تحلیل نقاط کلیدی روزانه دلار نیوزیلند به دلار آمریکا

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۱۴

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۱۴۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۰۹۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۰۷۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۱۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۱۷۱ و ۰٫۶۱۸۷ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۱۸۷
۰٫۶۱۷۱
۰٫۶۱۴۵
———
۰٫۶۰۹۰
۰٫۶۰۷۴
۰٫۶۰۵۸


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۱۲۷ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۰۷۲ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۰۵۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۱۲۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۱۵۳ و ۰٫۶۱۶۹ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۱۶۹
۰٫۶۱۵۳
۰٫۶۱۲۷
———
۰٫۶۰۷۲
۰٫۶۰۵۶
۰٫۶۰۴۱


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۱۳۴ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۰۷۸ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۰۶۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۱۳۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۱۶۰ و ۰٫۶۱۷۶ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۱۷۶
۰٫۶۱۶۰
۰٫۶۱۳۴
———
۰٫۶۰۷۸
۰٫۶۰۶۳
۰٫۶۰۴۷


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۰۴۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۰۹۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۱۱۱
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۰۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۰۱۴ و ۰٫۵۹۹۹ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۱۲۷
۰٫۶۱۱۱
۰٫۶۰۹۵
———
۰٫۶۰۴۰
۰٫۶۰۱۴
۰٫۵۹۹۹


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۰۰۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۰۵۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۰۷۱
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۰۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۵۹۷۴ و ۰٫۵۹۵۹ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۰۸۶
۰٫۶۰۷۱
۰٫۶۰۵۵
———
۰٫۶۰۰۰
۰٫۵۹۷۴
۰٫۵۹۵۹


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۵۹۹۲ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۰۳۹ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۰۵۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۵۹۹۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۵۹۶۸ و ۰٫۵۹۵۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۰۶۷
۰٫۶۰۵۳
۰٫۶۰۳۹
———
۰٫۵۹۹۲
۰٫۵۹۶۸
۰٫۵۹۵۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۰۳۷ با تیک پروفیت اول ۰٫۵۹۸۷ و تیک پروفیت دوم ۰٫۵۹۷۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۰۳۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۰۶۰ و ۰٫۶۰۷۴ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۰۷۴
۰٫۶۰۶۰
۰٫۶۰۳۷
———
۰٫۵۹۸۷
۰٫۵۹۷۳
۰٫۵۹۵۹


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۵۹۷۹ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۰۳۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۰۴۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۵۹۷۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۵۹۵۶ و ۰٫۵۹۴۲ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۰۵۸
۰٫۶۰۴۴
۰٫۶۰۳۰
———
۰٫۵۹۷۹
۰٫۵۹۵۶
۰٫۵۹۴۲


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۵۹۶۸ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۰۱۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۰۲۸
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۵۹۶۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۵۹۴۵ و ۰٫۵۹۳۱ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۰۴۲
۰٫۶۰۲۸
۰٫۶۰۱۵
———
۰٫۵۹۶۸
۰٫۵۹۴۵
۰٫۵۹۳۱


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۰۲۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۵۹۷۳ و تیک پروفیت دوم ۰٫۵۹۶۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۰۲۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۰۴۹ و ۰٫۶۰۶۲ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۰۶۲
۰٫۶۰۴۹
۰٫۶۰۲۵
———
۰٫۵۹۷۳
۰٫۵۹۶۰
۰٫۵۹۴۶


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۰۰۲ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۰۴۶ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۰۵۸
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۰۰۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۵۹۸۲ و ۰٫۵۹۷۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۰۷۰
۰٫۶۰۵۸
۰٫۶۰۴۶
———
۰٫۶۰۰۲
۰٫۵۹۸۲
۰٫۵۹۷۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳