تحلیل نقاط کلیدی روزانه دلار نیوزیلند به دلار آمریکا

جمعه 12 خرداد 1402 - 13:51

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۰۷۸ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۱۴۲ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۱۶۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۰۷۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۰۴۹ و ۰٫۶۰۳۱ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۱۷۷
۰٫۶۱۶۰
۰٫۶۱۴۲
———
۰٫۶۰۷۸
۰٫۶۰۴۹
۰٫۶۰۳۱


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۵۹۸۷ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۰۵۴ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۰۷۱
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۵۹۸۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۵۹۵۸ و ۰٫۵۹۴۱ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۰۸۸
۰٫۶۰۷۱
۰٫۶۰۵۴
———
۰٫۵۹۸۷
۰٫۵۹۵۸
۰٫۵۹۴۱


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۵۹۸۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۰۴۳ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۰۶۱
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۵۹۸۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۵۹۵۱ و ۰٫۵۹۳۴ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۰۷۸
۰٫۶۰۶۱
۰٫۶۰۴۳
———
۰٫۵۹۸۰
۰٫۵۹۵۱
۰٫۵۹۳۴


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۰۲۸ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۰۹۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۱۱۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۰۲۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۵۹۹۹ و ۰٫۵۹۸۲ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۱۲۹
۰٫۶۱۱۲
۰٫۶۰۹۵
———
۰٫۶۰۲۸
۰٫۵۹۹۹
۰٫۵۹۸۲


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۰۸۲ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۰۲۲ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۰۰۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۰۸۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۱۱۰ و ۰٫۶۱۲۶ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۱۲۶
۰٫۶۱۱۰
۰٫۶۰۸۲
———
۰٫۶۰۲۲
۰٫۶۰۰۶
۰٫۵۹۸۹


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲جمعه ۰۵ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۰۵۷ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۱۱۷ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۱۳۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۰۵۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۰۲۹ و ۰٫۶۰۱۳ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۱۵۰
۰٫۶۱۳۴
۰٫۶۱۱۷
———
۰٫۶۰۵۷
۰٫۶۰۲۹
۰٫۶۰۱۳


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۰۵ خرداد ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۰۳ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۱۵۶ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۰۸۹ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۰۷۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۱۵۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۱۸۴ و ۰٫۶۲۰۱ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۲۰۱
۰٫۶۱۸۴
۰٫۶۱۵۶
———
۰٫۶۰۸۹
۰٫۶۰۷۲
۰٫۶۰۵۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۰۳ خرداد ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۲۷۲ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۲۰۸ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۱۹۱
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۲۷۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۳۰۱ و ۰٫۶۳۱۸ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۳۱۸
۰٫۶۳۰۱
۰٫۶۲۷۲
———
۰٫۶۲۰۸
۰٫۶۱۹۱
۰٫۶۱۷۴


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۲ خرداد ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۲۵۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۳۲۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۳۴۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۲۵۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۲۲۶ و ۰٫۶۲۰۸ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۳۶۱
۰٫۶۳۴۳
۰٫۶۳۲۵
———
۰٫۶۲۵۵
۰٫۶۲۲۶
۰٫۶۲۰۸


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۱ خرداد ماه ۱۴۰۲جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۲۴۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۳۰۹ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۳۲۷
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۲۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۲۱۵ و ۰٫۶۱۹۷ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۳۴۵
۰٫۶۳۲۷
۰٫۶۳۰۹
———
۰٫۶۲۴۵
۰٫۶۲۱۵
۰٫۶۱۹۷


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۲۶۷ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۲۰۱ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۱۸۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۲۶۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۲۹۷ و ۰٫۶۳۱۴ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۳۱۴
۰٫۶۲۹۷
۰٫۶۲۶۷
———
۰٫۶۲۰۱
۰٫۶۱۸۳
۰٫۶۱۶۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید