تحلیل نقاط کلیدی روزانه دلار آمریکا به دلار کانادا

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۷

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار آمریکا به دلار کانادا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۶۳۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۵۹۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۵۷۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۶۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۶۴۵ و ۱٫۳۶۶۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۶۶۰
۱٫۳۶۴۵
۱٫۳۶۳۰
———
۱٫۳۵۹۰
۱٫۳۵۷۰
۱٫۳۵۵۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار آمریکا به دلار کانادا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۶۳۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۵۹۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۵۷۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۶۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۶۴۵ و ۱٫۳۶۶۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۶۶۰
۱٫۳۶۴۵
۱٫۳۶۳۰
———
۱٫۳۵۹۰
۱٫۳۵۷۰
۱٫۳۵۵۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار آمریکا به دلار کانادا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۶۰۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۶۵۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۶۷۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۶۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۵۸۵ و ۱٫۳۵۷۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۶۸۵
۱٫۳۶۷۰
۱٫۳۶۵۵
———
۱٫۳۶۰۰
۱٫۳۵۸۵
۱٫۳۵۷۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار آمریکا به دلار کانادا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۶۳۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۶۰۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۵۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۶۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۶۶۰ و ۱٫۳۶۸۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۶۸۵
۱٫۳۶۶۰
۱٫۳۶۳۵
———
۱٫۳۶۰۵
۱٫۳۵۸۵
۱٫۳۵۷۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار آمریکا به دلار کانادا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۶۳۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۵۸۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۵۷۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۶۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۶۶۰ و ۱٫۳۶۸۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۶۸۵
۱٫۳۶۶۰
۱٫۳۶۳۵
———
۱٫۳۵۸۵
۱٫۳۵۷۰
۱٫۳۵۴۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار آمریکا به دلار کانادا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۶۶۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۶۳۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۶۱۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۶۶۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۶۷۰ و ۱٫۳۶۹۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۶۹۰
۱٫۳۶۷۰
۱٫۳۶۶۰
———
۱٫۳۶۳۰
۱٫۳۶۱۰
۱٫۳۵۹۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار آمریکا به دلار کانادا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۶۶۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۶۹۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۷۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۶۶۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۶۴۵ و ۱٫۳۶۳۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۷۱۵
۱٫۳۷۰۰
۱٫۳۶۹۰
———
۱٫۳۶۶۰
۱٫۳۶۴۵
۱٫۳۶۳۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار آمریکا به دلار کانادا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۶۶۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۶۹۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۷۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۶۶۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۶۴۵ و ۱٫۳۶۳۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۷۱۵
۱٫۳۷۰۰
۱٫۳۶۹۰
———
۱٫۳۶۶۰
۱٫۳۶۴۵
۱٫۳۶۳۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار آمریکا به دلار کانادا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۶۵۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۶۹۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۷۱۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۶۵۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۶۳۵ و ۱٫۳۶۲۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۷۳۵
۱٫۳۷۱۵
۱٫۳۶۹۰
———
۱٫۳۶۵۵
۱٫۳۶۳۵
۱٫۳۶۲۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار آمریکا به دلار کانادا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۶۵۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۶۹۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۷۱۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۶۵۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۶۳۵ و ۱٫۳۶۲۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۷۳۵
۱٫۳۷۱۵
۱٫۳۶۹۰
———
۱٫۳۶۵۵
۱٫۳۶۳۵
۱٫۳۶۲۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار آمریکا به دلار کانادا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۷۰۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۶۶۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۶۴۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۷۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۷۲۰ و ۱٫۳۷۳۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۷۳۵
۱٫۳۷۲۰
۱٫۳۷۰۰
———
۱٫۳۶۶۰
۱٫۳۶۴۰
۱٫۳۶۲۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳