نقاط کلیدی بازار فارکس: تحلیل یورو به دلار آمریکا

جمعه 12 خرداد 1402 - 15:00

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یور به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۷۴۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۷۸۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۸۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۷۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۷۲۰ و ۱٫۰۷۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۸۲۰
۱٫۰۸۰۰
۱٫۰۷۸۰
———
۱٫۰۷۴۰
۱٫۰۷۲۰
۱٫۰۷۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یور به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۷۴۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۸۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۸۲۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۷۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۷۲۰ و ۱٫۰۷۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۸۳۵
۱٫۰۸۲۰
۱٫۰۸۰۰
———
۱٫۰۷۴۰
۱٫۰۷۲۰
۱٫۰۷۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یور به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۶۶۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۷۳۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۷۴۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۶۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۶۵۰ و ۱٫۰۶۳۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۷۶۰
۱٫۰۷۴۵
۱٫۰۷۳۰
———
۱٫۰۶۶۵
۱٫۰۶۵۰
۱٫۰۶۳۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یور به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۶۶۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۶۹۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۷۱۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۶۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۶۵۰ و ۱٫۰۶۳۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۷۳۰
۱٫۰۷۱۰
۱٫۰۶۹۵
———
۱٫۰۶۶۵
۱٫۰۶۵۰
۱٫۰۶۳۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یور به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۰۷۰۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۶۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۶۳۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۰۷۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۷۲۵ و ۱٫۰۷۴۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۷۴۵
۱٫۰۷۲۵
۱٫۰۷۰۵
———
۱٫۰۶۵۰
۱٫۰۶۳۰
۱٫۰۶۱۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یور به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۰۷۱۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۶۷۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۶۵۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۰۷۱۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۷۲۵ و ۱٫۰۷۴۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۷۴۵
۱٫۰۷۲۵
۱٫۰۷۱۰
———
۱٫۰۶۷۰
۱٫۰۶۵۰
۱٫۰۶۳۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یور به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۷۰۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۷۶۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۷۷۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۷۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۶۷۰ و ۱٫۰۶۵۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۷۹۵
۱٫۰۷۷۵
۱٫۰۷۶۰
———
۱٫۰۷۰۰
۱٫۰۶۷۰
۱٫۰۶۵۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یور به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۰۷۳۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۶۷۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۶۵۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۰۷۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۷۴۵ و ۱٫۰۷۶۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۷۶۰
۱٫۰۷۴۵
۱٫۰۷۳۰
———
۱٫۰۶۷۵
۱٫۰۶۵۰
۱٫۰۶۳۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یور به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۰۷۴۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۷۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۶۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۰۷۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۷۶۰ و ۱٫۰۷۷۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۷۷۵
۱٫۰۷۶۰
۱٫۰۷۴۵
———
۱٫۰۷۰۰
۱٫۰۶۸۵
۱٫۰۶۷۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یور به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۰۷۴۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۷۱۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۷۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۰۷۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۷۶۰ و ۱٫۰۷۷۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۷۷۵
۱٫۰۷۶۰
۱٫۰۷۴۵
———
۱٫۰۷۱۵
۱٫۰۷۰۰
۱٫۰۶۸۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲جمعه ۰۵ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یور به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۷۲۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۷۶۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۷۷۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۷۲۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۷۱۰ و ۱٫۰۶۹۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۷۸۰
۱٫۰۷۷۰
۱٫۰۷۶۰
———
۱٫۰۷۲۵
۱٫۰۷۱۰
۱٫۰۶۹۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۰۵ خرداد ماه ۱۴۰۲آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید