تحلیل تکنیکال دلار استرالیا به دلار آمریکا

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۴

تحلیل تکنیکال دلار استرالیا به دلار آمریکا که مربوط به جفت ارز AUDUSD است، به طور مرتب هر روز منتشر و به روز رسانی می شود. این سبک تحلیلی به بررسی روند در کوتاه مدت (نمودار چهارساعته) و روند میان مدت (نمودار روزانه) تمرکز دارد و با دنبال کردن این گزارش می توانید همیشه در جریان روند AUDUSD قرار بگیرید.


تحلیل تکنیکال دلار استرالیا AUDUSD – پنجشنبه ۳۰ فروردین

کف قیمتی کوتاه مدت در نرخ ۰٫۶۳۸۸ دلار تشکیل شده و ساختار کوتاه‌مدت جفت‌ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا خنثی یا رنج است. اما تا زمانی که مقاومت جزئی ۰٫۶۴۹۲ پابرجاست، چشم انداز تکنیکال AUDUSD نزولی باقی خواهد ماند.

از دید فروشندگان، اگر بازار به زیر نرخ ۰٫۶۳۸۸ عبور کند، می‌تواند در ادامه رالی نزولی اخیر به برآورد ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی در نرخ ۰٫۶۳۷۸ برسد. با شکست قطعی این سطوح، حمایت کلیدی ۰٫۶۲۶۹ و برآورد ۱۰۰ درصدی در ۰٫۶۲۱۵ اهداف بعدی بازار خواهند بود.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال AUDUSD نمودار چهارساعته
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال AUDUSD نمودار روزانه

تحلیل تکنیکال دلار استرالیا AUDUSD – چهارشنبه ۲۹ فروردین

روند کوتاه‌مدت جفت‌ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا نزولی یا بریش است و AUDUSD می‌تواند در ادامه رالی نزولی اخیر به برآورد ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی در نرخ ۰٫۶۳۷۸ برسد. با شکست قطعی این سطوح، حمایت کلیدی ۰٫۶۲۶۹ و برآورد ۱۰۰ درصدی در ۰٫۶۲۱۵ اهداف بعدی بازار خواهند بود.

از دید خریداران، اگر جفت‌ارز به بالای مقاومت جزئی ۰٫۶۴۴۳ دلار عبور کند، می توان شاهد ورود بازار به فاز خنثی یا رنج بود.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال AUDUSD نمودار چهارساعته
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال AUDUSD نمودار روزانه

تحلیل تکنیکال دلار استرالیا AUDUSD – سه‌شنبه ۲۸ فروردین

جفت‌ارز AUDUSD به زیر کف قیمتی ۰٫۶۴۴۲ عبور کرده و رالی نزولی از ۰٫۶۸۷۰ احیا شده است. از این رو روند کوتاه‌مدت جفت‌ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا تا برآورد ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی در نرخ ۰٫۶۳۷۸ نزولی است. با شکست قطعی این سطوح، حمایت کلیدی ۰٫۶۲۶۹ و برآورد ۱۰۰ درصدی در ۰٫۶۲۱۵ اهداف بعدی بازار خواهند بود.

از دید خریداران، اگر جفت‌ارز به بالای مقاومت جزئی ۰٫۶۴۹۲ دلار عبور کند، ساختار AUDUSD به خنثی یا رنج تغییر خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال AUDUSD نمودار چهارساعته
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال AUDUSD نمودار روزانه

تحلیل تکنیکال دلار استرالیا AUDUSD – دوشنبه ۲۷ فروردین

روند کوتاه‌مدت جفت‌ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا تا حمایت ۰٫۶۴۴۲ نزولی است. با شکست قطعی این نرخ، برآورد ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی در نرخ ۰٫۶۳۷۸ هدف بعدی AUDUSD خواهد بود.

از دید خریداران، اگر جفت‌ارز به بالای مقاومت جزئی ۰٫۶۴۹۸ عبور کند، ساختار AUDUSD به خنثی یا رنج تغییر خواهد کرد. با این حال تا زمانی که مقاومت ۰٫۶۶۴۳ پابرجاست، چشم انداز تکنیکال بازار نزولی باقی خواهد ماند.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال AUDUSD نمودار چهارساعته
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال AUDUSD نمودار روزانه