تحلیل پرایس اکشن: تحلیل ین ژاپن USDJPY

پنجشنبه 11 خرداد 1402 - 10:18

تحلیل ین ژاپن پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

طبق نمودار چهارساعته USDJPY، ساختار بازار صعودی یا بولیش است. انتظار می رود که جفت ارز از حمایت اول در ۱۳۸٫۷۹ جهش کند و به مقاومت اول در ۱۴۰٫۸۹ برسد. با شکست این نرخ، مقاومت دوم در ۱۴۲٫۲۶ هدف بعدی بازار خواهد بود.

اما در صورتی که جفت ارز دلار ین به زیر حمایت اول عبور کند، رالی اصلاحی و نزولی بازار تا حمایت دوم در ۱۳۷٫۷۱ احیا خواهد شد.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار ین 1 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته USDJPY

تحلیل ین ژاپن چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

طبق نمودار چهارساعته USDJPY، قیمت بالای ابر ایچیموکو قرار دارد و ساختار بازار متمایل به صعودی است. با این حال رالی صعودی فعلی محدود شده است و احتمال حرکت جفت ارز به سمت حمایت اول در ۱۳۸٫۷۹ وجود دارد. اگر این نرخ شکسته شود، حمایت دوم در ۱۳۷٫۷۱ هدف بعدی بازار خواهد بود.

اما در صورتی که خریداران وارد بازار شوند، جفت ارز دلار ین می تواند دوباره به سمت مقاومت اول در ۱۴۰٫۸۹ بازگردد. با شکست این نرخ، رالی صعودی USDJPY تا مقاومت دوم در ۱۴۲٫۲۶ احیا خواهد شد.

تحلیل پرایس اکشن دلار ین چهارساعته 2 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته USDJPY

تحلیل ین ژاپن دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲

طبق نمودار روزانه USDJPY، قیمت از خط روند صعودی پیروی می کند و ساختار بازار بولیش است. انتظار می رود که جفت ارز در ادامه حرکت صعودی به مقاومت اول در ۱۴۲٫۱۱ برسد. با شکست این نرخ، مقاومت دوم در ۱۴۴٫۹۹ هدف بعدی بازار خواهد بود.

اما در صورتی که فروشندگان وارد بازار شوند، جفت ارز دلار به ین می تواند به سمت حمایت میانی ۱۳۸٫۹۴، حمایت اول در ۱۳۷٫۶۵ و در نهایت خط روندی بازگردد.

تحلیل پرایس اکشن روزانه دلار ین 2 3 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن روزانه USDJPY

تحلیل ین ژاپن جمعه ۵ خرداد ۱۴۰۲

طبق نمودار چهارساعته USDJPY، قیمت بالای محدوده مقاومتی اول در ۱۳۹٫۴۰ قرار دارد. اگر رالی صعودی اخیر ادامه یابد، جفت ارز می تواند تا مقاومت دوم در ۱۴۰٫۸۶ جهش کند.

با این حال در اندیکاتور RSI واگرایی نزولی دیده می شود و به نظر می رسد که حرکت صعودی فعلی بازار محدود خواهد شد. از این رو جفت ارز دلار ین می تواند ابتدا به سمت حمایت اول در ۱۳۷٫۷۵ بازگردد. حمایت میانی ۱۳۸٫۷۹ نیز در این بین قرار گرفته است.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار ین 15 4 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته USDJPY

تحلیل ین ژاپن پنجشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲

در نمودار چهارساعته USDJPY، قیمت با مقاومت اول در ۱۳۹٫۴۰ درگیر است. در اندیکاتور RSI نیز واگرایی نزولی دیده می شود. اگر این واگرایی عمل کند و مقاومت اول موقعیت خود را حفظ کند، بازار می تواندبه سمت حمایت میانی ۱۳۸٫۷۹ و حمایت اول در ۱۳۷٫۷۵ بازگردد. با شکست این نرخ، حمایت دوم در ۱۳۶٫۲۶ هدف بعدی بازار خواهد بود.

اما در صورتی که محدوده مقاومتی اول شکسته شود، رالی صعودی جفت ارز دلار ین تا مقاومت دوم در ۱۴۰٫۸۹ احیا خواهد شد.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار ین 14 5 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته USDJPY