تحلیل پرایس اکشن: تحلیل دلار استرالیا AUDUSD

پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ - ۹:۵۹

تحلیل دلار استرالیا AUDUSD، پنجشنبه ۹ آذر

در نمودار چهارساعته جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا، روند بازار صعودی یا بولیش است. انتظار می رود که قیمت از حمایت اول جهش کند و به مقاومت اول برسد.

سطوح کلیدی

مقاومت اول در ۰٫۶۶۷۵ دلاری است که این نرخ می تواند منجر به بازگشت نزولی بازار شود. مقاومت دوم در ۰٫۶۷۲۴ قرار گرفته است.

حمایت اول در ۰٫۶۶۰۵ است و می تواند مانع از تشدید حرکات نزولی شود. نرخ ۰٫۶۵۶۹ نشان دهنده حمایت دوم بازار است.

تحلیل پرایس اکشن دلار استرالیا 16 1 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن دلار استرالیا AUDUSD

تحلیل دلار استرالیا AUDUSD، چهارشنبه ۸ آذر

در نمودار چهارساعته جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا، روند بازار صعودی است. انتظار می رود که قیمت در ادامه حرکت صعودی اخیر به مقاومت اول برسد.

سطوح کلیدی

مقاومت اول در ۰٫۶۷۲۴ قرار گرفته است که می تواند حرکات صعودی را محدود کند. مقاومت دوم در ۰٫۶۸۱۶ دلارری است.

نرخ ۰٫۶۶۲۸ نشانگر حمایت اول بازار است و احتمال بازگشت مثبت AUDUSD از این نرخ وجود دارد. حمایت دوم در ۰٫۶۵۷۰ دلاری است.

تحلیل پرایس اکشن دلار استرالیا 15 2 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن دلار استرالیا AUDUSD

تحلیل دلار استرالیا AUDUSD، سه شنبه ۷ آذر

نمودار چهارساعته جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا نشانگر افزایس مومنتوم نزولی است. از این رو انتظار می رود که قیمت از مقاومت اول سقوط کند و به حمایت اول برسد.

سطوح کلیدی

حمایت اول در ۰٫۶۵۷۰ تشکیل شده است که احتمال افزایش فشارهای خرید از اطراف این نرخ وجود دارد. حمایت دوم جفت ارز در نرخ ۰٫۶۵۲۰ است.

مقاومت اول در ۰٫۶۶۴۱ دلار قرار گرفته است و می تواند حرکات صعودی را محدود کند. نرخ ۰٫۶۷۲۴ نشان دهنده مقاومت دوم است.

تحلیل پرایس اکشن دلار استرالیا 14 3 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن دلار استرالیا AUDUSD

تحلیل دلار استرالیا AUDUSD، دوشنبه ۶ آذر

نمودار روزانه جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا نشانگر روند نزولی است. انتظار می رود که ابتدا قیمت از مقاومت اول سقوط کند و به سمت حمایت اول بازگردد.

سطوح کلیدی

مقاومت اول در ۰٫۶۵۹۸۷ قرار گرفته است که با سطوح فیبوناچی انطباق دارد. مقاومت دوم در ۰٫۶۶۵۹ دلاری است.

نرخ ۰٫۶۴۳۳ نشان دهنده حمایت اول بازار است و می تواند مانع از تشدید حرکات نزولی شود.

تحلیل پرایس اکشن دلار استرالیا 13 4 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن AUDUSD

تحلیل دلار استرالیا AUDUSD، چهارشنبه ۱ آذر

در نمودار چهارساعته جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا، روند بازار نزولی یا بریش است. انتظار می رود که قیمت در ادامه بازگشت نزولی اخیر به حمایت اول برسد.

سطوح کلیدی

مقاومت اول نیز در ۰٫۶۵۸۵ دلار قرار گرفته است که سطح تکنیکالی قوی به شمار می رود. نرخ ۰٫۶۶۴۲ نشانگر مقاومت دوم بازار است. هر دو سطح مقاومتی با سطوح فیبوناچی انطباق دارند.

حمایت اول در ۰٫۶۵۲۲ تشکیل شده است و می تواند مانع از تشدید حرکات نزولی شود. حمایت دوم در ۰٫۶۴۵۵ قرار دارد که با اصلاح ۵۰ درصدی منطبق است.

تحلیل پرایس اکشن دلار استرالیا 12 5 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن دلار استرالیا AUDUSD