تحلیل تکنیکال هفتگی دلار به ین ژاپن USDJPY

یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۰

تحلیل تکنیکال هفتگی ین ژاپن USDJPY – یکشنبه ۱۳ خرداد

آیا جفت ارز USDJPY به سقف کانال می رسد؟

در نمودار هفتگی جفت‌ارز دلار به ین ژاپن، روند بلندمدت بازار صعودی است. اخیراً USDJPY به بازگشت مثبت از ناحیه حمایتی ۱۵۱٫۹۴-۱۵۱٫۰۰ ادامه داده است و می توان گفت که مومنتوم صعودی در حال افزایش است.

در معاملات هفته جاری، اگر فشارهای خرید ادامه یابند و جفت ارز USDJPY به بالای نرخ ۱۵۷٫۲۵ عبور کند، می تواند ابتدا به مقاومت ۱۵۸٫۵۰ و سپس سقف کانال در نرخ ۱۶۰٫۲۲ برسد. شکست سقف کانال و نرخ ۱۶۰٫۲۲ برای احیای رالی صعودی بلندمدت بازار ضروری است.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل هفتگی USDJPY

تحلیل تکنیکال هفتگی ین ژاپن USDJPY – یکشنبه ۶ خرداد

آیا بازگشت مثبت جفت ارز USDJPY ادامه می یابد؟

در نمودار هفتگی جفت‌ارز دلار به ین ژاپن، روند بلندمدت بازار صعودی است. هم چنین قیمت در کانال صعودی قرار دارد که تأییدی بر مومنتوم بولیش است. اما رالی صعودی USDJPY بعد از برخورد به نرخ ۱۶۰٫۲۲ محدود شده است.

در معاملات هفته جاری، اگر بازگشت مثبت از محدوده تقاضا ۱۵۱٫۰۰-۱۵۱٫۹۴ ادامه یابد و جفت ارز به بالای نرخ ۱۵۶٫۹۶ عبور کند، می تواند ابتدا به سمت مقاومت ۱۵۸٫۵۰ و سپس سقف کانال حرکت کند. شکست سقف کانال و نرخ ۱۶۰٫۲۲ برای احیای رالی صعودی بلندمدت بازار ضروری است.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل هفتگی ین ژاپن

تحلیل تکنیکال هفتگی ین ژاپن – یکشنبه ۲۳ اردیبهشت

آیا جفت ارز USDJPY تقویت می شود؟

در نمودار هفتگی جفت‌ارز دلار به ین ژاپن، روند بلندمدت بازار صعودی است. هم چنین قیمت در کانال صعودی قرار دارد که تأییدی بر مومنتوم بولیش است.

اخیراً USDJPY از اطراف نرخ ۱۵۲٫۸۷ حمایت شده و به سمت مقاومت جزئی ۱۵۶٫۰۰ بازگشته است. در معاملات هفته جاری، اگر فشارهای خرید افزایش یابند و نرخ ۱۵۶٫۰۰ شکسته شود، جفت ارز می تواند به سمت مقاومت جزئی ۱۵۸٫۵۰ و سقف کانال حرکت کند.

اما درصورتی‌که نرخ ۱۵۶٫۰۰ موقعیت خود را در قالب مقاومت حفظ کند، USDJPY می تواند به سمت محدوده حمایتی ۱۵۱٫۹۴-۱۵۱٫۰۰ بازگردد.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل هفتگی USDJPY

تحلیل تکنیکال هفتگی ین ژاپن – یکشنبه ۱۶ اردیبهشت

جفت‌ارز USDJPY اوج قیمتی تاریخی ثبت کرده است

در نمودار هفتگی جفت‌ارز دلار به ین ژاپن، روند بلندمدت بازار صعودی است. هم چنین قیمت در کانال صعودی قرار دارد که تأییدی بر مومنتوم بولیش است.

اخیراً USDJPY در ادامه فشارهای خرید به بالای سقف کانال نفوذ کرده و به نرخ ۱۶۰٫۲۲ رسیده است که این نرخ، رکورد تاریخی جدید برای جفت ارز به شمار می رود. اما فشارهای فروش از اطراف نرخ ۱۶۰ افزایش یافته و بازار به سمت محدوده حمایتی ۱۵۱٫۹۴-۱۵۱ سقوط کرده است.

در معاملات هفته جاری، اگر بازار به زیر نرخ ۱۵۲٫۸۷ عبور کند، جفت ارز می تواند دوباره به محدوده حمایتی برخورد کند. اگر این ناحیه موقعیت خود را حفظ کند، بازگشت نزولی USDJPY محدود خواهد شد و قیمت می تواند به سمت مقاومت جزئی ۱۵۶ بازگردد.

در مقابل، اگر بازار نرخ ۱۵۱٫۰۰ را بشکند، مسیر حرکت جفت ارز تا کف کانال صعودی هموار خواهد شد.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل هفتگی ین ژاپن

تحلیل تکنیکال هفتگی ین ژاپن – یکشنبه ۹ اردیبهشت

رالی صعودی USDJPY همچنان ادامه دارد

در نمودار هفتگی جفت‌ارز دلار به ین ژاپن، روند بلندمدت بازار صعودی یا بولیش است. اخیراً USDJPY در ادامه فشارهای خرید به رالی صعودی خود ادامه داده و USDJPY به بالای برآورد ۱۰۰ درصد فیبوناچی در نرخ ۱۵۷ عبور کرده است.

در معاملات هفته جاری، اگر بازار از سوی محدوده ۱۰۰ درصدی حمایت شود و جفت ارز USDJPY به بالای نرخ ۱۵۸٫۲۸ عبور کند، برآورد ۱۲۷٫۲ درصدی در نرخ ۱۶۰ هدف بعدی بازار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل هفتگی USDJPY

تحلیل هفتگی ین ژاپن – یکشنبه ۲ اردیبهشت

USDJPY در حال ثبت رکوردهای تاریخی است

در نمودار هفتگی جفت‌ارز دلار به ین ژاپن، روند کلی بازار صعودی یا بولیش است. اخیراً USDJPY در قالب حمایت به برآورد ۶۱٫۸ درصدی برخورد کرده و تقویت شده است. به‌طوریکه بازار به سطح تاریخی جدید در نرخ ۱۵۴٫۷۷ رسیده است.

در معاملات هفته جاری، اگر فشارهای خرید افزایش یابند و نرخ ۱۵۴٫۶۳ شکسته شود، مسیر حرکت بازار تا برآورد ۱۰۰% در نرخ ۱۵۷ هموار خواهد شد.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل هفتگی ین ژاپن