نقاط کلیدی بازار فارکس: تحلیل دلار به ین ژاپن

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۳۷

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

دوشنبه ۰۱ مرداد ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۵۷٫۲۰ با تیک پروفیت اول ۱۵۵٫۹۰ و تیک پروفیت دوم ۱۵۵٫۴۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۵۷٫۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۷٫۶۰ و ۱۵۷٫۸۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۷٫۸۵
۱۵۷٫۶۰
۱۵۷٫۲۰
———
۱۵۵٫۹۰
۱۵۵٫۴۰
۱۵۵٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۱ مرداد ماه ۱۴۰۳جمعه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۵۷٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۵۸٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۵۸٫۴۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۵۷٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۶٫۵۰ و ۱۵۶٫۱۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۸٫۸۵
۱۵۸٫۴۵
۱۵۸٫۰۰
———
۱۵۷٫۰۰
۱۵۶٫۵۰
۱۵۶٫۱۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۳جمعه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۵۷٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۵۸٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۵۸٫۴۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۵۷٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۶٫۵۰ و ۱۵۶٫۱۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۸٫۸۵
۱۵۸٫۴۵
۱۵۸٫۰۰
———
۱۵۷٫۰۰
۱۵۶٫۵۰
۱۵۶٫۱۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۳پنجشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۵۵٫۴۵ با تیک پروفیت اول ۱۵۷٫۲۰ و تیک پروفیت دوم ۱۵۷٫۷۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۵۵٫۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۵٫۰۰ و ۱۵۴٫۵۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۸٫۲۵
۱۵۷٫۷۰
۱۵۷٫۲۰
———
۱۵۵٫۴۵
۱۵۵٫۰۰
۱۵۴٫۵۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۳پنجشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۵۵٫۴۵ با تیک پروفیت اول ۱۵۷٫۲۰ و تیک پروفیت دوم ۱۵۷٫۷۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۵۵٫۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۵٫۰۰ و ۱۵۴٫۵۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۸٫۲۵
۱۵۷٫۷۰
۱۵۷٫۲۰
———
۱۵۵٫۴۵
۱۵۵٫۰۰
۱۵۴٫۵۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۳چهارشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۵۷٫۶۰ با تیک پروفیت اول ۱۵۶٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۵۵٫۳۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۵۷٫۶۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۸٫۳۰ و ۱۵۸٫۹۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۸٫۹۰
۱۵۸٫۳۰
۱۵۷٫۶۰
———
۱۵۶٫۰۰
۱۵۵٫۳۰
۱۵۵٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۳چهارشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۵۷٫۶۰ با تیک پروفیت اول ۱۵۶٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۵۵٫۳۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۵۷٫۶۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۸٫۳۰ و ۱۵۸٫۹۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۸٫۹۰
۱۵۸٫۳۰
۱۵۷٫۶۰
———
۱۵۶٫۰۰
۱۵۵٫۳۰
۱۵۵٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۳جمعه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۶۰٫۲۰ با تیک پروفیت اول ۱۵۷٫۴۰ و تیک پروفیت دوم ۱۵۶٫۸۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۶۰٫۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۰٫۹۰ و ۱۶۱٫۸۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۶۱٫۸۰
۱۶۰٫۹۰
۱۶۰٫۲۰
———
۱۵۷٫۴۰
۱۵۶٫۸۰
۱۵۶٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۳جمعه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۶۰٫۲۰ با تیک پروفیت اول ۱۵۷٫۴۰ و تیک پروفیت دوم ۱۵۶٫۸۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۶۰٫۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۰٫۹۰ و ۱۶۱٫۸۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۶۱٫۸۰
۱۶۰٫۹۰
۱۶۰٫۲۰
———
۱۵۷٫۴۰
۱۵۶٫۸۰
۱۵۶٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۳پنجشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۶۱٫۴۵ با تیک پروفیت اول ۱۶۱٫۸۰ و تیک پروفیت دوم ۱۶۲٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۶۱٫۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۱٫۲۵ و ۱۶۱٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۶۲٫۴۰
۱۶۲٫۰۰
۱۶۱٫۸۰
———
۱۶۱٫۴۵
۱۶۱٫۲۵
۱۶۱٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۳پنجشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۶۱٫۴۵ با تیک پروفیت اول ۱۶۱٫۸۰ و تیک پروفیت دوم ۱۶۲٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۶۱٫۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۱٫۲۵ و ۱۶۱٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۶۲٫۴۰
۱۶۲٫۰۰
۱۶۱٫۸۰
———
۱۶۱٫۴۵
۱۶۱٫۲۵
۱۶۱٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۳