نقاط کلیدی بازار فارکس: تحلیل پوند به دلار آمریکا

جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۳

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

جمعه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۲۹۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۲۳۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۲۱۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۲۹۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۳۱۰ و ۱٫۲۳۳۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۳۳۰
۱٫۲۳۱۰
۱٫۲۲۹۰
———
۱٫۲۲۳۰
۱٫۲۲۱۵
۱٫۲۱۹۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲جمعه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۳۱۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۲۳۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۲۱۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۳۱۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۳۳۰ و ۱٫۲۳۵۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۳۵۰
۱٫۲۳۳۰
۱٫۲۳۱۰
———
۱٫۲۲۳۵
۱٫۲۲۱۵
۱٫۲۱۹۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۳۳۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۲۳۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۲۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۳۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۳۷۰ و ۱٫۲۳۹۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۳۹۵
۱٫۲۳۷۰
۱٫۲۳۳۰
———
۱٫۲۲۳۵
۱٫۲۲۰۰
۱٫۲۱۸۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۳۵۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۲۸۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۲۵۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۳۵۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۳۷۰ و ۱٫۲۳۹۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۳۹۵
۱٫۲۳۷۰
۱٫۲۳۵۵
———
۱٫۲۲۸۰
۱٫۲۲۵۰
۱٫۲۲۳۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۳۸۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۳۳۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۳۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۳۸۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۴۰۵ و ۱٫۲۴۲۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۴۲۰
۱٫۲۴۰۵
۱٫۲۳۸۰
———
۱٫۲۳۳۰
۱٫۲۳۰۰
۱٫۲۲۸۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۳۸۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۳۳۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۳۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۳۸۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۴۰۵ و ۱٫۲۴۲۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۴۲۰
۱٫۲۴۰۵
۱٫۲۳۸۰
———
۱٫۲۳۳۰
۱٫۲۳۰۰
۱٫۲۲۸۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۳۶۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۴۲۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۴۴۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۳۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۳۵۰ و ۱٫۲۳۳۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۴۶۰
۱٫۲۴۴۵
۱٫۲۴۲۵
———
۱٫۲۳۶۵
۱٫۲۳۵۰
۱٫۲۳۳۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۴۰۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۳۶۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۳۵۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۴۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۴۲۵ و ۱٫۲۴۴۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۴۴۵
۱٫۲۴۲۵
۱٫۲۴۰۵
———
۱٫۲۳۶۵
۱٫۲۳۵۰
۱٫۲۳۳۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۴۱۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۳۶۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۳۴۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۴۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۴۴۰ و ۱٫۲۴۶۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۴۶۵
۱٫۲۴۴۰
۱٫۲۴۱۵
———
۱٫۲۳۶۵
۱٫۲۳۴۰
۱٫۲۳۱۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۴۱۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۳۷۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۳۴۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۴۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۴۴۰ و ۱٫۲۴۶۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۴۶۵
۱٫۲۴۴۰
۱٫۲۴۱۵
———
۱٫۲۳۷۰
۱٫۲۳۴۰
۱٫۲۳۱۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۵۰۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۴۳۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۴۲۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۵۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۵۱۵ و ۱٫۲۵۳۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۵۳۰
۱٫۲۵۱۵
۱٫۲۵۰۰
———
۱٫۲۴۳۵
۱٫۲۴۲۰
۱٫۲۴۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید