تحلیل نقاط کلیدی روزانه دلار استرالیا به دلار آمریکا

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۷

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۶۷۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۷۱۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۷۳۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۶۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۶۶۰ و ۰٫۶۶۴۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۷۵۵
۰٫۶۷۳۵
۰٫۶۷۱۵
———
۰٫۶۶۷۵
۰٫۶۶۶۰
۰٫۶۶۴۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۶۷۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۷۱۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۷۳۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۶۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۶۶۰ و ۰٫۶۶۴۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۷۵۵
۰٫۶۷۳۵
۰٫۶۷۱۵
———
۰٫۶۶۷۵
۰٫۶۶۶۰
۰٫۶۶۴۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۶۸۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۶۳۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۶۱۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۶۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۷۰۰ و ۰٫۶۷۱۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۷۱۵
۰٫۶۷۰۰
۰٫۶۶۸۵
———
۰٫۶۶۳۰
۰٫۶۶۱۵
۰٫۶۵۹۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۶۷۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۶۹۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۷۱۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۶۷۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۶۵۰ و ۰٫۶۶۳۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۷۴۰
۰٫۶۷۱۵
۰٫۶۶۹۵
———
۰٫۶۶۷۰
۰٫۶۶۵۰
۰٫۶۶۳۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۶۷۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۷۱۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۷۴۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۶۷۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۶۵۰ و ۰٫۶۶۳۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۷۶۰
۰٫۶۷۴۰
۰٫۶۷۱۵
———
۰٫۶۶۷۰
۰٫۶۶۵۰
۰٫۶۶۳۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۶۲۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۶۵۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۶۷۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۶۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۶۱۰ و ۰٫۶۵۹۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۶۹۰
۰٫۶۶۷۵
۰٫۶۶۵۵
———
۰٫۶۶۲۰
۰٫۶۶۱۰
۰٫۶۵۹۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۶۲۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۶۵۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۶۷۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۶۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۶۱۰ و ۰٫۶۵۹۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۶۹۰
۰٫۶۶۷۵
۰٫۶۶۵۵
———
۰٫۶۶۲۰
۰٫۶۶۱۰
۰٫۶۵۹۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۵۹۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۶۲۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۶۴۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۵۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۵۸۵ و ۰٫۶۵۷۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۶۶۵
۰٫۶۶۴۰
۰٫۶۶۲۵
———
۰٫۶۵۹۵
۰٫۶۵۸۵
۰٫۶۵۷۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۶۱۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۵۸۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۵۷۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۶۱۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۶۲۵ و ۰٫۶۶۴۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۶۴۰
۰٫۶۶۲۵
۰٫۶۶۱۰
———
۰٫۶۵۸۵
۰٫۶۵۷۵
۰٫۶۵۶۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۶۲۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۵۸۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۵۶۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۶۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۶۴۰ و ۰٫۶۶۵۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۶۵۵
۰٫۶۶۴۰
۰٫۶۶۲۰
———
۰٫۶۵۸۰
۰٫۶۵۶۰
۰٫۶۵۴۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۶۲۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۵۸۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۵۶۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۶۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۶۴۰ و ۰٫۶۶۵۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۶۵۵
۰٫۶۶۴۰
۰٫۶۶۲۰
———
۰٫۶۵۸۰
۰٫۶۵۶۰
۰٫۶۵۴۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳