تحلیل تکنیکال دلار به فرانک

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۲

تحلیل تکنیکال دلار به فرانک که مربوط به جفت ارز USDCHF است، به طور مرتب هر روز منتشر و به روز رسانی می شود. این سبک تحلیلی به بررسی روند در کوتاه مدت (نمودار چهارساعته) و روند میان مدت (نمودار روزانه) تمرکز دارد و با دنبال کردن این گزارش می توانید همیشه در جریان روند USDCHF قرار بگیرید.


تحلیل تکنیکال فرانک سوئیس USDCHF – پنجشنبه ۳۰ فروردین

روند کوتاه‌مدت نرخ برابری دلار آمریکا به فرانک سوئیس خنثی است و نوسانات جفت‌ارز USDCHF زیر نرخ ۰٫۹۱۵۱ ادامه دارند. اما تا زمانی که سطح حمایتی ۰٫۸۹۹۶ موقعیت خود را حفظ کرده است، می توان انتظار شروع حرکت صعودی دیگری را داشت.

از دید خریداران، اگر بازار به بالای اوج قیمتی اخیر در نرخ ۰٫۹۱۵۱ عبور کند، USDCHF برای برخورد مجدد به مقاومت ۰٫۹۲۴۳ آماده خواهد شد.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال USDCHF نمودار چهارساعته
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال USDCHF نمودار روزانه

تحلیل تکنیکال فرانک سوئیس USDCHF – چهارشنبه ۲۹ فروردین

روند کوتاه‌مدت نرخ برابری دلار آمریکا به فرانک سوئیس خنثی است و نوسانات جفت‌ارز USDCHF زیر نرخ ۰٫۹۱۵۱ ادامه دارند. اما تا زمانی که سطح حمایتی ۰٫۸۹۹۶ پابرجاست، چشم انداز تکنیکال بازار صعودی باقی خواهد ماند.

از دید خریداران، اگر اوج قیمتی اخیر در نرخ ۰٫۹۱۵۱ شکسته شود، رالی صعودی شروع شده از ۰٫۸۳۳۲ می تواند تا برآورد ۱۶۱٫۸ درصد فیبوناچی در نرخ ۰٫۹۲۶۸ احیا شود.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال USDCHF نمودار چهارساعته
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال USDCHF نمودار روزانه

تحلیل تکنیکال فرانک سوئیس USDCHF – سه‌شنبه ۲۸ فروردین

روند کوتاه‌مدت نرخ برابری دلار آمریکا به فرانک سوئیس خنثی است و نوسانات جفت‌ارز USDCHF ادامه دارند. اما تا زمانی که سطح حمایتی ۰٫۸۹۹۶ موقعیت خود را حفظ کرده است، بازار می‌تواند حرکت صعودی دیگری به راه بیندازد.

از دید خریداران، اگر اوج قیمتی اخیر در نرخ ۰٫۹۱۵۶ شکسته شود، رالی صعودی شروع شده از ۰٫۸۳۳۲ تا برآورد ۱۶۱٫۸ درصد فیبوناچی در نرخ ۰٫۹۲۶۸ احیا خواهد شد.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال USDCHF نمودار چهارساعته
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال USDCHF نمودار روزانه

تحلیل تکنیکال فرانک سوئیس USDCHF – دوشنبه ۲۷ فروردین

نوسانات جفت‌ارز USDCHF زیر سطح ۰٫۹۱۴۶ ادامه دارند و روند کوتاه‌مدت نرخ برابری دلار آمریکا به فرانک سوئیس خنثی است. تا زمانی که سطح حمایتی ۰٫۸۹۹۶ پابرجاست، بازار می‌تواند حرکت صعودی دیگری به راه بیندازد.

از دید خریداران، اگر بازار از اوج قیمتی اخیر در نرخ ۰٫۹۱۴۶ عبور کند، رالی صعودی شروع شده از ۰٫۸۳۳۲ تا برآورد ۱۶۱٫۸ درصد فیبوناچی در نرخ ۰٫۹۲۶۸ احیا خواهد شد.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال USDCHF نمودار چهارساعته
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال USDCHF نمودار روزانه