نقاط کلیدی بازار فارکس: تحلیل دلار به فرانک سوئیس

جمعه 12 خرداد 1402 - 15:00

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۰۷۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۰۳۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۰۱۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۰۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۰۹۵ و ۰٫۹۱۱۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۱۱۵
۰٫۹۰۹۵
۰٫۹۰۷۵
———
۰٫۹۰۳۰
۰٫۹۰۱۵
۰٫۹۰۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۰۷۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۰۱۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۰۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۰۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۰۹۵ و ۰٫۹۱۱۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۱۱۵
۰٫۹۰۹۵
۰٫۹۰۷۵
———
۰٫۹۰۱۵
۰٫۹۰۰۰
۰٫۸۹۸۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۱۱۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۰۶۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۰۴۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۱۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۳۰ و ۰٫۹۱۴۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۱۴۵
۰٫۹۱۳۰
۰٫۹۱۱۵
———
۰٫۹۰۶۰
۰٫۹۰۴۵
۰٫۹۰۳۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۱۳۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۰۹۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۰۷۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۱۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۴۵ و ۰٫۹۱۶۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۱۶۰
۰٫۹۱۴۵
۰٫۹۱۳۰
———
۰٫۹۰۹۰
۰٫۹۰۷۵
۰٫۹۰۶۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۰۷۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۱۲۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۱۴۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۰۷۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۰۵۵ و ۰٫۹۰۴۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۱۷۰
۰٫۹۱۴۵
۰٫۹۱۲۵
———
۰٫۹۰۷۰
۰٫۹۰۵۵
۰٫۹۰۴۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۰۷۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۱۱۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۱۲۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۰۷۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۰۵۵ و ۰٫۹۰۴۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۱۴۵
۰٫۹۱۲۵
۰٫۹۱۱۰
———
۰٫۹۰۷۰
۰٫۹۰۵۵
۰٫۹۰۴۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۰۴۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۰۰۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۹۹۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۰۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۰۶۰ و ۰٫۹۰۷۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۰۷۵
۰٫۹۰۶۰
۰٫۹۰۴۵
———
۰٫۹۰۰۵
۰٫۸۹۹۰
۰٫۸۹۷۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۰۳۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۰۷۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۰۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۰۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۰۲۰ و ۰٫۹۰۰۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۱۰۰
۰٫۹۰۸۵
۰٫۹۰۷۵
———
۰٫۹۰۳۰
۰٫۹۰۲۰
۰٫۹۰۰۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۰۵۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۰۲۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۰۰۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۰۵۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۰۶۵ و ۰٫۹۰۷۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۰۷۵
۰٫۹۰۶۵
۰٫۹۰۵۵
———
۰٫۹۰۲۰
۰٫۹۰۰۵
۰٫۸۹۹۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۰۴۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۰۶۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۰۷۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۰۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۰۲۰ و ۰٫۹۰۰۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۰۹۰
۰٫۹۰۷۵
۰٫۹۰۶۵
———
۰٫۹۰۴۰
۰٫۹۰۲۰
۰٫۹۰۰۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲جمعه ۰۵ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۰۵۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۰۱۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۰۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۰۵۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۰۷۰ و ۰٫۹۰۹۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۰۹۰
۰٫۹۰۷۰
۰٫۹۰۵۵
———
۰٫۹۰۱۵
۰٫۹۰۰۰
۰٫۸۹۸۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۰۵ خرداد ماه ۱۴۰۲آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید