲

در نمودار چهارساعته USDCHF، قیمت از خط روند صعودی پیروی می کند و ساختار بازار بولیش است. با این حال حرکات صعودی جفت ارز زیر مقاومت اول در ۰٫۹۰۶۲ محدود شده اند. هم چنین در اندیکاتور RSI واگرایی نزولی دیده می شود.

اگر مقاومت اول موقعیت خود را حفظ کند و واگرایی نزولی عمل کند، جفت ارز یورو دلار می تواند به سمت حمایت اول در ۰٫۹۰۰۵ و خط روند صعودی بازار گردد. این خط با حمایت دوم در ۰٫۸۹۸۴ انطباق خوبی دارد.

اما در صورتی که EURUSD به بالای مقاومت اول در ۰٫۹۰۶۲ عبور کند، رالی صعودی جفت ارز تا مقاومت دوم در ۰٫۹۰۹۷ احیا خواهد شد.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار فرانک 14 5 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته USDCHF