تحلیل نفت: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۱۵

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی نفت خام، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۷۹٫۹۵ با تیک پروفیت اول ۷۸٫۹۰ و تیک پروفیت دوم ۷۸٫۵۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۷۹٫۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۸۰٫۳۰ و ۸۰٫۷۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۸۰٫۷۰
۸۰٫۳۰
۷۹٫۹۵
———
۷۸٫۹۰
۷۸٫۵۵
۷۸٫۱۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی نفت خام


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۷۹٫۳۰ با تیک پروفیت اول ۸۰٫۳۰ و تیک پروفیت دوم ۸۰٫۷۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۷۹٫۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۷۸٫۹۰ و ۷۸٫۵۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۸۱٫۴۰
۸۰٫۷۰
۸۰٫۳۰
———
۷۹٫۳۰
۷۸٫۹۰
۷۸٫۵۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی نفت خام، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۷۹٫۱۰ با تیک پروفیت اول ۷۹٫۹۵ و تیک پروفیت دوم ۸۰٫۴۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۷۹٫۱۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۷۸٫۷۵ و ۷۸٫۳۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۸۰٫۹۵
۸۰٫۴۰
۷۹٫۹۵
———
۷۹٫۱۰
۷۸٫۷۵
۷۸٫۳۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی نفت خام


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۷۸٫۹۵ با تیک پروفیت اول ۷۹٫۹۵ و تیک پروفیت دوم ۸۰٫۴۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۷۸٫۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۷۸٫۵۵ و ۷۸٫۲۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۸۰٫۹۵
۸۰٫۴۰
۷۹٫۹۵
———
۷۸٫۹۵
۷۸٫۵۵
۷۸٫۲۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی نفت خام، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۷۹٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۷۸٫۰۵ و تیک پروفیت دوم ۷۷٫۶۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۷۹٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۷۹٫۴۰ و ۷۹٫۹۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۷۹٫۹۵
۷۹٫۴۰
۷۹٫۰۰
———
۷۸٫۰۵
۷۷٫۶۵
۷۷٫۰۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی نفت خام


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۷۸٫۴۰ با تیک پروفیت اول ۷۹٫۴۰ و تیک پروفیت دوم ۷۹٫۹۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۷۸٫۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۷۸٫۰۵ و ۷۷٫۶۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۸۰٫۴۵
۷۹٫۹۵
۷۹٫۴۰
———
۷۸٫۴۰
۷۸٫۰۵
۷۷٫۶۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی نفت خام، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۷۸٫۳۰ با تیک پروفیت اول ۷۷٫۳۰ و تیک پروفیت دوم ۷۶٫۹۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۷۸٫۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۷۸٫۷۵ و ۷۹٫۴۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۷۹٫۴۰
۷۸٫۷۵
۷۸٫۳۰
———
۷۷٫۳۰
۷۶٫۹۰
۷۶٫۱۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی نفت خام


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۷۸٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۷۸٫۸۵ و تیک پروفیت دوم ۷۹٫۴۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۷۸٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۷۷٫۷۰ و ۷۷٫۳۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۷۹٫۹۵
۷۹٫۴۰
۷۸٫۸۵
———
۷۸٫۰۰
۷۷٫۷۰
۷۷٫۳۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی نفت خام، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۷۸٫۶۰ با تیک پروفیت اول ۷۹٫۵۰ و تیک پروفیت دوم ۷۹٫۹۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۷۸٫۶۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۷۸٫۱۰ و ۷۷٫۷۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۸۰٫۴۵
۷۹٫۹۵
۷۹٫۵۰
———
۷۸٫۶۰
۷۸٫۱۰
۷۷٫۷۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی نفت خام


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۷۸٫۶۰ با تیک پروفیت اول ۷۹٫۵۰ و تیک پروفیت دوم ۷۹٫۹۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۷۸٫۶۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۷۸٫۱۰ و ۷۷٫۷۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۸۰٫۴۵
۷۹٫۹۵
۷۹٫۵۰
———
۷۸٫۶۰
۷۸٫۱۰
۷۷٫۷۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی نفت خام، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۷۷٫۷۵ با تیک پروفیت اول ۷۸٫۹۵ و تیک پروفیت دوم ۷۹٫۵۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۷۷٫۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۷۷٫۳۰ و ۷۶٫۹۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۷۹٫۹۵
۷۹٫۵۰
۷۸٫۹۵
———
۷۷٫۷۵
۷۷٫۳۰
۷۶٫۹۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳