تحلیل پرایس اکشن: تحلیل دلار نیوزیلند NZDUSD

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۴

تحلیل پرایس‌اکشن دلار نیوزیلند– NZDUSD دوشنبه ۳۱ اردیبهشت

از دید تحلیل پرایس‌اکشن، روند کلی جفت‌ارز دلار نیوزیلند به دلار آمریکا صعودی است و قیمت در کانال صعودی قرار دارد که تاییدی بر مومنتوم بولیش است. اما انتظار می‌رود که روند کوتاه مدت NZDUSD متمایل به نزولی یا بریش باشد. از این رو بازار می تواند از سطح پیوت سقوط کند و به حمایت اول برسد.

سطح پیوت: ۰٫۶۱۷۶

این نرخ با اصلاح ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی انطباق خوبی دارد و می تواند منجر به تشدید فشارهای فروش شود.

حمایت اول: ۰٫۶۰۸۱

این حمایت نقطه تلاقی چندین سطح قیمتی است و می تواند حرکات نزولی بازار را محدود کند.

مقاومت اول: ۰٫۶۲۴۷

این مقاومت با اصلاح ۷۸٫۶ درصد فیبوناچی هم راستا است که مانع قابل توجهی برای افزایش بیشتر قیمت به شمار می‌رود.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن NZDUSD

تحلیل پرایس‌اکشن دلار نیوزیلند– NZDUSD جمعه ۲۸ اردیبهشت

از دید تحلیل پرایس‌اکشن، روند کلی جفت‌ارز دلار نیوزیلند به دلار آمریکا صعودی یا بولیش است و انتظار می‌رود که ساختار کوتاه‌مدت NZDUSD نیز صعودی باشد. ازاین‌رو بازار می‌تواند از سطح پیوت جهش کند و دوباره به سمت مقاومت اول بازگردد.

سطح پیوت: ۰٫۶۰۹۸

این نرخ به‌عنوان سطح تکنیکالی بازگشتی به شمار می‌رود و می‌تواند منجر به تشدید فشارهای خرید شود.

حمایت اول: ۰٫۶۰۳۷

این حمایت با اصلاح ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی انطباق دارد و می تواند از ادامه حرکات نزولی جلوگیری کند.

مقاومت اول: ۰٫۶۱۳۹

این مقاومت با اصلاح ۷۸٫۶ درصد فیبوناچی منطبق است و مانعی قوی در برابر حرکات صعودی به شمار می‌رود.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن NZDUSD

تحلیل پرایس‌اکشن دلار نیوزیلند– NZDUSD پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت

از دید تحلیل پرایس‌اکشن، روند کلی جفت‌ارز دلار نیوزیلند به دلار آمریکا صعودی یا بولیش است و انتظار می‌رود که ساختار کوتاه‌مدت NZDUSD نیز متمایل به صعودی باشد. ازاین‌رو بازار می‌تواند در قالب حمایت به سطح پیوت برخورد کند و دوباره به سمت مقاومت اول بازگردد.

سطح پیوت: ۰٫۶۰۹۸

این نرخ به عنوان سطح تکنیکالی بازگشتی شناخته می شود و اخیراً منجر به جهش بازار شده است.

حمایت اول: ۰٫۶۰۳۷

این حمایت با اصلاح ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی انطباق دارد و می تواند از ادامه حرکات نزولی جلوگیری کند.

مقاومت اول: ۰٫۶۱۳۹

این مقاومت با اصلاح ۷۸٫۶ درصد فیبوناچی منطبق است و مانعی قوی در برابر حرکات صعودی به شمار می‌رود.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن NZDUSD

تحلیل پرایس‌اکشن دلار نیوزیلند– NZDUSD چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت

از دید تحلیل پرایس‌اکشن، روند کلی جفت‌ارز دلار نیوزیلند به دلار آمریکا صعودی یا بولیش است؛ اما انتظار می‌رود که ساختار کوتاه‌مدت NZDUSD متمایل به نزولی باشد. ازاین‌رو بازار می‌تواند در قالب مقاومت به سطح پیوت برخورد کند و سپس به سمت حمایت اول بازگردد.

سطح پیوت: ۰٫۶۰۷۳

این نرخ نقطه انتهایی چند سطح قیمتی است و اخیراً باعث تشدید فشارهای فروش شده است.

حمایت اول: ۰٫۶۰۰۵

این حمایت به‌عنوان یک سطح تکنیکالی بازگشتی شناخته می‌شود که درگذشته باعث بازگشت صعودی بازار شده است.

مقاومت اول: ۰٫۶۱۰۶

این مقاومت با برآورد ۷۸٫۶ درصد فیبوناچی انطباق دارد و مانعی قوی در برابر حرکات صعودی به شمار می‌رود.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن NZDUSD

تحلیل پرایس‌اکشن دلار نیوزیلند– NZDUSD سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت

از دید تحلیل پرایس‌اکشن، روند کلی جفت‌ارز دلار نیوزیلند به دلار آمریکا خنثی یا رنج است؛ اما انتظار می‌رود که ساختار کوتاه‌مدت NZDUSD متمایل به نزولی باشد. ازاین‌رو بازار می‌تواند در قالب مقاومت به سطح پیوت برخورد کند و سپس به سمت حمایت اول بازگردد.

سطح پیوت: ۰٫۶۰۳۷

این نرخ به‌عنوان یک سطح تکنیکالی بازگشتی شناخته می‌شود و اخیراً باعث تشدید فشارهای فروش شده است.

حمایت اول: ۰٫۵۹۸۲

این حمایت نقطه تلاقی چند سطح قیمتی است و با اصلاح ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی انطباق دارد که در گذشته باعث بازگشت صعودی بازار شده است.

مقاومت اول: ۰٫۶۰۷۳

این مقاومت نقطه انتهایی چند سطح قیمتی است و مانعی قوی در برابر حرکات صعودی به شمار می‌رود.

تحلیل پرایس اکشن
پرایس اکشن NZDUSD