تحلیل تکنیکال یورو دلار

جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۵

تحلیل تکنیکال یورو دلار EURUSD، جمعه ۱۱ اسفند

روند کوتاه مدت یورو دلار آمریکا خنثی یا رنج است و نوسانات EURUSD زیر نرخ ۱٫۰۸۰۴ ادامه دارند. از دید خریداران، اگر جفت ارز EURUSD به بالای مقاومت ۱٫۰۸۸۷ دلار عبور کند، نشانگر تشکیل کف قیمتی کوتاه مدت خواهد بود و ساختار بازار تا مقاومت ۱٫۱۱۳۸ به صعودی تغییر خواهد کرد.

از دید فروشندگان، شکست قطعی ۱٫۰۷۶۱ دلار می تواند نشانگر پایان حرکت صعودی شروع شده از ۱٫۰۶۹۴ باشد. در این صورت می توان انتظار حرکت نزولی عمیقی را تا این کف قیمتی داشت.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال چهارساعته EURUSD
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال روزانه EURUSD

تحلیل تکنیکال یورو EURUSD، پنجشنبه ۱۰ اسفند

روند کوتاه مدت نرخ برابری یورو به دلار خنثی یا رنج است. از دید خریداران، اگر میانگین نمایی ۵۵ روزانه در نرخ ۱٫۰۸۳۲ و مقاومت جزئی ۱٫۰۸۸۷ شکسته شوند، بازگشت مثبت اخیر تا مقاومت ۱٫۱۱۳۸ دلار احیا خواهد شد.

از دید فروشندگان، اگر EMA 55 روزانه به مقاومت تبدیل شود و بازار به زیر نرخ ۱٫۰۷۶۱ عبور کند، جفت ارز EURUSD برای برخورد مجدد به نرخ ۱٫۰۶۹۴ آماده خواهد شد.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال چهارساعته EURUSD
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال روزانه EURUSD

تحلیل تکنیکال یورو EURUSD، چهارشنبه ۹ اسفند

نوسانات EURUSD ادامه دارند و ساختار بازار خنثی یا رنج است. اگر جفت ارز به بالای نرخ ۱٫۰۸۸۷ عبور کند، بازار می تواند رالی صعودی جدید تا مقاومت ۱٫۱۱۳۸ دلار به راه بیندازد.

با این حال از دید فروشندگان، اگر بازار به زیر نرخ ۱٫۰۷۶۱ دلاری عبور کند، جفت ارز برای برخورد مجدد به کف قیمتی ۱٫۰۶۹۴ آماده خواهد شد.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال چهارساعته EURUSD
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال روزانه EURUSD

تحلیل تکنیکال یورو EURUSD، سه شنبه ۸ اسفند

جفت ارز EURUSD هم چنان زیر نرخ ۱٫۰۸۸۷ دلار نوسان می کند و ساختار یورو به دلار خنثی یا رنج است.

با این حال از دید خریداران، اگر بازار به بالای نرخ ۱٫۰۸۸۷ و EMA 55 روزانه در نرخ ۱٫۰۸۳۲ عبور کند، روند کوتاه مدت EURUSD تا نرخ ۱٫۱۱۳۸ صعودی یا بولیش خواهد شد.

از دید فروشندگان، با شکست حمایت ۱٫۰۷۶۱ دلاری، جفت ارز EURUSD برای برخورد مجدد به نرخ ۱٫۰۶۹۴ دلار آماده خواهد شد.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال چهارساعته EURUSD
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال روزانه EURUSD

تحلیل تکنیکال یورو EURUSD، دوشنبه ۷ اسفند

جفت ارز EURUSD بالای نرخ ۱٫۰۸۸۷ نوسان می کند و ساختار یورو به دلار خنثی یا رنج است.

با این حال از دید خریداران، اگر جفت ارز به بالای ۱٫۰۸۸۷ دلار و میانگین نمایی ۵۵ روزانه در نرخ ۱٫۰۸۳۱ عبور کند، روند کوتاه مدت بازار تا نرخ ۱٫۱۱۳۸ به صعودی تغییر خواهد کرد.

از دید فروشندگان، اگر حمایت ۱٫۰۷۶۱ دلار شکسته شود، بازار برای برخورد مجدد به کف قیمتی ۱٫۰۶۹۴ دلار آماده خواهد شد.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال چهارساعته EURUSD
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال روزانه EURUSD