تحلیل تکنیکال هفتگی دلار آمریکا به دلار کانادا USDCAD

یکشنبه ۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۶

تحلیل هفتگی دلار کانادا، یکشنبه ۱ بهمن

آیا بازگشت اصلاحی USDCAD به پایان رسیده است؟

در نمودار هفتگی دلار آمریکا به دلار کانادا، ساختار بلندمدت بازار بین سطوح ۱٫۳۹۷۶-۱٫۳۰۹۲ خنثی یا رنج است. اخیراً قیمت از سوی EMA 200 حمایت شده و بعد از ثبت کف قیمتی ۱٫۳۱۷۶ وارد فاز اصلاحی شده است.

در معاملات هفته جاری، اگر جفت ارز USDCAD به بالای نرخ ۱٫۳۴۲۲ عبور کند، می تواند دوباره به سمت EMA 50 (منطبق با اصلاح ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی) حرکت کند. با شکست این سطوح، سطح ۵۰ درصدی هدف بعدی بازار خواهد بود.

اما در صورتی که اصلاح ۳۸٫۲ درصدی به مقاومت تبدیل شود، USDCAD می تواند به سمت سطح ۲۳٫۶ درصد فیبوناچی بازگردد.

دیدبان: اخبار فارکس
تحلیل تکنیکال هفتگی USDCAD

تحلیل هفتگی دلار کانادا، یکشنبه ۲۴ دی

USDCAD وارد فاز اصلاحی شده است

نمودار هفتگی جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا نشانگر روند خنثی یا رنج بلندمدت بین سطوح ۱٫۳۹۷۷-۱٫۳۰۹۲ است. با این حال مومنتوم صعودی یا بولیش در حال افزایش است، به طوریکه قیمت وارد فاز اصلاحی شده و به بالای نرخ ۱٫۳۴ عبور کرده است.

در معاملات هفته جاری، اگر جفت ارز USDCAD با فشارهای خرید مواجه شود و نرخ ۱٫۳۴۰۳ را بشکند، می تواند ابتدا به EMA 50 روز در اصلاح ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی برسد. با شکست این سطوح، سطح ۵۰ درصدی هدف بعدی بازار خواهد بود.

دیدبان: اخبار فارکس
تحلیل تکنیکال هفتگی USDCAD

تحلیل هفتگی دلار کانادا، یکشنبه ۱۷ دی

آیا بازگشت مثبت USDCAD ادامه می یابد؟

در نمودار هفتگی دلار آمریکا به دلار کانادا، روند بلندمدت بازار بین سطوح ۱٫۳۹۷۷-۱٫۳۰۹۲ خنثی یا رنج است. رالی نزولی اخیر USDCAD از سوی EMA 200 متوقف شده و بازار به سمت بالا بازگشته است. می توان گفت که مومنتوم صعودی در بازار افزایش یافته است.

در معاملات هفته جاری، اگر جفت ارز به بازگشت مثبت از میانگین نمایی ۲۰۰ روز ادامه دهد و از نرخ ۱٫۳۴ عبور کند، نشان دهنده ورود بازار به فاز اصلاحی جدید است و USDCAD می تواند ابتدا به سمت EMA 50 و سپس مقاومت جزئی ۱٫۳۷ حرکت کند.

دیدبان: اخبار فارکس
تحلیل تکنیکال هفتگی USDCAD

تحلیل هفتگی دلار کانادا، یکشنبه ۱۲ آذر

USDCAD از کانال صعودی خارج شده است

در نمودار هفتگی جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا، قیمت به زیر کف کانال صعودی عبور کرده که اولین نشانه از تغییر روند صعودی به نزولی است.

در معاملات هفته جاری، اگر فشارهای فروش افزایش یابند و USDCAD به زیر EMA 50 روز عبور کند، جفت ارز می تواند ابتدا به سمت حمایت جزئی ۱٫۳۳۷۹ حرکت کند. با شکست این نرخ، مسیر حرکت بازار تا میانگین نمایی ۲۰۰ هموار خواهد شد.

دیدبان: اخبار فارکس
تحلیل تکنیکال هفتگی USDCAD

تحلیل هفتگی دلار کانادا، یکشنبه ۵ آذر

USDCAD به کف کانال صعودی رسیده است

در نمودار هفتگی USDCAD، جفت ارز بعد از ثبت کف قیمتی ۱٫۳۰۹۲ وارد کانال صعودی شده و در طول سه و نیم ماه تا نرخ ۱٫۳۹ حرکت کرده است. اما این نرخ در قالب مقاومت عمل کرده و نتیجه آن تضعیف بازار تا کف کانال بوده است.

در معاملات هفته جاری، اگر جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا با فشارهای فروش مواجه شود و به زیر کف کانال و میانگین نمایی ۲۰ روز عبور کند، می توان انتظار حرکت بازار تا EMA 50 و سپس حمایت ۱٫۳۳۷۹ را داشت.

اما در صورتی که کف کانال به همراه EMA 20 به حمایت تبدیل شود و USDCAD از نرخ ۱٫۳۶۵۰ عبور کند، بازار می تواند به سمت مقاومت جزئی ۱٫۳۷۶۵ را داشت.

دیدبان: اخبار فارکس
تحلیل تکنیکال هفتگی USDCAD