تحلیل پرایس اکشن: تحلیل طلا

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۴۲

تحلیل پرایس‌اکشن طلا XAUUSD – دوشنبه ۳۱ اردیبهشت

از دید تحلیل پرایس‌اکشن، روند بلندمدت اونس طلا صعودی است و انتظار می‌رود که روند کوتاه‌مدت اونس طلا نیز متمایل به صعودی باشد. هم چنین قیمت بالای ابر ایچیموکو قرار دارد که تاییدی بر مومنتوم بولیش است. ازاین‌رو بازار می‌تواند در واکنش به سطح پیوت جهش کند و قیمت طلا تا مقاومت اول افزایش یابد.

سطح پیوت: ۲۳۹۶٫۵۰

این سطح پیوت به عنوان یک سطح تکنیکالی بازگشتی شناخته می شود و می توان شاهد تشدید فشارهای خرید از اطراف آن بود.

حمایت اول: ۲۳۳۸٫۱۶

این حمایت با سطوح قیمتی دیگر هم راستا است و خریداران می توانند از اطراف آن وارد بازار شوند.

مقاومت اول: ۲۴۷۴٫۱۴

این مقاومت با سطح ۱۲۷٫۲ درصد فیبوناچی منطبق است و هدف بعدی بازار به شمار می رود.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن XAUUSD

تحلیل پرایس‌اکشن طلا XAUUSD – جمعه ۲۸ اردیبهشت

از دید تحلیل پرایس‌اکشن، روند بلندمدت اونس طلا صعودی یا بولیش است. اما انتظار می‌رود که روند کوتاه‌مدت اونس طلا نزولی باشد. هم چنین در اندیکاتور RSI واگرایی نزولی دیده می‌شود که تأییدی بر افزایش مومنتوم نزولی است. ازاین‌رو بازار می‌تواند به زیر سطح پیوت عبور کند و قیمت طلا تا حمایت اول کاهش یابد.

سطح پیوت: ۲۳۷۴٫۱۶

این نرخ نشانگر یک سطح تکنیکالی بازگشتی است و می‌تواند باعث تشدید فشارهای فروش شود.

حمایت اول: ۲۳۵۲٫۰۵

این حمایت با سطوح حمایتی دیگر هم راستا است و می‌تواند حرکات نزولی بازار را محدود کند.

مقاومت اول: ۲۴۰۹٫۷۱

این مقاومت نقطه انتهایی چند سطح قیمتی است و می‌تواند مانع از ادامه حرکات صعودی شود.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن XAUUSD

تحلیل پرایس‌اکشن طلا XAUUSD –پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت

از دید تحلیل پرایس‌اکشن، روند بلندمدت اونس طلا صعودی یا بولیش است. اما انتظار می‌رود که روند کوتاه‌مدت اونس طلا متمایل به نزولی باشد. ازاین‌رو بازار می‌تواند در واکنش به سطح پیوت سقوط کند و به سمت حمایت اول بازگردد.

سطح پیوت: ۲۳۹۲٫۴۹

این نرخ با سطح ۱۲۷٫۲ درصد فیبوناچی انطباق خوبی دارد و می تواند باعث تشدید فشارهای فروش شود.

حمایت اول: ۲۳۷۲٫۹۷

این حمایت به عنوان سطح تکنیکالی بازگشتی شناخته می شود و می تواند حرکات نزولی بازار را محدود کند. هم چنین نشان‌دهنده سطحی است که درگذشته بازار از آن جهش کرده است.

مقاومت اول: ۲۴۰۹٫۷۱

این مقاومت نقطه انتهایی چند سطح قیمتی است که با سطح ۱۶۱٫۸ درصدی منطبق است و می‌تواند مانع از ادامه حرکات صعودی شود.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن XAUUSD

تحلیل پرایس‌اکشن طلا XAUUSD – چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت

از دید تحلیل پرایس‌اکشن، روند بلندمدت اونس طلا صعودی یا بولیش است. اما انتظار می‌رود که روند کوتاه‌مدت اونس طلا متمایل به نزولی باشد. ازاین‌رو بازار می‌تواند در واکنش به سطح پیوت سقوط کند و سپس قیمت اونس طلا تا حمایت اول کاهش یابد.

سطح پیوت: ۲۳۵۹٫۹۳

این سطح با اصلاح ۷۸٫۶ درصد فیبوناچی انطباق دارد و می تواند باعث تشدید فشارهای فروش شود.

حمایت اول: ۲۳۳۱٫۹۹

این حمایت با سطوح حمایتی دیگر هم راستا است و نشان‌دهنده سطحی است که درگذشته بازار از آن جهش کرده است.

مقاومت اول: ۲۳۷۸٫۴۵

این مقاومت نقطه انتهایی حرکت صعودی اخیر است که با اصلاح ۱۰۰ درصدی منطبق است و می‌تواند مانع از ادامه حرکات صعودی شود.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن XAUUSD