نقاط کلیدی بازار فارکس: تحلیل پوند به دلار آمریکا

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۲

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

پنجشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۴۴۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۴۸۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۵۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۴۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۴۲۰ و ۱٫۲۴۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۵۲۰
۱٫۲۵۰۰
۱٫۲۴۸۵
———
۱٫۲۴۴۰
۱٫۲۴۲۰
۱٫۲۴۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳پنجشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۴۴۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۴۸۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۵۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۴۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۴۲۰ و ۱٫۲۴۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۵۲۰
۱٫۲۵۰۰
۱٫۲۴۸۵
———
۱٫۲۴۴۰
۱٫۲۴۲۰
۱٫۲۴۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۴۲۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۴۹۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۵۲۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۴۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۴۰۰ و ۱٫۲۳۷۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۵۴۵
۱٫۲۵۲۰
۱٫۲۴۹۵
———
۱٫۲۴۲۰
۱٫۲۴۰۰
۱٫۲۳۷۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۴۰۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۴۹۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۵۲۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۴۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۳۷۵ و ۱٫۲۳۵۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۵۴۵
۱٫۲۵۲۰
۱٫۲۴۹۵
———
۱٫۲۴۰۰
۱٫۲۳۷۵
۱٫۲۳۵۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۴۶۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۴۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۳۷۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۴۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۴۹۵ و ۱٫۲۵۲۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۵۲۰
۱٫۲۴۹۵
۱٫۲۴۶۵
———
۱٫۲۴۰۰
۱٫۲۳۷۵
۱٫۲۳۵۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۴۶۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۴۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۳۷۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۴۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۴۹۵ و ۱٫۲۵۲۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۵۲۰
۱٫۲۴۹۵
۱٫۲۴۶۵
———
۱٫۲۴۰۰
۱٫۲۳۷۵
۱٫۲۳۵۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۴۵۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۵۳۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۵۵۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۴۵۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۴۲۵ و ۱٫۲۴۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۵۸۰
۱٫۲۵۵۵
۱٫۲۵۳۰
———
۱٫۲۴۵۵
۱٫۲۴۲۵
۱٫۲۴۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۴۹۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۴۲۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۴۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۴۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۵۳۰ و ۱٫۲۵۵۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۵۵۵
۱٫۲۵۳۰
۱٫۲۴۹۵
———
۱٫۲۴۲۵
۱٫۲۴۰۰
۱٫۲۳۷۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۶۴۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۷۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۷۲۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۶۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۶۱۵ و ۱٫۲۵۹۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۷۴۵
۱٫۲۷۲۵
۱٫۲۷۰۰
———
۱٫۲۶۴۵
۱٫۲۶۱۵
۱٫۲۵۹۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۶۳۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۶۷۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۶۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۶۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۶۱۵ و ۱٫۲۵۹۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۷۰۰
۱٫۲۶۸۵
۱٫۲۶۷۰
———
۱٫۲۶۳۵
۱٫۲۶۱۵
۱٫۲۵۹۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۶۴۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۶۰۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۵۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۶۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۶۶۵ و ۱٫۲۶۸۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۲۶۸۵
۱٫۲۶۶۵
۱٫۲۶۴۵
———
۱٫۲۶۰۵
۱٫۲۵۸۵
۱٫۲۵۷۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳