نقاط کلیدی بازار فارکس: تحلیل پوند به دلار آمریکا

جمعه 12 خرداد 1402 - 15:00

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۵۰۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۵۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۵۸۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۵۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۴۷۵ و ۱٫۲۴۴۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۶۱۰
۱٫۲۵۸۰
۱٫۲۵۵۰
———
۱٫۲۵۰۰
۱٫۲۴۷۵
۱٫۲۴۴۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۵۰۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۵۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۵۸۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۵۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۴۷۵ و ۱٫۲۴۴۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۶۱۰
۱٫۲۵۸۰
۱٫۲۵۵۰
———
۱٫۲۵۰۰
۱٫۲۴۷۵
۱٫۲۴۴۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۴۰۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۵۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۵۳۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۴۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۳۷۵ و ۱٫۲۳۴۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۵۴۵
۱٫۲۵۳۰
۱٫۲۵۰۰
———
۱٫۲۴۰۰
۱٫۲۳۷۵
۱٫۲۳۴۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۴۰۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۴۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۴۷۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۴۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۳۷۵ و ۱٫۲۳۴۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۵۰۰
۱٫۲۴۷۰
۱٫۲۴۵۰
———
۱٫۲۴۰۰
۱٫۲۳۷۵
۱٫۲۳۴۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۴۰۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۳۳۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۳۰۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۴۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۴۲۵ و ۱٫۲۴۴۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۴۴۵
۱٫۲۴۲۵
۱٫۲۴۰۰
———
۱٫۲۳۳۰
۱٫۲۳۰۵
۱٫۲۲۸۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۴۰۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۳۶۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۳۳۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۴۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۴۲۵ و ۱٫۲۴۴۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۴۴۵
۱٫۲۴۲۵
۱٫۲۴۰۰
———
۱٫۲۳۶۰
۱٫۲۳۳۰
۱٫۲۳۰۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۳۸۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۴۴۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۴۷۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۳۸۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۳۴۰ و ۱٫۲۳۲۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۴۹۵
۱٫۲۴۷۰
۱٫۲۴۴۰
———
۱٫۲۳۸۰
۱٫۲۳۴۰
۱٫۲۳۲۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۳۸۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۳۲۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۳۰۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۳۸۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۳۹۵ و ۱٫۲۴۱۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۴۱۰
۱٫۲۳۹۵
۱٫۲۳۸۰
———
۱٫۲۳۲۰
۱٫۲۳۰۵
۱٫۲۲۹۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۳۳۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۳۷۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۳۹۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۳۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۳۲۰ و ۱٫۲۳۰۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۴۱۵
۱٫۲۳۹۵
۱٫۲۳۷۰
———
۱٫۲۳۳۵
۱٫۲۳۲۰
۱٫۲۳۰۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۳۳۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۳۸۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۳۹۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۳۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۳۲۰ و ۱٫۲۳۰۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۴۱۵
۱٫۲۳۹۵
۱٫۲۳۸۰
———
۱٫۲۳۳۵
۱٫۲۳۲۰
۱٫۲۳۰۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲جمعه ۰۵ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۳۳۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۴۱۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۴۳۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۳۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۳۰۵ و ۱٫۲۲۸۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۴۴۵
۱٫۲۴۳۰
۱٫۲۴۱۵
———
۱٫۲۳۳۵
۱٫۲۳۰۵
۱٫۲۲۸۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۰۵ خرداد ماه ۱۴۰۲آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید