تحلیل تکنیکال دلار به ین ژاپن

سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۰۳

تحلیل تکنیکال دلار به ین ژاپن که مربوط به جفت ارز USDJPY است، به طور مرتب هر روز منتشر و به روز رسانی می شود. این سبک تحلیلی به بررسی روند در کوتاه مدت (نمودار چهارساعته) و روند میان مدت (نمودار روزانه) تمرکز دارد و با دنبال کردن این گزارش می توانید همیشه در جریان روند USDJPY قرار بگیرید.


تحلیل تکنیکال ین ژاپن USDJPY – سه شنبه ۲ مرداد

جفت ارز USDJPY بالای نرخ ۱۵۵٫۳۶ نوسان می کند و روند کوتاه مدت دلار به ین ژاپن خنثی یا رنج است. اما تا زمانی که مقاومت ۱۵۸٫۸۵ پابرجاست، چشم انداز تکنیکال بازار نزولی باقی خواهد ماند. از دید فروشندگان، اگر بازار به زیر ۱۵۵٫۳۶ عبور کند، مسیر حرکت بازار تا اصلاح ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی در نرخ ۱۵۳٫۶۵ هموار خواهد شد.

با این حال از دید خریداران، اگر مقاومت جزئی ۱۵۸٫۸۵ شکسته شود، ساختار بازار به صعودی تغییر خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال چهارساعته USDJPY
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال روزانه USDJPY


تحلیل تکنیکال ین ژاپنUSDJPY – دوشنبه ۱ مرداد

جفت ارز USDJPY بالای نرخ ۱۵۵٫۳۶ نوسان می کند و روند کوتاه مدت دلار آمریکا به ین ژاپن خنثی یا رنج است. اما تا زمانی که مقاومت ۱۵۸٫۸۵ پابرجاست، بازار می تواند حرکت نزولی دیگری به راه بیندازد. از دید فروشندگان، اگر USDJPY به زیر حمایت جزئی ۱۵۵٫۳۶ عبور کند، ساختار کوتاه مدت بازار تا نرخ ۱۵۳٫۶۵ به نزولی یا بریش تغییر خواهد کرد.

از دید خریداران، اگر نرخ ۱۵۸٫۸۵ شکسته شود، می توان انتظار شروع حرکت صعودی جدید تا اوج قیمتی ۱۶۱٫۹۴ را داشت.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال چهارساعته USDJPY
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال روزانه USDJPY

تحلیل تکنیکال ین ژاپن USDJPY – جمعه ۲۹ تیر

جفت ارز USDJPY بعد از سقوط به ۱۵۵٫۳۶ اندکی بالا آمده و روند کوتاه مدت دلار آمریکا به ین ژاپن خنثی یا رنج است. تا وقتی که مقاومت ۱۵۸٫۸۵ موقعیت خود را حفظ کرده، می توان انتظار حرکت نزولی عمیق تری را داشت. شکست ۱۵۵٫۳۶ می تواند حرکت نزولی شروع شده از ۱۶۱٫۹۴ را بسط دهد. از دید خریداران، شکست مقاومت ۱۵۸٫۸۵ روند کوتاه مدت USDJPY را به صعودی تغییر خواهد داد.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال USDJPY نمودار چهارساعته
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال USDJPY نمودار روزانه

تحلیل تکنیکال ین ژاپن USDJPY – پنجشنبه ۲۸ تیر

روند کوتاه‌مدت نرخ برابری دلار آمریکا به ین ژاپن نزولی یا بریش است. بازگشت نزولی و اصلاحی از ۱۶۱٫۹۴ می تواند تا سطح ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی در نرخ ۱۵۳٫۶۵ ادامه یابد.

از دید خریداران، اگر مقاومت جزئی ۱۵۸٫۸۵ شکسته شود، ساختار کوتاه مدت بازار به صعودی تغییر خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال چهارساعته USDJPY
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال روزانه USDJPY

تحلیل تکنیکال ین ژاپن USDJPY – چهارشنبه ۲۷ تیر

جفت ارز USDJPY بالای نرخ ۱۵۷٫۱۶ نوسان می کند و روند کوتاه‌مدت جفت‌ارز دلار آمریکا به ین ژاپن خنثی یا رنج است. از دید فروشندگان، اگر EMA 55 Daily در نرخ ۱۵۷٫۷۲ شکسته شود، مسیر اصلاحی بازار تا سطح ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی هموار خواهد شد. اما انتظار می رود که حرکات نزولی از سوی این سطوح محدود شوند.

با این حال از دید خریداران، اگر بازار به بالای مقاومت جزئی ۱۵۹٫۴۴ عبور کند، USDJPY می تواند به سمت اوج قیمتی اخیر در نرخ ۱۶۱٫۹۴ بازگردد.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال چهارساعته USDJPY
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال روزانه USDJPY