تحلیل تکنیکال پوند به دلار

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۳:۰۵

تحلیل تکنیکال پوند به دلار که مربوط به جفت ارز GBPUSD است، به طور مرتب هر روز منتشر و به روز رسانی می شود. این سبک تحلیلی به بررسی روند در کوتاه مدت (نمودار چهارساعته) و روند میان مدت (نمودار روزانه) تمرکز دارد و با دنبال کردن این گزارش می توانید همیشه در جریان روند GBPUSD قرار بگیرید.


تحلیل تکنیکال پوند انگلیس GBPUSD – دوشنبه ۳۱ اردیبهشت

روند کوتاه مدت جفت ارز GBPUSD صعودی یا بولیش است. اگر مقاومت جزئی ۱٫۲۷۰۸ شکسته شود، رالی صعودی بازار تا برآورد ۱۰۰ درصد فیبوناچی در نرخ ۱٫۲۷۸۰ دلار احیا خواهد شد.

از دید فروشندگان، اگر نرخ برابری پوند انگلیس به دلار آمریکا به زیر حمایت جزئی ۱٫۲۶۴۲ عبور کند، ساختار بازار خنثی یا رنج خواهد شد. اما تا زمانی که حمایت ۱٫۲۴۴۵ پابرجاست، چشم انداز تکنیکال بازار صعودی باقی خواهد ماند.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال GBPUSD نمودار چهارساعته
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال GBPUSD نمودار چهارساعته

تحلیل تکنیکال پوند انگلیس GBPUSD – جمعه ۲۸ اردیبهشت

جفت‌ارز GBPUSD به سمت پایین بازگشته و روند کوتاه‌مدت پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا خنثی یا رنج شده است. اما تا زمانی که حمایت ۱٫۲۴۴۵ پابرجاست، چشم‌انداز تکنیکال بازار صعودی باقی خواهد ماند. از دید خریداران، اگر مقاومت جزئی در نرخ ۱٫۲۷۰۸ شکسته شود، بازار می تواند به سمت اوج قیمتی ۱٫۲۸۹۲ حرکت کند.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال GBPUSD نمودار چهارساعته
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال GBPUSD نمودار چهارساعته

تحلیل تکنیکال پوند انگلیس GBPUSD – پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت

بازگشت صعودی GBPUSD از کف قیمتی ۱٫۲۲۹۸ ادامه دارد و روند کوتاه مدت پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا صعودی یا بولیش است. اگر مقاومت جزئی در نرخ ۱٫۲۷۰۸ شکسته شود، بازار می تواند به سمت اوج قیمتی ۱٫۲۸۹۲ حرکت کند.
با این حال از دید فروشندگان، با شکست حمایت ۱٫۲۶۲۴ دلاری، بازار وارد فاز خنثی یا رنج خواهد شد. اما تا زمانی که حمایت ۱٫۲۴۴۵ پابرجاست، چشم‌انداز تکنیکال جفت‌ارز صعودی باقی خواهد ماند.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال GBPUSD نمودار چهارساعته
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال GBPUSD نمودار روزانه

تحلیل تکنیکال پوند انگلیس GBPUSD – چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت

روند کوتاه مدت پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا خنثی یا رنج است و نوسانات GBPUSD ادامه دارند. اما تا زمانی که حمایت ۱٫۲۴۴۵ پابرجاست، چشم انداز تکنیکال جفت ارز صعودی باقی خواهد ماند. از دید خریداران، اگر نرخ ۱٫۲۶۳۳ شکسته شود، بازار می تواند تا مقاومت ۱٫۲۷۰۸ دلار جهش کند.

با این حال از دید فروشندگان، شکست حمایت ۱٫۲۴۴۵ دلاری نشانگر پایان بازگشت اصلاحی است و ساختار بازار تا کف قیمتی ۱٫۲۲۹۸ به نزولی تغییر خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال GBPUSD نمودار چهارساعته
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال GBPUSD نمودار روزانه