تحلیل پرایس اکشن: تحلیل دلار نیوزیلند NZDUSD

پنجشنبه 11 خرداد 1402 - 10:57

تحلیل دلار نیوزیلند پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

طبق نمودار چهارساعته NZDUSD، قیمت بالای حمایت اول در ۰٫۵۹۹۰ قرار دارد و هم چنین در اندیکاتور RSI واگرایی صعودی دیده می شود. از این رو مومنتوم صعودی در حال افزایش است.

اگر واگرایی صعودی عمل کند و جفت ارز به بازگشت مثبت از حمایت اول ادامه دهد، بازار می تواند ابتدا تا مقاومت اول در ۰٫۶۰۹۶ جهش کند. با شکست این نرخ، مقاومت دوم در ۰٫۶۱۷۹ هدف بعدی NZDUSD خواهد بود.

اما در صورتی که حمایت اول در ۰٫۵۹۹۰ شکسته شود، مسیر نزولی جفت ارز دلار نیوزیلند به دلار آمریکا تا حمایت دوم در نرخ ۰٫۵۸۹۳ هموار خواهد شد.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار نیوزیلند دلار آمریکا 1 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته NZDUSD

تحلیل دلار نیوزیلند چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

طبق نمودار چهارساعته NZDUSD، بازار ساختار نزولی دارد و قیمت در حال حرکت به سمت حمایت اول در ۰٫۵۹۹۸ است. اگر این نرخ شکسته شود، مسیر نزولی جفت ارز تا حمایت دوم در ۰٫۵۸۹۳ هموار خواهد شد.

اما در صورتی که خریداران وارد بازار شوند، این احتمال وجود دادرد که نرخ برابری دلار نیوزیلند به دلار آمریکا به سمت مقاومت اول در ۰٫۶۱۱۳ بازگردد. مقاومت میانی ۰٫۶۰۷۴ نیز در این بین قرار گرفته است.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار نیوزیلند به دلار آمریکا 2 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته NZDUSD

تحلیل دلار نیوزیلند سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

طبق نمودار چهارساعته NZDUSD، ساختار بازار نزولی است. اگر قیمت به زیر حمایت میانی ۰٫۶۰۴۲ عبور کند، رالی نزولی جفت ارز تا حمایت اول در ۰٫۵۹۹۸ احیا خواهد شد.

اما در صورتی که حمایت میانی ۰٫۶۰۴۲ موقعیت خود را حفظ کند، جفت ارز دلار نیوزیلند به دلار آمریکا می تواند به سمت مقاومت میانی ۰٫۶۰۹۷ بازگردد. شکست این نرخ نشان دهنده ورود بازار به فاز اصلاحی است و NZDUSD می تواند تا سطوح مقاومتی ۰٫۶۱۲۴ و ۰٫۶۱۸۵ حرکت کند.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار نیوزیلند دلار امریکا 3 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته NZDUSD

تحلیل دلار نیوزیلند دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲

در نمودار روزانه NZDUSD، قیمت از خط روند نزولی پیروی می کند و ساختار بازار نزولی یا بریش است. اگر جفت ارز به زیر حمایت میانی ۰٫۶۰۲۷ عبور کند، مسیر نزولی بازار تا حمایت اول در ۰٫۵۷۵۸ هموار خواهد شد.

اما در صورتی که جفت ارز دلار نیوزیلند به دلار آمریکا مقاومت اول در ۰٫۶۱ را به سمت بالا بشکند، قیمت می تواند تا خط روندی جهش کند. شکست خط روندی و مقاومت دوم در ۰٫۶۳۸۰ برای تغییر ساختار بازار از نزولی به صعودی ضروری است.

تحلیل پرایس اکشن روزانه دلار نیوزیلند دلار آمریکا 2 4 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن روزانه NZDUSD

تحلیل دلار نیوزیلند جمعه ۵ خرداد ۱۴۰۲

در نمودار چهارساعته NZDUSD، ساختار بازار نزولی است. اگر حمایت میانی ۰٫۶۰۴۲ شکسته شود، رالی نزولی جفت ارز تا حمایت اول در ۰٫۵۹۹۸ دلار احیا خواهد شد.

اما در صورتی که حمایت میانی موقعیت خود را حفظ کند و بازار از مقاومت میانی ۰٫۶۰۸۷ عبور کند، روند کوتاه مدت دلار نیوزیلند به دلار آمریکا تا مقاومت اول در ۰٫۶۱۲۴ و سپس مقاومت دوم در ۰٫۶۱۸۵ صعودی خواهد شد.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار نیوزیلند دلار آمریکا 11 5 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته NZDUSD