نقاط کلیدی بازار فارکس: تحلیل یورو به دلار آمریکا

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۲

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

پنجشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۶۶۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۶۹۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۷۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۶۶۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۶۴۵ و ۱٫۰۶۲۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۷۱۵
۱٫۰۷۰۰
۱٫۰۶۹۰
———
۱٫۰۶۶۰
۱٫۰۶۴۵
۱٫۰۶۲۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳پنجشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۶۶۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۶۹۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۷۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۶۶۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۶۴۵ و ۱٫۰۶۲۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۷۱۵
۱٫۰۷۰۰
۱٫۰۶۹۰
———
۱٫۰۶۶۰
۱٫۰۶۴۵
۱٫۰۶۲۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۰۶۵۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۶۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۵۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۰۶۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۶۶۵ و ۱٫۰۶۸۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۶۸۰
۱٫۰۶۶۵
۱٫۰۶۵۰
———
۱٫۰۶۰۰
۱٫۰۵۸۵
۱٫۰۵۷۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۰۶۵۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۶۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۵۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۰۶۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۶۶۵ و ۱٫۰۶۸۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۶۸۰
۱٫۰۶۶۵
۱٫۰۶۵۰
———
۱٫۰۶۰۰
۱٫۰۵۸۵
۱٫۰۵۷۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۰۶۳۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۵۹۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۵۸۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۰۶۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۶۵۰ و ۱٫۰۶۶۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۶۶۵
۱٫۰۶۵۰
۱٫۰۶۳۵
———
۱٫۰۵۹۵
۱٫۰۵۸۰
۱٫۰۵۶۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۰۶۳۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۵۹۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۵۸۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۰۶۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۶۵۰ و ۱٫۰۶۶۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۶۶۵
۱٫۰۶۵۰
۱٫۰۶۳۵
———
۱٫۰۵۹۵
۱٫۰۵۸۰
۱٫۰۵۶۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۰۶۷۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۶۲۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۶۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۰۶۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۷۰۰ و ۱٫۰۷۲۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۷۲۵
۱٫۰۷۰۰
۱٫۰۶۷۵
———
۱٫۰۶۲۰
۱٫۰۶۰۰
۱٫۰۵۸۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۰۶۷۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۶۲۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۶۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۰۶۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۷۰۰ و ۱٫۰۷۲۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۷۲۵
۱٫۰۷۰۰
۱٫۰۶۷۵
———
۱٫۰۶۲۰
۱٫۰۶۰۰
۱٫۰۵۸۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۸۴۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۸۷۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۸۹۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۸۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۸۲۰ و ۱٫۰۸۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۹۰۵
۱٫۰۸۹۰
۱٫۰۸۷۵
———
۱٫۰۸۴۰
۱٫۰۸۲۰
۱٫۰۸۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۸۴۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۸۷۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۸۹۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۸۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۸۲۰ و ۱٫۰۸۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۹۰۵
۱٫۰۸۹۰
۱٫۰۸۷۵
———
۱٫۰۸۴۰
۱٫۰۸۲۰
۱٫۰۸۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۰۸۴۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۸۱۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۸۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۰۸۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۸۶۰ و ۱٫۰۸۷۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۸۷۵
۱٫۰۸۶۰
۱٫۰۸۴۵
———
۱٫۰۸۱۵
۱٫۰۸۰۰
۱٫۰۷۷۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳