تحلیل پرایس اکشن: تحلیل دلار کانادا USDCAD

پنجشنبه 11 خرداد 1402 - 10:36

تحلیل دلار کانادا پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

طبق نمودار چهارساعته USDCAD، قیمت به زیر خط روند صعودی عبور کرده و ساختار بازار نزولی شده است. اگر شکست حمایت اول در ۱٫۳۵۶۸ قطعی باشد، مسیر نزولی بازار تا حمایت دوم در ۱٫۳۴۸۷ هموار خواهد شد.

اما در صورتی که حمایت اول موقعیت خود را حفظ کند و جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا به بالای خط روندی بازگردد، می توان انتظار حرکت USDCAD تا مقاومت اول در ۱٫۳۶۶۳ را داشت.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلرا آمریکا دلار کانادا 1 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته USDCAD

تحلیل دلار کانادا چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

طبق نمودار چهارساعته USDCAD، قیمت بالای ابر ایچیموکو و خط روند صعودی قرار دارد و ساختار بازار بولیش است. انتظار می رود که جفت ارز به مقاومت اول در ۱٫۳۶۶۳ برسد. با شکست این نرخ، مقاومت دوم در ۱٫۳۶۹۷ هدف بعدی بازار خواهد بود.

اما در صورتی که مقاومت اول موقعیت خود را حفظ کند، جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا می تواند به سمت خط روندی و حمایت اول در ۱٫۳۵۶۸ بازگردد. شکست این سطوح نشانه ای از تغییر ساختار بازار است و USDCAD می تواند تا حمایت دوم در ۱٫۳۴۸۷ سقوط کند.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار آمریکا دلار کانادا 14 2 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته USDCAD

تحلیل دلار کانادا سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

طبق نمودار چهارساعته USDCAD، قیمت از خط روند صعودی پیروی می کند و بازار ساختار صعودی یا بولیش دارد. اگر خط روندی و حمایت اول در ۱٫۳۵۶۸ موقعیت خود را حفظ کنند، جفت ارز می تواند دوباره به سمت مقاومت اول در ۱٫۳۶۶۳ بازگردد. با شکست این نرخ، رالی صعودی بازار تا مقاومت دوم در ۱٫۳۶۹۷ احیا خواهد شد.

اما در صورتی که خط روندی و حمایت اول به صورت نزولی شکسته شوند، ساختار جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا تا حمایت دوم در ۱٫۳۴۸۷ نزولی خواهد شد.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار آمریکا دلار کانادا 13 3 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته USDCAD

تحلیل دلار کانادا دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲

طبق نمودار روزانه USDCAD، روند میان مدت بازار صعودی یا بولیش است. با این حال جفت ارز زیر مقاومت اول در ۱٫۳۶۶۷ قرار دارد. انتظار می رود که قیمت به سمت حمایت اول در ۱٫۳۵۳۷ بازگردد و سپس حرکت صعودی جدید به راه بیندازد. اگر جفت ارز به بالای مقاومت اول عبور کند، مسیر صعودی بازار تا مقاومت دوم در ۱٫۳۸۸۱ هموار خواهد شد.

اما در صورتی که جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا به زیر حمایت اول در ۱٫۳۵۳۷ عبور کند، می توان شاهد سقوط بازار تا حمایت دوم در ۱٫۳۳۳۱ بود. این حمایت با خط روند صعودی انطباق خوبی دارد.

تحلیل پرایس اکشن روزانه دلار آمریکا دلار کانادا 1 4 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن روزانه USDCAD

تحلیل دلار کانادا جمعه ۵ خرداد ۱۴۰۲

در نمودار چهارساعته USDCAD، قیمت از خط روند صعودی پیروی می کند و ساختار بازار بولیش است. اگر مقاومت اول در ۱٫۳۶۶۳ شکسته شود، مقاومت دوم در ۱٫۳۶۹۷ هدف بعدی جفت ارز خواهد بود.

اما در صورتی که مقاومت اول موقعیت خود را حفظ کند و نرخ برابری به زیر حمایت میانی ۱٫۳۶۳۷ عبور کند، جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا می تواند به سمت حمایت اول در ۱٫۳۵۶۸ و خط روندی بازگردد.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته دلار آمریکا دلار کانادا 12 5 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته USDCAD