نقاط کلیدی بازار فارکس: تحلیل دلار به ین ژاپن

جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۳

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

جمعه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۴۷٫۷۰ با تیک پروفیت اول ۱۴۸٫۶۰ و تیک پروفیت دوم ۱۴۸٫۸۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۷٫۷۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۷٫۵۰ و ۱۴۷٫۳۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۴۹٫۰۰
۱۴۸٫۸۰
۱۴۸٫۶۰
———
۱۴۷٫۷۰
۱۴۷٫۵۰
۱۴۷٫۳۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲جمعه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۴۷٫۷۰ با تیک پروفیت اول ۱۴۸٫۶۰ و تیک پروفیت دوم ۱۴۸٫۸۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۷٫۷۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۷٫۵۰ و ۱۴۷٫۳۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۴۹٫۰۰
۱۴۸٫۸۰
۱۴۸٫۶۰
———
۱۴۷٫۷۰
۱۴۷٫۵۰
۱۴۷٫۳۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۴۸٫۱۵ با تیک پروفیت اول ۱۴۷٫۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱۴۷٫۳۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۴۸٫۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۸٫۴۵ و ۱۴۸٫۶۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۴۸٫۶۰
۱۴۸٫۴۵
۱۴۸٫۱۵
———
۱۴۷٫۵۰
۱۴۷٫۳۰
۱۴۷٫۱۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۴۷٫۹۵ با تیک پروفیت اول ۱۴۸٫۶۰ و تیک پروفیت دوم ۱۴۸٫۸۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۷٫۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۷٫۷۵ و ۱۴۷٫۵۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۴۹٫۰۰
۱۴۸٫۸۰
۱۴۸٫۶۰
———
۱۴۷٫۹۵
۱۴۷٫۷۵
۱۴۷٫۵۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۴۸٫۱۵ با تیک پروفیت اول ۱۴۷٫۶۵ و تیک پروفیت دوم ۱۴۷٫۵۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۴۸٫۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۸٫۲۵ و ۱۴۸٫۴۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۴۸٫۴۵
۱۴۸٫۲۵
۱۴۸٫۱۵
———
۱۴۷٫۶۵
۱۴۷٫۵۰
۱۴۷٫۳۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۴۷٫۶۵ با تیک پروفیت اول ۱۴۸٫۱۰ و تیک پروفیت دوم ۱۴۸٫۲۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۷٫۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۷٫۵۰ و ۱۴۷٫۳۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۴۸٫۴۵
۱۴۸٫۲۵
۱۴۸٫۱۰
———
۱۴۷٫۶۵
۱۴۷٫۵۰
۱۴۷٫۳۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۴۷٫۵۰ با تیک پروفیت اول ۱۴۷٫۹۵ و تیک پروفیت دوم ۱۴۸٫۱۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۷٫۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۷٫۳۵ و ۱۴۷٫۲۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۴۸٫۳۰
۱۴۸٫۱۰
۱۴۷٫۹۵
———
۱۴۷٫۵۰
۱۴۷٫۳۵
۱۴۷٫۲۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۴۷٫۵۰ با تیک پروفیت اول ۱۴۷٫۹۵ و تیک پروفیت دوم ۱۴۸٫۱۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۷٫۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۷٫۳۵ و ۱۴۷٫۲۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۴۸٫۳۰
۱۴۸٫۱۰
۱۴۷٫۹۵
———
۱۴۷٫۵۰
۱۴۷٫۳۵
۱۴۷٫۲۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۴۷٫۸۵ با تیک پروفیت اول ۱۴۷٫۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱۴۷٫۳۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۴۷٫۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۸٫۰۰ و ۱۴۸٫۲۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۴۸٫۲۰
۱۴۸٫۰۰
۱۴۷٫۸۵
———
۱۴۷٫۵۰
۱۴۷٫۳۵
۱۴۷٫۱۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۴۷٫۵۵ با تیک پروفیت اول ۱۴۸٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۴۸٫۲۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۷٫۵۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۷٫۳۵ و ۱۴۷٫۱۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۴۸٫۴۰
۱۴۸٫۲۰
۱۴۸٫۰۰
———
۱۴۷٫۵۵
۱۴۷٫۳۵
۱۴۷٫۱۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۴۶٫۹۰ با تیک پروفیت اول ۱۴۷٫۶۵ و تیک پروفیت دوم ۱۴۷٫۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۶٫۹۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۶٫۶۵ و ۱۴۶٫۴۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۴۸٫۰۵
۱۴۷٫۸۵
۱۴۷٫۶۵
———
۱۴۶٫۹۰
۱۴۶٫۶۵
۱۴۶٫۴۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید