تحلیل نقاط کلیدی روزانه دلار استرالیا به دلار آمریکا

جمعه 12 خرداد 1402 - 15:00

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۵۸۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۶۴۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۶۶۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۵۸۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۵۶۰ و ۰٫۶۵۴۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۶۸۰
۰٫۶۶۶۵
۰٫۶۶۴۵
———
۰٫۶۵۸۰
۰٫۶۵۶۰
۰٫۶۵۴۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۵۸۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۶۴۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۶۶۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۵۸۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۵۶۰ و ۰٫۶۵۴۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۶۸۰
۰٫۶۶۶۵
۰٫۶۶۴۵
———
۰٫۶۵۸۰
۰٫۶۵۶۰
۰٫۶۵۴۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۴۸۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۵۳۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۵۵۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۴۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۴۶۰ و ۰٫۶۴۴۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۵۷۵
۰٫۶۵۵۵
۰٫۶۵۳۵
———
۰٫۶۴۸۵
۰٫۶۴۶۰
۰٫۶۴۴۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۴۸۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۵۲۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۵۳۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۴۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۴۶۰ و ۰٫۶۴۴۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۵۵۵
۰٫۶۵۳۵
۰٫۶۵۲۰
———
۰٫۶۴۸۵
۰٫۶۴۶۰
۰٫۶۴۴۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۵۰۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۴۷۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۴۵۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۵۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۵۲۰ و ۰٫۶۵۴۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۵۴۵
۰٫۶۵۲۰
۰٫۶۵۰۵
———
۰٫۶۴۷۰
۰٫۶۴۵۰
۰٫۶۴۳۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۵۲۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۴۷۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۴۵۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۵۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۵۴۵ و ۰٫۶۵۶۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۵۶۰
۰٫۶۵۴۵
۰٫۶۵۲۰
———
۰٫۶۴۷۰
۰٫۶۴۵۰
۰٫۶۴۳۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۵۲۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۵۶۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۵۸۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۵۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۴۹۵ و ۰٫۶۴۷۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۶۰۵
۰٫۶۵۸۰
۰٫۶۵۶۰
———
۰٫۶۵۲۰
۰٫۶۴۹۵
۰٫۶۴۷۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۵۴۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۴۹۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۴۷۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۵۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۵۶۰ و ۰٫۶۵۸۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۵۸۰
۰٫۶۵۶۰
۰٫۶۵۴۵
———
۰٫۶۴۹۵
۰٫۶۴۷۵
۰٫۶۴۵۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۵۱۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۵۶۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۵۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۵۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۴۹۵ و ۰٫۶۴۷۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۶۰۵
۰٫۶۵۸۵
۰٫۶۵۶۵
———
۰٫۶۵۱۵
۰٫۶۴۹۵
۰٫۶۴۷۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۵۱۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۵۶۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۵۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۵۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۴۹۵ و ۰٫۶۴۷۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۶۰۵
۰٫۶۵۸۵
۰٫۶۵۶۵
———
۰٫۶۵۱۵
۰٫۶۴۹۵
۰٫۶۴۷۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲جمعه ۰۵ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۵۰۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۵۵۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۵۷۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۵۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۴۹۰ و ۰٫۶۴۷۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۵۸۵
۰٫۶۵۷۰
۰٫۶۵۵۰
———
۰٫۶۵۰۵
۰٫۶۴۹۰
۰٫۶۴۷۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۰۵ خرداد ماه ۱۴۰۲آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید