نقاط کلیدی بازار فارکس: تحلیل پوند به دلار آمریکا

سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۶

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

سه شنبه ۰۲ مرداد ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۹۰۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۹۴۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۹۶۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۹۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۸۸۰ و ۱٫۲۸۶۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۹۹۰
۱٫۲۹۶۵
۱٫۲۹۴۵
———
۱٫۲۹۰۵
۱٫۲۸۸۰
۱٫۲۸۶۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۲ مرداد ماه ۱۴۰۳دوشنبه ۰۱ مرداد ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۹۰۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۹۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۹۸۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۹۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۸۷۵ و ۱٫۲۸۵۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۰۱۰
۱٫۲۹۸۰
۱٫۲۹۵۰
———
۱٫۲۹۰۰
۱٫۲۸۷۵
۱٫۲۸۵۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۱ مرداد ماه ۱۴۰۳جمعه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۹۳۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۸۹۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۸۷۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۹۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۹۶۵ و ۱٫۲۹۸۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۹۸۰
۱٫۲۹۶۵
۱٫۲۹۳۵
———
۱٫۲۸۹۰
۱٫۲۸۷۰
۱٫۲۸۴۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۳جمعه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۹۷۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۹۱۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۸۹۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۹۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۰۰۰ و ۱٫۳۰۲۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۰۲۰
۱٫۳۰۰۰
۱٫۲۹۷۵
———
۱٫۲۹۱۰
۱٫۲۸۹۰
۱٫۲۸۷۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۳پنجشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۹۷۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۰۱۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۰۴۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۹۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۹۵۵ و ۱٫۲۹۴۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۰۶۰
۱٫۳۰۴۵
۱٫۳۰۱۰
———
۱٫۲۹۷۵
۱٫۲۹۵۵
۱٫۲۹۴۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۳چهارشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۹۹۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۰۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۰۸۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۹۹۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۹۶۵ و ۱٫۲۹۴۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۱۰۰
۱٫۳۰۸۰
۱٫۳۰۵۰
———
۱٫۲۹۹۰
۱٫۲۹۶۵
۱٫۲۹۴۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۳چهارشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۹۹۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۰۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۰۸۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۹۹۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۹۶۵ و ۱٫۲۹۴۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۱۰۰
۱٫۳۰۸۰
۱٫۳۰۵۰
———
۱٫۲۹۹۰
۱٫۲۹۶۵
۱٫۲۹۴۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۳جمعه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۹۲۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۹۸۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۰۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۹۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۸۹۵ و ۱٫۲۸۶۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۰۳۰
۱٫۳۰۰۰
۱٫۲۹۸۰
———
۱٫۲۹۲۰
۱٫۲۸۹۵
۱٫۲۸۶۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۳جمعه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۸۸۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۹۴۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۹۶۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۸۸۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۸۶۰ و ۱٫۲۸۴۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۹۸۰
۱٫۲۹۶۵
۱٫۲۹۴۵
———
۱٫۲۸۸۰
۱٫۲۸۶۰
۱٫۲۸۴۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۳پنجشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۸۵۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۸۸۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۹۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۸۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۸۳۵ و ۱٫۲۸۲۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۹۲۰
۱٫۲۹۰۰
۱٫۲۸۸۵
———
۱٫۲۸۵۰
۱٫۲۸۳۵
۱٫۲۸۲۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۳پنجشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۸۴۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۸۸۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۹۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۸۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۸۲۵ و ۱٫۲۸۱۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۹۲۰
۱٫۲۹۰۰
۱٫۲۸۸۵
———
۱٫۲۸۴۵
۱٫۲۸۲۵
۱٫۲۸۱۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۳