نقاط کلیدی بازار فارکس: تحلیل دلار به ین ژاپن

جمعه 12 خرداد 1402 - 15:00

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۳۹٫۲۰ با تیک پروفیت اول ۱۳۸٫۴۵ و تیک پروفیت دوم ۱۳۸٫۲۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۳۹٫۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۹٫۶۰ و ۱۳۹٫۹۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۳۹٫۹۵
۱۳۹٫۶۰
۱۳۹٫۲۰
———
۱۳۸٫۴۵
۱۳۸٫۲۰
۱۳۸٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۳۹٫۲۰ با تیک پروفیت اول ۱۳۸٫۴۵ و تیک پروفیت دوم ۱۳۸٫۲۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۳۹٫۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۹٫۶۰ و ۱۳۹٫۹۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۳۹٫۹۵
۱۳۹٫۶۰
۱۳۹٫۲۰
———
۱۳۸٫۴۵
۱۳۸٫۲۰
۱۳۸٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۳۹٫۳۵ با تیک پروفیت اول ۱۴۰٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۴۰٫۳۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۳۹٫۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۸٫۹۰ و ۱۳۸٫۶۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۴۰٫۶۵
۱۴۰٫۳۵
۱۴۰٫۰۰
———
۱۳۹٫۳۵
۱۳۸٫۹۰
۱۳۸٫۶۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۳۹٫۳۵ با تیک پروفیت اول ۱۴۰٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۴۰٫۳۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۳۹٫۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۸٫۹۰ و ۱۳۸٫۶۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۴۰٫۶۵
۱۴۰٫۳۵
۱۴۰٫۰۰
———
۱۳۹٫۳۵
۱۳۸٫۹۰
۱۳۸٫۶۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۳۹٫۵۵ با تیک پروفیت اول ۱۴۰٫۱۰ و تیک پروفیت دوم ۱۴۰٫۴۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۳۹٫۵۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۹٫۳۰ و ۱۳۹٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۴۰٫۶۵
۱۴۰٫۴۰
۱۴۰٫۱۰
———
۱۳۹٫۵۵
۱۳۹٫۳۰
۱۳۹٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۳۹٫۹۵ با تیک پروفیت اول ۱۳۹٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۳۸٫۷۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۳۹٫۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۰٫۴۰ و ۱۴۰٫۶۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۴۰٫۶۵
۱۴۰٫۴۰
۱۳۹٫۹۵
———
۱۳۹٫۰۰
۱۳۸٫۷۰
۱۳۸٫۳۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۴۰٫۴۰ با تیک پروفیت اول ۱۳۹٫۴۵ و تیک پروفیت دوم ۱۳۹٫۲۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۴۰٫۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۰٫۹۰ و ۱۴۱٫۲۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۴۱٫۲۰
۱۴۰٫۹۰
۱۴۰٫۴۰
———
۱۳۹٫۴۵
۱۳۹٫۲۰
۱۳۸٫۹۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۴۰٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۴۰٫۹۰ و تیک پروفیت دوم ۱۴۱٫۲۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۰٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۹٫۸۰ و ۱۳۹٫۴۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۴۱٫۵۰
۱۴۱٫۲۰
۱۴۰٫۹۰
———
۱۴۰٫۰۰
۱۳۹٫۸۰
۱۳۹٫۴۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۴۰٫۱۰ با تیک پروفیت اول ۱۴۰٫۶۵ و تیک پروفیت دوم ۱۴۰٫۹۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۰٫۱۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۹٫۸۰ و ۱۳۹٫۴۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۴۱٫۲۰
۱۴۰٫۹۰
۱۴۰٫۶۵
———
۱۴۰٫۱۰
۱۳۹٫۸۰
۱۳۹٫۴۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۴۰٫۱۰ با تیک پروفیت اول ۱۴۰٫۹۰ و تیک پروفیت دوم ۱۴۱٫۲۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۰٫۱۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۹٫۸۰ و ۱۳۹٫۴۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۴۱٫۵۰
۱۴۱٫۲۰
۱۴۰٫۹۰
———
۱۴۰٫۱۰
۱۳۹٫۸۰
۱۳۹٫۴۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲جمعه ۰۵ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۳۹٫۹۰ با تیک پروفیت اول ۱۳۹٫۴۰ و تیک پروفیت دوم ۱۳۹٫۲۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۳۹٫۹۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۰٫۲۰ و ۱۴۰٫۴۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۴۰٫۴۰
۱۴۰٫۲۰
۱۳۹٫۹۰
———
۱۳۹٫۴۰
۱۳۹٫۲۰
۱۳۸٫۹۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۰۵ خرداد ماه ۱۴۰۲آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید