تحلیل نقاط کلیدی روزانه دلار آمریکا به دلار کانادا

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۳۹

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

دوشنبه ۰۱ مرداد ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار آمریکا به دلار کانادا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۷۲۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۷۴۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۷۶۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۷۲۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۷۰۵ و ۱٫۳۶۹۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۷۸۰
۱٫۳۷۶۵
۱٫۳۷۴۵
———
۱٫۳۷۲۵
۱٫۳۷۰۵
۱٫۳۶۹۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۱ مرداد ماه ۱۴۰۳جمعه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار آمریکا به دلار کانادا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۷۰۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۷۳۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۷۴۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۷۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۶۸۵ و ۱٫۳۶۷۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۷۵۵
۱٫۳۷۴۵
۱٫۳۷۳۰
———
۱٫۳۷۰۰
۱٫۳۶۸۵
۱٫۳۶۷۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۳جمعه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار آمریکا به دلار کانادا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۶۸۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۷۲۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۷۴۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۶۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۶۷۰ و ۱٫۳۶۵۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۷۵۵
۱٫۳۷۴۰
۱٫۳۷۲۰
———
۱٫۳۶۸۵
۱٫۳۶۷۰
۱٫۳۶۵۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۳پنجشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار آمریکا به دلار کانادا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۶۶۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۷۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۷۱۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۶۶۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۶۴۵ و ۱٫۳۶۳۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۷۳۰
۱٫۳۷۱۵
۱٫۳۷۰۰
———
۱٫۳۶۶۰
۱٫۳۶۴۵
۱٫۳۶۳۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۳چهارشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار آمریکا به دلار کانادا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۶۸۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۶۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۶۳۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۶۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۷۰۵ و ۱٫۳۷۲۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۷۲۰
۱٫۳۷۰۵
۱٫۳۶۸۵
———
۱٫۳۶۵۰
۱٫۳۶۳۰
۱٫۳۶۱۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۳چهارشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار آمریکا به دلار کانادا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۶۸۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۶۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۶۳۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۶۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۷۰۵ و ۱٫۳۷۲۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۷۲۰
۱٫۳۷۰۵
۱٫۳۶۸۵
———
۱٫۳۶۵۰
۱٫۳۶۳۰
۱٫۳۶۱۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۳جمعه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار آمریکا به دلار کانادا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۶۴۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۵۹۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۵۷۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۶۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۶۵۵ و ۱٫۳۶۷۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۶۷۰
۱٫۳۶۵۵
۱٫۳۶۴۰
———
۱٫۳۵۹۰
۱٫۳۵۷۰
۱٫۳۵۵۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۳جمعه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار آمریکا به دلار کانادا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۶۴۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۵۹۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۵۷۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۶۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۶۵۵ و ۱٫۳۶۷۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۶۷۰
۱٫۳۶۵۵
۱٫۳۶۴۰
———
۱٫۳۵۹۰
۱٫۳۵۷۰
۱٫۳۵۵۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۳پنجشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار آمریکا به دلار کانادا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۶۱۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۶۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۶۶۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۶۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۶۰۰ و ۱٫۳۵۸۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۶۸۵
۱٫۳۶۶۵
۱٫۳۶۵۰
———
۱٫۳۶۱۵
۱٫۳۶۰۰
۱٫۳۵۸۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۳پنجشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار آمریکا به دلار کانادا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۶۱۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۶۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۶۶۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۶۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۶۰۰ و ۱٫۳۵۸۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۶۸۵
۱٫۳۶۶۵
۱٫۳۶۵۰
———
۱٫۳۶۱۵
۱٫۳۶۰۰
۱٫۳۵۸۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۳