تحلیل پرایس اکشن: تحلیل دلار استرالیا AUDUSD

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۹

تحلیل پرایس‌اکشن دلار استرالیا– AUDUSD دوشنبه ۳۱ اردیبهشت

از دید تحلیل پرایس‌اکشن، روند کلی جفت‌ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا صعودی یا بولیش است. هم چنین قیمت در کانال صعودی قرار دارد که تاییدی بر مومنتوم بولیش است. اما انتظار می‌رود که ساختار AUDUSD در کوتاه مدت متمایل به نزولی باشد. ازاین‌رو جفت‌ارز AUDUSD می تواند در واکنش به سطح پیوت سقوط کند و به سطح حمایتی اول برسد.

سطح پیوت: ۰٫۶۷۲۱

این نرخ به عنوان یک سطح تکنیکالی بازگشتی شناخته می شود که با سطح ۱۲۷٫۲ درصدی انطباق دارد و می تواند منجر به تشدید فشارهای فروش شود.

حمایت اول: ۰٫۶۶۴۰

این حمایت با اصلاح ۲۳٫۶ درصدی منطبق است که در گذشته، قیمت از سوی این نرخ با حمایت قوی خریداران مواجه شده و بازار به سمت بالا بازگشته است.

مقاومت اول: ۰٫۶۷۶۲

این مقاومت با اصلاح ۷۸٫۶ درصدی هم راستا است و مانعی قوی در برابری حرکات صعودی AUDUSD است.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن AUDUSD

تحلیل پرایس‌اکشن دلار استرالیا– AUDUSD جمعه ۲۸ اردیبهشت

از دید تحلیل پرایس‌اکشن، روند کلی جفت‌ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا صعودی یا بولیش است و انتظار می‌رود که روند کوتاه‌مدت AUDUSD نیز صعودی باشد. ازاین‌رو بازار می‌تواند از سطح پیوت جهش کند و دوباره به سمت مقاومت اول بازگردد.

سطح پیوت: ۰٫۶۶۴۸

این نرخ با اصلاح ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی انطباق دارد و می تواند منجر به تشدید فشارهای خرید شود.

حمایت اول: ۰٫۶۵۹۳

این حمایت به‌عنوان سطح تکنیکالی بازگشتی شناخته می‌شود و با اصلاح ۷۸٫۶ درصدی منطبق است.

مقاومت اول: ۰٫۶۷۱۲

این مقاومت نشانگر اوج قیمتی اخیر است که حرکات صعودی بازار را محدود کرده است.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن AUDUSD

تحلیل پرایس‌اکشن دلار استرالیا– AUDUSD پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت

از دید تحلیل پرایس‌اکشن، روند کلی جفت‌ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا صعودی یا بولیش است و انتظار می‌رود که روند کوتاه‌مدت AUDUSD نیز متمایل به صعودی باشد. ازاین‌رو بازار می‌تواند در قالب حمایت به سطح پیوت برخورد کند و دوباره به سمت مقاومت اول بازگردد.

سطح پیوت: ۰٫۶۶۴۸

این نرخ با اصلاح ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی انطباق دارد و نشان‌دهنده سطحی است که اخیراً فشارهای خرید از آن تشدید شده‌اند.

حمایت اول: ۰٫۶۵۹۳

این حمایت به‌عنوان سطح تکنیکالی بازگشتی شناخته می‌شود و با اصلاح ۷۸٫۶ درصدی منطبق است. از این رو محل خوبی برای ورود خریداران به بازار است.

مقاومت اول: ۰٫۶۷۱۲

این مقاومت نشانگر اوج قیمتی اخیر است که حرکات صعودی بازار را محدود کرده است.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن AUDUSD

تحلیل پرایس‌اکشن دلار استرالیا– AUDUSD چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت

از دید تحلیل پرایس‌اکشن، روند کلی جفت‌ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا صعودی یا بولیش است. اما انتظار می‌رود که روند کوتاه‌مدت AUDUSD متمایل به نزولی باشد. ازاین‌رو بازار می‌تواند در واکنش به سطح پیوت سقوط کند و به حمایت اول برسد.

سطح پیوت: ۰٫۶۶۴۸

این نرخ نقطه انتهایی چند سطح قیمتی است و نشان‌دهنده سطحی است که اخیراً فشارهای فروش از آن تشدید شده‌اند.

حمایت اول: ۰٫۶۵۹۳

این حمایت به‌عنوان سطح تکنیکالی بازگشتی شناخته می‌شود و محل خوبی برای ورود خریداران به بازار است.

مقاومت اول: ۰٫۶۶۹۳

این مقاومت با برآورد ۷۸٫۶ درصد فیبوناچی منطبق است و درگذشته، حرکات صعودی بازار را محدود کرده است.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن AUDUSD

تحلیل پرایس‌اکشن دلار استرالیا– AUDUSD سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت

از دید تحلیل پرایس‌اکشن، روند کلی جفت‌ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا خنثی یا رنج است. اما انتظار می‌رود که روند کوتاه‌مدت AUDUSD متمایل به نزولی باشد. ازاین‌رو بازار می‌تواند به بازگشت نزولی از سطح پیوت ادامه دهد و به حمایت اول برسد.

سطح پیوت: ۰٫۶۶۲۴

این نرخ به‌عنوان یک سطح تکنیکالی بازگشتی شناخته می‌شود و اخیراً فشارهای فروش از آن تشدید شده اند.

حمایت اول: ۰٫۶۵۶۲

این حمایت با اصلاح ۵۰ درصد فیبوناچی انطباق خوبی دارد و محل خوبی برای ورود خریداران به بازار است.

مقاومت اول: ۰٫۶۶۳۹

این مقاومت به‌عنوان یک سطح تکنیکالی قوی شناخته می‌شود و درگذشته، حرکات صعودی بازار را محدود کرده است.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن AUDUSD