تحلیل نقاط کلیدی روزانه تحلیل پوند انگلیس به ین ژاپن

جمعه 12 خرداد 1402 - 13:51

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۷۳٫۲۵ با تیک پروفیت اول ۱۷۴٫۹۲ و تیک پروفیت دوم ۱۷۵٫۳۸
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۷۳٫۲۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۷۲٫۴۸ و ۱۷۲٫۰۲ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۷۵٫۸۴
۱۷۵٫۳۸
۱۷۴٫۹۲
———
۱۷۳٫۲۵
۱۷۲٫۴۸
۱۷۲٫۰۲


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۷۳٫۳۱ با تیک پروفیت اول ۱۷۴٫۹۹ و تیک پروفیت دوم ۱۷۵٫۴۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۷۳٫۳۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۷۲٫۵۴ و ۱۷۲٫۰۸ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۷۵٫۹۰
۱۷۵٫۴۵
۱۷۴٫۹۹
———
۱۷۳٫۳۱
۱۷۲٫۵۴
۱۷۲٫۰۸


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۷۲٫۲۲ با تیک پروفیت اول ۱۷۳٫۸۶ و تیک پروفیت دوم ۱۷۴٫۳۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۷۲٫۲۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۷۱٫۴۵ و ۱۷۱٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۷۴٫۷۸
۱۷۴٫۳۲
۱۷۳٫۸۶
———
۱۷۲٫۲۲
۱۷۱٫۴۵
۱۷۱٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۷۳٫۳۸ با تیک پروفیت اول ۱۷۵٫۰۳ و تیک پروفیت دوم ۱۷۵٫۴۹
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۷۳٫۳۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۷۲٫۶۱ و ۱۷۲٫۱۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۷۵٫۹۵
۱۷۵٫۴۹
۱۷۵٫۰۳
———
۱۷۳٫۳۸
۱۷۲٫۶۱
۱۷۲٫۱۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۷۳٫۷۷ با تیک پروفیت اول ۱۷۲٫۱۶ و تیک پروفیت دوم ۱۷۱٫۷۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۷۳٫۷۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۷۴٫۵۴ و ۱۷۵٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۷۵٫۰۰
۱۷۴٫۵۴
۱۷۳٫۷۷
———
۱۷۲٫۱۶
۱۷۱٫۷۰
۱۷۱٫۲۴


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲جمعه ۰۵ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۷۱٫۹۱ با تیک پروفیت اول ۱۷۳٫۵۵ و تیک پروفیت دوم ۱۷۴٫۰۱
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۷۱٫۹۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۷۱٫۱۴ و ۱۷۰٫۶۹ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۷۴٫۴۶
۱۷۴٫۰۱
۱۷۳٫۵۵
———
۱۷۱٫۹۱
۱۷۱٫۱۴
۱۷۰٫۶۹


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۰۵ خرداد ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۰۳ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۷۲٫۲۵ با تیک پروفیت اول ۱۷۰٫۴۴ و تیک پروفیت دوم ۱۶۹٫۹۸
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۷۲٫۲۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۷۳٫۰۱ و ۱۷۳٫۴۶ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۷۳٫۴۶
۱۷۳٫۰۱
۱۷۲٫۲۵
———
۱۷۰٫۴۴
۱۶۹٫۹۸
۱۶۹٫۵۳


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۰۳ خرداد ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۷۲٫۱۵ با تیک پروفیت اول ۱۷۰٫۴۴ و تیک پروفیت دوم ۱۶۹٫۹۸
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۷۲٫۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۷۲٫۹۱ و ۱۷۳٫۳۶ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۷۳٫۳۶
۱۷۲٫۹۱
۱۷۲٫۱۵
———
۱۷۰٫۴۴
۱۶۹٫۹۸
۱۶۹٫۵۳


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۲ خرداد ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۷۰٫۹۶ با تیک پروفیت اول ۱۷۲٫۵۷ و تیک پروفیت دوم ۱۷۳٫۰۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۷۰٫۹۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۷۰٫۲۰ و ۱۶۹٫۷۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۷۳٫۴۸
۱۷۳٫۰۳
۱۷۲٫۵۷
———
۱۷۰٫۹۶
۱۷۰٫۲۰
۱۶۹٫۷۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۱ خرداد ماه ۱۴۰۲جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۷۱٫۲۸ با تیک پروفیت اول ۱۷۲٫۸۴ و تیک پروفیت دوم ۱۷۳٫۲۹
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۷۱٫۲۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۷۰٫۵۳ و ۱۷۰٫۰۷ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۷۳٫۷۴
۱۷۳٫۲۹
۱۷۲٫۸۴
———
۱۷۱٫۲۸
۱۷۰٫۵۳
۱۷۰٫۰۷


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۷۲٫۰۶ با تیک پروفیت اول ۱۷۰٫۴۲ و تیک پروفیت دوم ۱۶۹٫۹۷
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۷۲٫۰۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۷۲٫۸۱ و ۱۷۳٫۲۶ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۷۳٫۲۶
۱۷۲٫۸۱
۱۷۲٫۰۶
———
۱۷۰٫۴۲
۱۶۹٫۹۷
۱۶۹٫۵۲


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید