تحلیل تکنیکال دلار استرالیا به دلار آمریکا

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۶

تحلیل تکنیکال دلار استرالیا به دلار آمریکا که مربوط به جفت ارز AUDUSD است، به طور مرتب هر روز منتشر و به روز رسانی می شود. این سبک تحلیلی به بررسی روند در کوتاه مدت (نمودار چهارساعته) و روند میان مدت (نمودار روزانه) تمرکز دارد و با دنبال کردن این گزارش می توانید همیشه در جریان روند AUDUSD قرار بگیرید.


تحلیل تکنیکال دلار استرالیا AUDUSD – دوشنبه ۳۱ اردیبهشت

نوسانات جفت ارز AUDUSD زیر نرخ ۰٫۶۷۱۳ ادامه دارند و ساختار کوتاه‌مدت جفت‌ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا خنثی یا رنج شده است. تا زمانی که حمایت ۰٫۶۵۷۸ پابرجاست، چشم انداز تکنیکال بازار صعودی باقی خواهد ماند. اگر قیمت به بالای نرخ ۰٫۶۷۱۳ دلار عبور کند، بازار برای برخورد مجدد به نرخ ۰٫۶۸۷۰ آماده خواهد شد.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال AUDUSD نمودار چهارساعته
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال AUDUSD نمودار روزانه

تحلیل تکنیکال دلار استرالیا AUDUSD – جمعه ۲۸ اردیبهشت

جفت‌ارز AUDUSD بعد از لمس نرخ ۰٫۶۷۱۳ به سمت پایین بازگشته و روند کوتاه‌مدت دلار استرالیا به دلار آمریکا خنثی یا رنج شده است. اما تا زمانی که حمایت ۰٫۶۵۷۸ پابرجاست، چشم انداز تکنیکال بازار صعودی باقی خواهد ماند. از این رو اگر نرخ ۰٫۶۷۱۳ شکسته شود، دلار استرالیا برای برخورد مجدد به مقاومت ۰٫۶۸۷۰ آماده خواهد شد.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال AUDUSD نمودار چهارساعته
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال AUDUSD نمودار روزانه

تحلیل تکنیکال دلار استرالیا AUDUSD – پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت

روند کوتاه‌مدت دلار استرالیا به دلار آمریکا صعودی یا بولیش است. با شکست برآورد ۶۱٫۸ درصدی در نرخ ۰٫۶۶۹۰ دلاری، برآورد ۱۰۰ درصدی در نرخ ۰٫۶۷۵۹ هدف بعدی بازار خواهد بود.

از دید فروشندگان، اگر AUDUSD به زیر حمایت جزئی ۰٫۶۶۴۵ عبور کند، ساختار بازار خنثی یا رنج خواهد شد. اما تا زمانی که حمایت ۰٫۶۵۷۸ پابرجاست، جفت ارز می تواند حرکت صعودی دیگری به راه بیندازد.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال AUDUSD نمودار چهارساعته
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال AUDUSD نمودار روزانه

تحلیل تکنیکال دلار استرالیا AUDUSD – چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت

جفت ارز AUDUSD به بالای مقاومت ۰٫۶۶۴۵ عبور کرده است که نشانگر بازگشت اصلاحی از ۰٫۶۳۶۱ دلار است و روند کوتاه‌مدت دلار استرالیا به دلار آمریکا تا برآورد ۶۱٫۸ درصدی در نرخ ۰٫۶۶۹۰ دلاری صعودی است. با شکست این سطوح، برآورد ۱۰۰ درصدی در نرخ ۰٫۶۷۵۹ هدف بعدی بازار خواهد بود. هم چنین تا زمانی که حمایت ۰٫۶۵۷۸ پابرجاست، چشم انداز تکنیکال AUDUSD صعودی باقی خواهد ماند.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال AUDUSD نمودار چهارساعته
تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام
تحلیل تکنیکال AUDUSD نمودار روزانه