تحلیل پرایس اکشن: تحلیل ین ژاپن USDJPY

سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳ - ۸:۰۶

تحلیل پرایس اکشن ین ژاپن با بررسی دقیق الگوهای حرکات قیمتی و رفتار نمودار ین ژاپن، معامله‌گران را در شناسایی نقاط ورود و خروج بهینه یاری می‌کند. تحلیل پرایس اکشن جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن شامل مشاهده نمودارهای شمعی، خطوط حمایت و مقاومت و بررسی روندهای کوتاه‌مدت و بلندمدت است. با استفاده از این تحلیل، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات دقیق‌تری در خرید و فروش ین ژاپن بگیرند و از نوسانات بازار بهره‌مند شوند. صفحه تحلیل پرایس اکشن USD/JPY به ارائه تحلیل‌های روزانه و به‌روز برای کمک به معامله‌گران در بازار فارکس می‌پردازد.


تحلیل پرایس‌اکشن ین ژاپن– USDJPY سه شنبه ۲ مرداد

از دید تحلیل پرایس اکشن، روند کلی جفت‌ارز دلار آمریکا به ین ژاپن نزولی یا بریش است و انتظار می‌رود که روند کوتاه‌مدت بازار متمایل به بریش باشد. از این رو بازار می تواند واکنش منفی به سطح پیوت نشان دهد و به سمت حمایت اول بازگردد.

سطح پیوت: ۱۵۷٫۷۰

این نرخ نقطه تلاقی چند سطح قیمتی است و اخیراً فشارهای فروش از اطراف آن تشدید شده است.

حمایت اول: ۱۵۴٫۷۱

این حمایت نشانگر یک نقطه چرخشی است و در گذشته، تقاضای خرید از آن افزایش یافته است.

مقاومت اول: ۱۵۹٫۸۷

این مقاومت به عنوان یک سطح تکنیکالی بازگشتی شناخته می شود و می تواند حرکات صعودی بازار را محدود کند.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن USDJPY

تحلیل پرایس‌اکشن ین ژاپن– USDJPY دوشنبه ۱ مرداد

از دید تحلیل پرایس اکشن، روند کلی جفت‌ارز دلار آمریکا به ین ژاپن نزولی یا بریش است و انتظار می‌رود که روند کوتاه‌مدت بازار متمایل به نزولی باشد. از این رو قیمت می تواند واکنش منفی به سطح پیوت نشان دهد و دوباره به سمت حمایت اول بازگردد.

سطح پیوت: ۱۵۸٫۵۰

این نرخ نقطه تلاقی چند سطح قیمتی است که با اصلاح ۵۰ درصد فیبوناچی انطباق دارد و فروشندگان می توانند از اطراف آن وارد بازار شوند.

حمایت اول: ۱۵۱٫۹۸

این حمایت به عنوان یک سطح تکنیکالی شناخته می شود و خریداران می توانند در اطراف آن حضور داشته باشند.

مقاومت اول: ۱۶۲٫۰۰

این مقاومت نشانگر یک نقطه چرخشی است و مانعی قوی در برابر حرکات صعودی به شمار می رود.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن USDJPY


تحلیل پرایس‌اکشن ین ژاپن– USDJPY جمعه ۲۹ تیر

از دید تحلیل پرایس اکشن، روند کلی جفت‌ارز دلار آمریکا به ین ژاپن نزولی یا بریش است و انتظار می‌رود که روند کوتاه‌مدت بازار نیز متمایل به نزولی باشد. از این رو بازار می تواند واکنش منفی به سطح پیوت نشان دهد و به سمت حمایت اول بازگردد.

سطح پیوت: ۱۵۷٫۶۸

این نرخ با سطوح قیمتی دیگر و اصلاح ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی هم راستا است و فروشندگان می توانند در اطراف آن حضور داشته باشند.

حمایت اول: ۱۵۵٫۷۶

این حمایت نقطه انتهایی چند سطح قیمتی است و می تواند حرکات نزولی را محدود کند.

مقاومت اول: ۱۵۹٫۳۲

این مقاومت نشانگر یک سطح تکنیکالی جدید است که با اصلاح ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی انطباق دارد و مانعی قوی در برابر حرکات صعودی به شمار می رود.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن USDJPY

تحلیل پرایس‌اکشن ین ژاپن– USDJPY پنجشنبه ۲۸ تیر

روند کلی جفت‌ارز دلار آمریکا به ین ژاپن نزولی یا بریش است و انتظار می‌رود که ساختار کوتاه‌مدت بازار متمایل به نزولی باشد. بدین ترتیب USDJPY می‌تواند در قالب مقاومت به سطح پیوت برخورد کند و دوباره به سمت حمایت اول حرکت کند.

سطح پیوت: ۱۵۷٫۱۶

این سطح نقطه تلاقی چند سطح قیمتی است که با اصلاح ۵۰ درصدی انطباق دارد و احتمال تشدید فشارهای فروش از اطراف آن وجود دارد.

حمایت اول: ۱۵۵٫۳۲

این حمایت با سطوح قیمتی دیگر هم راستا است و خریداران می توانند در اطراف آن حضور داشته باشند.

مقاومت اول: ۱۵۸٫۲۶

این مقاومت نشانگر یک سطح تکنیکالی بازگشتی است و مانعی قوی برای خریداران شناخته می شود.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن USDJPY


تحلیل پرایس‌اکشن ین ژاپن– USDJPY چهارشنبه ۲۷ تیر

روند کلی جفت‌ارز دلار آمریکا به ین ژاپن خنثی یا رنج است. اما انتظار می‌رود که ساختار کوتاه‌مدت بازار متمایل به نزولی باشد. بدین ترتیب USDJPY می‌تواند واکنش منفی به سطح پیوت نشان دهد و به سمت حمایت اول بازگردد.

سطح پیوت: ۱۵۹٫۳۹

این سطح به عنوان یک سطح تکنیکالی بازگشتی شناخته می شود که با اصلاح ۵۰ درصدی انطباق دارد و این احتمال وجود دارد که حرکات صعودی بازار از سوی آن محدود شوند.

حمایت اول: ۱۵۷٫۶۸

این حمایت نقطه تلاقی چند سطح قیمتی است و درگذشته ناحیه تقاضای قوی خرید بوده است.

مقاومت اول: ۱۶۰٫۵۱

این مقاومت با سطوح قیمتی دیگر منطبق است و مانعی قوی برای خریداران شناخته می شود.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن USDJPY