نقاط کلیدی بازار فارکس: تحلیل دلار به ین ژاپن

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۹:۵۵

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

دوشنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۵۰٫۳۵ با تیک پروفیت اول ۱۴۹٫۸۰ و تیک پروفیت دوم ۱۴۹٫۶۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۵۰٫۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۰٫۶۰ و ۱۵۰٫۸۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۰٫۸۵
۱۵۰٫۶۰
۱۵۰٫۳۵
———
۱۴۹٫۸۰
۱۴۹٫۶۰
۱۴۹٫۲۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۲جمعه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۵۰٫۰۵ با تیک پروفیت اول ۱۵۰٫۸۵ و تیک پروفیت دوم ۱۵۱٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۵۰٫۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۹٫۸۵ و ۱۴۹٫۵۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۱٫۱۵
۱۵۱٫۰۰
۱۵۰٫۸۵
———
۱۵۰٫۰۵
۱۴۹٫۸۵
۱۴۹٫۵۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲جمعه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۵۰٫۰۵ با تیک پروفیت اول ۱۵۰٫۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱۵۰٫۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۵۰٫۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۹٫۸۵ و آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۱٫۰۰
۱۵۰٫۸۵
۱۵۰٫۵۰
———
۱۵۰٫۰۵
۱۴۹٫۸۵تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۵۰٫۱۰ با تیک پروفیت اول ۱۴۹٫۵۵ و تیک پروفیت دوم ۱۴۹٫۲۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۵۰٫۱۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۰٫۳۵ و ۱۵۰٫۶۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۰٫۶۰
۱۵۰٫۳۵
۱۵۰٫۱۰
———
۱۴۹٫۵۵
۱۴۹٫۲۰
۱۴۹٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۵۰٫۳۵ با تیک پروفیت اول ۱۴۹٫۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱۴۹٫۲۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۵۰٫۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۰٫۶۰ و ۱۵۰٫۸۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۰٫۸۵
۱۵۰٫۶۰
۱۵۰٫۳۵
———
۱۴۹٫۵۰
۱۴۹٫۲۰
۱۴۹٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۰۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۵۰٫۵۰ با تیک پروفیت اول ۱۵۰٫۸۵ و تیک پروفیت دوم ۱۵۱٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۵۰٫۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۰٫۳۰ و ۱۵۰٫۱۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۱٫۲۰
۱۵۱٫۰۰
۱۵۰٫۸۵
———
۱۵۰٫۵۰
۱۵۰٫۳۰
۱۵۰٫۱۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۰۹ اسفند ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۰۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۵۰٫۳۰ با تیک پروفیت اول ۱۵۰٫۷۰ و تیک پروفیت دوم ۱۵۰٫۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۵۰٫۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۰٫۱۵ و ۱۵۰٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۱٫۰۰
۱۵۰٫۸۵
۱۵۰٫۷۰
———
۱۵۰٫۳۰
۱۵۰٫۱۵
۱۵۰٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۰۹ اسفند ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۵۰٫۵۵ با تیک پروفیت اول ۱۵۰٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۴۹٫۸۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۵۰٫۵۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۰٫۸۰ و ۱۵۱٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۱٫۰۰
۱۵۰٫۸۰
۱۵۰٫۵۵
———
۱۵۰٫۰۰
۱۴۹٫۸۰
۱۴۹٫۶۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۸ اسفند ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۵۰٫۸۰ با تیک پروفیت اول ۱۵۰٫۲۰ و تیک پروفیت دوم ۱۵۰٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۵۰٫۸۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۱٫۰۰ و ۱۵۱٫۲۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۱٫۲۰
۱۵۱٫۰۰
۱۵۰٫۸۰
———
۱۵۰٫۲۰
۱۵۰٫۰۰
۱۴۹٫۸۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۸ اسفند ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۷ اسفند ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۵۰٫۲۵ با تیک پروفیت اول ۱۵۰٫۷۵ و تیک پروفیت دوم ۱۵۰٫۹۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۵۰٫۲۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۰٫۱۵ و ۱۵۰٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۱٫۱۰
۱۵۰٫۹۰
۱۵۰٫۷۵
———
۱۵۰٫۲۵
۱۵۰٫۱۵
۱۵۰٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۷ اسفند ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۷ اسفند ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۵۰٫۶۰ با تیک پروفیت اول ۱۵۰٫۲۵ و تیک پروفیت دوم ۱۵۰٫۱۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۵۰٫۶۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۰٫۷۵ و ۱۵۰٫۹۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۰٫۹۰
۱۵۰٫۷۵
۱۵۰٫۶۰
———
۱۵۰٫۲۵
۱۵۰٫۱۵
۱۵۰٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۷ اسفند ماه ۱۴۰۲