تحلیل تکنیکال یورو دلار

چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۳

تحلیل تکنیکال یورو دلار که مربوط به جفت ارز EURUSD است، به طور مرتب هر روز منتشر و به روز رسانی می شود. این سبک تحلیلی به بررسی روند در کوتاه مدت (نمودار چهارساعته) و روند میان مدت (نمودار روزانه) تمرکز دارد و با دنبال کردن این گزارش می توانید همیشه در جریان روند EURUSD قرار بگیرید.


تحلیل تکنیکال یورو EURUSD – چهارشنبه ۳۰ خرداد

چشم انداز تکنیکال جفت ارز EURUSD بدون تغییر باقی مانده و روند کوتاه‌مدت یورو به دلار آمریکا خنثی یا رنج است. اما تا زمانی که EMA 55 4H در نرخ ۱٫۰۷۶۳ پابرجاست، بازار می تواند حرکت نزولی دیگری به راه بیندازد.

از دید فروشندگان، اگر یورو به زیر نرخ ۱٫۰۶۶۷ عبور کند، نرخ برابری می تواند ابتدا به سمت کف قیمتی ۱٫۰۶۰۱ دلاری حرکت کند. با شکست این نرخ، کف کانال روزانه در نرخ ۱٫۰۵۱۰ هدف بعدی EURUSD خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال EURUSD نمودار چهارساعته
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال EURUSD نمودار روزانه

تحلیل تکنیکال یورو EURUSD – سه شنبه ۲۹ خرداد

جفت ارز EURUSD به سمت بالا بازگشته و روند کوتاه‌مدت یورو به دلار آمریکا خنثی یا رنج شده است. اما تا زمانی که EMA 55 4H پابرجاست، چشم انداز تکنیکال بازار نزولی باقی خواهد ماند.

بدین ترتیب اگر نرخ ۱٫۰۶۶۷ شکسته شود، نرخ برابری می تواند ابتدا به سمت کف قیمتی ۱٫۰۶۰۱ دلاری حرکت کند. با شکست این نرخ، کف کانال روزانه در نرخ ۱٫۰۵۱۰ هدف بعدی EURUSD خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال EURUSD نمودار چهارساعته
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال EURUSD نمودار روزانه

تحلیل تکنیکال یورو EURUSD – جمعه ۲۵ خرداد

جفت ارز EURUSD به زیر نرخ ۱٫۰۷۱۸ دلار عبور کرده که نشانگر پایان رالی صعودی از ۱٫۰۶۰۱ در نرخ ۱٫۰۹۱۵ دلار است و روند کوتاه‌مدت یورو به دلار آمریکا تا نرخ ۱٫۰۶۰۱ نزولی شده است. با شکست قطعی این نرخ، حمایت ۱٫۰۷۴۴ هدف بعدی بازار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال EURUSD نمودار چهارساعته
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال EURUSD نمودار چهارساعته

تحلیل تکنیکال یورو EURUSD – پنجشنبه ۲۴ خرداد

جفت ارز EURUSD به سمت پایین بازگشته و روند کوتاه‌مدت جفت ارز یورو به دلار آمریکا خنثی یا رنج شده است. از دید خریداران، اگر بازار به بالای نرخ ۱٫۰۹۱۵ عبور کند، رالی صعودی بلندمدت از ۱٫۰۶۰۱ تا سطوح بالاتر احیا خواهد شد.

با این حال از دید فروشندگان، اگر نرخ ۱٫۰۷۱۸ دلاری شکسته شود، می توان شاهد احیای بازگشت اصلاحی و نزولی از نرخ ۱٫۰۹۱۵ دلار بود.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال EURUSD نمودار چهارساعته
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال EURUSD نمودار روزانه

تحلیل تکنیکال یورو EURUSD – چهارشنبه ۲۳ خرداد

روند کوتاه‌مدت جفت ارز یورو به دلار آمریکا خنثی یا رنج شده است. هم چنین در اندیکاتور MACD، خط مک دی به بالای خط سیگنال عبور کرده است که تاییدی فاز خنثی است.

اما تا زمانی که EMA 55 4H در نرخ ۱٫۰۸۱۴ پابرجاست، EURUSD می تواند حرکت نزولی دیگری به راه بیندازد. از دید فروشندگان، با شکست نرخ ۱٫۰۷۱۸ دلاری، جفت ارز برای برخورد مجدد به نرخ ۱٫۰۶۰۱ آماده خواهد شد.
با این حال از دید خریداران، اگر EMA 55 4H شکسته شود، یورو می تواند به سمت نرخ ۱٫۰۹۱۵ دلار بازگردد.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال EURUSD نمودار چهارساعته
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال EURUSD نمودار روزانه

تحلیل تکنیکال یورو EURUSD – سه شنبه ۲۲ خرداد

روند کوتاه‌مدت جفت ارز یورو به دلار آمریکا متمایل به بریش است و بازگشت اصلاحی و نزولی از ۱٫۰۹۱۵ می تواند تا کف قیمتی ۱٫۰۶۰۱ ادامه یابد.

از دید خریداران، اگر جفت ارز EURUSD به بالای مقاومت جزئی ۱٫۰۷۸۰ عبور کند، ساختار بازار خنثی یا رنج خواهد شد. اما تا زمانی که مقاومت ۱٫۰۹۱۵ پابرجاست، چشم انداز تکنیکال بازار نزولی باقی خواهد ماند.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال EURUSD نمودار چهارساعته
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال EURUSD نمودار روزانه

تحلیل تکنیکال یورو EURUSD – دوشنبه ۲۱ خرداد

جفت ارز EURUSD به زیر EMA 55 D و نرخ ۱٫۰۷۸۸ عبور کرده که نشانگر تشکیل اوج قیمتی موقت در نرخ ۱٫۰۹۱۵ است و روند کوتاه‌مدت یورو به دلار آمریکا تا کف قیمتی ۱٫۰۶۰۱ نزولی شده است. هم چنین تا زمانی که مقاومت ۱٫۰۹۱۵ پابرجاست، چشم انداز تکنیکال بازار نزولی باقی خواهد ماند.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال EURUSD نمودار چهارساعته
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال EURUSD نمودار روزانه