تحلیل پرایس اکشن: تحلیل اتریوم ETH

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۸

تحلیل پرایس‌اکشن اتریوم ETH – دوشنبه ۳۱ اردیبهشت

از دید پرایس‌اکشن، روند کلی اتریوم به دلار آمریکا خنثی یا رنج است؛ اما انتظار می‌رود که روند کوتاه مدت ETHUSD متمایل به نزولی باشد. ازاین‌رو بازار می تواند بعد از برخورد به سطح پیوت سقوط کند و تا حمایت اول حرکت کند.

سطح پیوت: ۳۱۳۵٫۳۴

این سطح به عنوان یک سطح تکنیکال بازگشتی شناخته می شود که در گذشته فروشندگان اتریوم در اطراف آن حضور داشته اند.

حمایت اول: ۲۸۶۳٫۳۴

این حمایت با سطوح قیمتی دیگر منطبق است و می‌تواند مانعی برای کاهش بیشتر قیمت باشد.

مقاومت اول: ۳۲۸۳٫۳۱

این مقاومت با اصلاح ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی انطباق خوبی دارد و مانع قابل‌توجهی برای حرکات صعودی به شمار می‌رود.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن ETH

تحلیل پرایس‌اکشن اتریوم ETH – جمعه ۲۸ اردیبهشت

از دید پرایس‌اکشن، روند کلی اتریوم به دلار آمریکا خنثی یا رنج است. اما انتظار می‌رود که ساختار کوتاه‌مدت ETHUSD متمایل به نزولی باشد. بدین ترتیب رمز ارز اتریوم می‌تواند در قالب مقاومت به سطح پیوت برخورد کند و به حمایت اول برسد.

سطح پیوت: ۳۰۴۸٫۲۲

این سطح نقطه تلاقی چند سطح مقاومتی است که با اصلاح ۵۰ درصدی هم راستا است و می‌تواند منجر به تشدید فشارهای فروش شود.

حمایت اول: ۲۸۶۳٫۳۴

این حمایت به عنوان یک سطح تکنیکالی بازگشتی شناخته می شود و می تواند از ادامه حرکات نزولی جلوگیری کند.

مقاومت اول: ۳۱۷۹٫۶۹

این مقاومت نقطه انتهایی بازگشت صعودی اخیر است و مانع قابل توجهی برای حرکات صعودی به شمار می رود.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن ETH

تحلیل پرایس‌اکشن اتریوم ETH – پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت

از دید پرایس‌اکشن، روند کلی اتریوم به دلار آمریکا خنثی یا رنج است. اما انتظار می‌رود که ساختار کوتاه‌مدت ETHUSD متمایل به نزولی باشد. بدین ترتیب رمز ارز اتریوم می‌تواند به بازگشت نزولی از سطح پیوت ادامه دهد و به حمایت اول برسد.

سطح پیوت: ۳۰۴۸٫۲۲

این سطح نقطه تلاقی چند سطح مقاومتی است که با اصلاح ۵۰ درصدی هم راستا است و می‌تواند منجر به تشدید فشارهای فروش شود.

حمایت اول: ۲۸۶۳٫۳۴

این حمایت به عنوان یک سطح تکنیکالی بازگشتی شناخته می شود و می تواند از ادامه حرکات نزولی جلوگیری کند.

مقاومت اول: ۳۱۷۹٫۶۹

این مقاومت نقطه انتهایی بازگشت صعودی اخیر است و مانع قابل توجهی برای حرکات صعودی به شمار می رود.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن ETH

تحلیل پرایس‌اکشن اتریوم ETH – چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت

از دید پرایس‌اکشن، روند کلی اتریوم به دلار آمریکا خنثی یا رنج است. اما انتظار می‌رود که ساختار کوتاه‌مدت ETHUSD متمایل به صعودی باشد. ازاین‌رو اتریوم می‌تواند از سطح پیوت جهش کند و به سمت مقاومت اول بازگردد.

سطح پیوت: ۲۸۶۳٫۳۴

این سطح به‌عنوان یک سطح تکنیکالی بازگشتی شناخته می‌شود و می‌تواند منجر به تشدید فشارهای خرید شود.

حمایت اول: ۲۷۵۵٫۳۸

این حمایت با سطوح حمایتی دیگر هم راستا است و خریداران می‌توانند از اطراف آن وارد بازار شوند.

مقاومت اول: ۳۰۴۸٫۲۲

این مقاومت با اصلاح ۵۰ درصد فیبوناچی انطباق خوبی دارد و مانع قابل توجهی برای حرکات صعودی به شمار می رود.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن ETHUSD