تحلیل پرایس اکشن: تحلیل شاخص دلار آمریکا

پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ - ۹:۳۳

دلار آمریکا مهمترین ارز بازار فارکس است. تقریبا همه چیز در دنیای فارکس با دلار آمریکا قیمت گذاری می شود. به همین دلیل آگاهی از دلار آمریکا می تواند به معامله گران بازار های مالی به خصوص بازار فارکس کمک زیادی کند. شاخص دلار آمریکا، ارزش دلار در برابر سبدی از ارز ها را نشان می دهد. ارز های حاضر در شاخص دلار آمریکا عبارتند از یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس.


تحلیل پرایس اکشن شاخص دلار آمریکا، ۹ آذر

در نمودار چهارساعته شاخص دلار آمریکا، روند بازار متمایل به نزولی یا بریش است. انتظار می رود که بازار از حمایت میانی عبور کند و به حمایت اول برسد.

سطوح کلیدی

حمایت میانی بازار در نرخ ۱۰۲٫۶۰ واحدی است. اولین حمایت در ۱۰۲٫۳۰ واحدی است که محل خوبی برای بازگشت مثبت بازار است. حمایت دوم در ۱۰۱٫۸۳ تشکیل شده است.

مقاومت اول در ۱۰۳٫۱۷ قرار گرفته و حرکات صعودی را محدود کرده است. نرخ ۱۰۴ نشانگر مقاومت دوم شاخص دلار است.

تحلیل پرایس اکشن شاخص دلار 13 1 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن شاخص دلار آمریکا

تحلیل پرایس اکشن شاخص دلار آمریکا، ۸ آذر

نمودار چهارساعته شاخص دلار آمریکا نشانگر بازار نزولی یا است. هم چنین قیمت زیر ابر ایچیموکو قرار دارد که تائیدی بر مومنتوم بریش است. از این رو انتظار می رود که بازار به حمایت اول برسد.

سطوح کلیدی

حمایت اول در ۱۰۲٫۳۰ واحدی است که سطح تکنیکالی قوی به شمار می رود. حمایت دوم در ۱۰۱٫۸۳ تشکیل شده که محل خوبی برای بازگشت مثبت بازار است.

مقاومت اول بازار در ۱۰۲٫۷۹ قرار گرفته است که می تواند حرکات صعودی را محدود کند. نرخ ۱۰۳٫۱۷ نشان دهنده مقاومت دوم بازار است.

تحلیل پرایس اکشن شاخص دلار 12 2 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن شاخص دلار آمریکا

تحلیل پرایس اکشن شاخص دلار آمریکا، ۷ آذر

در نمودار چهارساعته شاخص دلار آمریکا، روند بازار نزولی یا بریش است. از این رو انتظار می رود که شاخص دلار به سمت حمایت اول حرکت کند.

سطوح کلیدی

حمایت اول بازار در نرخ ۱۰۲٫۹۴ واحدی است که با سطح فیبوناچی انطباق خوبی دارد. نرخ ۱۰۲٫۵۹ نشانگر حمایت دوم بازار است.

مقاومت اول بازار در نرخ ۱۰۳٫۶۲ است که می تواند مانع از ادامه حرکات صعودی بازار شود. مقاومت دوم شاخص دلار در نرخ ۱۰۴٫۰۵ تشکیل شده است.

تحلیل پرایس اکشن شاخص دلار 11 3 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن شاخص دلار

تحلیل پرایس اکشن شاخص دلار آمریکا، ۶ آذر

در نمودار چهارروزانه شاخص دلار آمریکا روند بازار متمایل به صعودی یا بولیش است و انتظار می رود که شاخص دلار در واکنش به حمایت اول تقویت شود و به مقاومت اول برسد.

سطوح کلیدی

حمایت اول در ۱۰۳٫۳۴۶ قرار گرفته است که با سطوح فیبوناچی انطباق خوبی دارد و سطح تکنیکالی قوی به شمار می رود. حمایت دوم در ۱۰۲٫۸۲ واحدی است.

مقاومت میانی بازار در نرخ ۱۰۴٫۱۶ است که می تواند حرکات صعودی را محدود کند. مقاومت اول در ۱۰۴٫۷۵ واحدی است.

تحلیل پراس اکشن روزانه 4 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن شاخص دلار آمریکا

تحلیل پرایس اکشن شاخص دلار، ۱ آذر

در نمودار چهارساعته شاخص دلار آمریکا، روند بازار صعودی یا بولیش است و شاخص دلار آمریکا می تواند در ادامه بازگشت مثبت اخیر به مقاومت اول برسد.

سطوح کلیدی

حمایت اول در نرخ ۱۰۳٫۱۷ واحدی است که با اسطح فیبوناچی انطباق خوبی دارد. حمایت دوم در ۱۰۲٫۸۲ قرار گرفته است.

مقاومت اول در ۱۰۳٫۹۹ شکل گرفته که می تواند مانع از ادامه حرکات صعودی شود. نرخ ۱۰۴٫۵۴ نشان دهنده مقاومت دوم است.

تحلیل پرایس اکشن شاخص دلار 10 5 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن شاخص دلار آمریکا