تحلیل پرایس اکشن: تحلیل بیت کوین BTC

پنجشنبه 11 خرداد 1402 - 11:01

تحلیل بیت کوین پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

طبق نمودار چهارساعته BTC، ساختار بازار نزولی است و قیمت از خط روند نزولی پیروی می کند. اگر رمز ارز از حمایت اول در ۲۶۵۹۳ عبور کند، مسیر نزولی بازار تا حمایت دوم در ۲۶۰۸۶ هموار خواهد شد.

اما در صورتی که حمایت اول موقعیت خود را حفظ کند، رمز ارز بیت کوین می تواند به سمت مقاومت اول در ۲۷۴۳۰ بازگردد. با شکست این نرخ، قیمت می تواند به سمت مقاومت دوم در ۲۸۰۸۴ و خط روندی حرکت کند.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته بیت کوین 1 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته BTC

تحلیل بیت کوین چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

طبق نمودار چهارساعته BTC، بازار ساختار نزولی دارد. انتظار می رود که رمز ارز به سمت حمایت اول در ۲۷۴۳۰ حرکت کند. با شکست این نرخ، حمایت دوم در ۲۶۵۹۳ هدف بعدی بازار خواهد بود.

اما این احتمال وجود دارد که رمز ارز بیت کوین به سمت مقاومت اول در ۲۸۳۱۵ بازگردد. اگر این نرخ شکسته شود، ساختار بازار تا مقاومت دوم در ۲۹۱۹۲ صعودی خواهد شد.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته بیت کوین 15 2 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته BTC

تحلیل بیت کوین سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

طبق نمودار چهارساعته BTC، احتمال حرکت بازار به سمت مقاومت اول در ۲۸۳۱۵ دلار وجود دارد. با شکست این نرخ، مسیر صعودی رمز ارز تا مقاومت دوم در ۲۹۸۱۸ هموار خواهد شد.

اما در صورتی که رمز ارز بیت کوین به زیر حمایت اول در ۲۷۴۳۰ عبور کند، بازار می تواند دوباره به سمت حمایت دوم در ۲۶۵۹۳ بازگردد.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته بیت کوین 14 3 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته BTC

تحلیل بیت کوین دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲

طبق نمودار روزانه BTC، قیمت به بالای مقاومت اول در ۲۷۲۹۴ عبور کرده و ساختار بازار صعودی یا بولیش است. انتظار می رود که رمز ارز تا مقاومت دوم در ۲۹۹۴۳ دلار جهش کند.

اما در صورتی که فوشندگان وارد بازار شوند و بیت کوین به زیر مقاومت اول بازگردد، رمز ارز می تواند حرکت نزولی جدید تا حمایت اول در ۲۵۳۷۷ و سپس حمایت دوم در ۲۳۹۵۴ به راه بیندازد.

تحلیل پرایس اکشن روزانه بیت کوین 4 4 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن روزانه BTC

تحلیل بیت کوین جمعه ۵ خرداد ۱۴۰۲

در نمودار چهارساعته BTC، ساختار بازار نزولی است. اگر مقاومت اول در ۲۶۶۱۵ موقعیت خود را حفظ کند، رمز ارز می تواند به سمت حمایت اول در ۲۶۳۱۷ بازگردد. با شکست این نرخ، حمایت دوم در ۲۵۸۰۷ هدف بعدی بیت کوین خواهد بود.

اما در صورتی که مقاومت اول شکسته شود، ساختار بازار تا مقاومت دوم در ۲۷۱۹۴ صعودی یا بولیش خواهد شد. این نرخ با سطح فیبوناچی انطباق خوبی دارد.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته بیت کوین 13 5 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته BTC