نقاط کلیدی بازار فارکس: تحلیل دلار به فرانک سوئیس

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۳۹

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

دوشنبه ۰۱ مرداد ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۸۹۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۸۶۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۸۴۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۸۹۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۹۰۰ و ۰٫۸۹۱۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۹۱۵
۰٫۸۹۰۰
۰٫۸۸۹۰
———
۰٫۸۸۶۵
۰٫۸۸۴۵
۰٫۸۸۲۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۱ مرداد ماه ۱۴۰۳جمعه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۸۶۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۹۱۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۹۳۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۸۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۸۳۵ و ۰٫۸۸۱۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۹۵۵
۰٫۸۹۳۵
۰٫۸۹۱۵
———
۰٫۸۸۶۵
۰٫۸۸۳۵
۰٫۸۸۱۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۳جمعه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۸۵۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۹۱۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۹۳۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۸۵۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۸۳۵ و ۰٫۸۸۱۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۹۵۵
۰٫۸۹۳۵
۰٫۸۹۱۵
———
۰٫۸۸۵۵
۰٫۸۸۳۵
۰٫۸۸۱۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۳پنجشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۸۶۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۸۲۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۸۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۸۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۸۹۰ و ۰٫۸۹۱۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۹۱۵
۰٫۸۸۹۰
۰٫۸۸۶۵
———
۰٫۸۸۲۰
۰٫۸۸۰۰
۰٫۸۷۷۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۳پنجشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۸۶۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۸۲۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۸۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۸۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۸۹۰ و ۰٫۸۹۱۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۹۱۵
۰٫۸۸۹۰
۰٫۸۸۶۵
———
۰٫۸۸۲۰
۰٫۸۸۰۰
۰٫۸۷۷۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۳چهارشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۹۲۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۸۵۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۸۳۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۹۲۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۹۴۵ و ۰٫۸۹۷۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۹۷۰
۰٫۸۹۴۵
۰٫۸۹۲۵
———
۰٫۸۸۵۰
۰٫۸۸۳۰
۰٫۸۸۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۳چهارشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۹۲۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۸۵۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۸۳۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۹۲۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۹۴۵ و ۰٫۸۹۷۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۹۷۰
۰٫۸۹۴۵
۰٫۸۹۲۵
———
۰٫۸۸۵۰
۰٫۸۸۳۰
۰٫۸۸۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۳جمعه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۹۷۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۹۳۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۹۱۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۹۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۰۰۰ و ۰٫۹۰۲۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۰۲۰
۰٫۹۰۰۰
۰٫۸۹۷۵
———
۰٫۸۹۳۵
۰٫۸۹۱۵
۰٫۸۹۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۳جمعه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۹۷۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۹۳۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۹۱۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۹۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۰۰۰ و ۰٫۹۰۲۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۰۲۰
۰٫۹۰۰۰
۰٫۸۹۷۵
———
۰٫۸۹۳۵
۰٫۸۹۱۵
۰٫۸۹۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۳پنجشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۹۷۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۰۰۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۰۲۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۹۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۹۶۰ و ۰٫۸۹۴۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۰۳۵
۰٫۹۰۲۰
۰٫۹۰۰۵
———
۰٫۸۹۷۵
۰٫۸۹۶۰
۰٫۸۹۴۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۳