تحلیل پرایس اکشن: تحلیل شاخص سهام S&P500

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۵

تحلیل پرایس‌اکشن شاخص سهام S&P 500 – دوشنبه ۳۱ اردیبهشت

از دید پرایس‌اکشن، روند کلی شاخص سهام S&P 500 صعودی است و قیمت در کانال صعودی قرار دارد که تاییدی بر مومنتوم بولیش است. اما انتظار می‌رود که روند کوتاه‌مدت شاخص سهام متمایل به نزولی باشد. ازاین‌رو بازار می‌تواند در قالب مقاومت به سطح پیوت برخورد کند و دوباره به سمت حمایت اول بازگردد.

سطح پیوت: ۵۳۸۱٫۰۳

این سطح به‌عنوان سطح تکنیکالی بازگشتی شناخته می‌شود که با سطح ۱۲۷٫۲ درصد فیبوناچی منطبق است و فروشندگان می‌توانند در اطراف آن حضور داشته باشند.

حمایت اول: ۵۲۶۳٫۴۷

این حمایت با سطوح حمایتی دیگر هم راستا است و می‌تواند منجر به بازگشت صعودی بازار شود.

مقاومت اول: ۵۵۰۴٫۲۰

این مقاومت با برآورد ۱۶۱٫۸ درصد فیبوناچی انطباق دارد و می‌تواند باعث تشدید فشارهای فروش شود.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن S&P500

تحلیل پرایس‌اکشن شاخص سهام S&P 500 – جمعه ۲۸ اردیبهشت

از دید پرایس‌اکشن، روند کلی شاخص سهام S&P 500 صعودی است و انتظار می‌رود که روند کوتاه‌مدت شاخص سهام نیز صعودی باشد. ازاین‌رو بازار می‌تواند در قالب حمایت به سطح پیوت برخورد کند و دوباره به سمت مقاومت اول بازگردد.

سطح پیوت: ۵۲۷۶٫۰۶

این سطح به‌عنوان سطح تکنیکالی بازگشتی شناخته می‌شود و خریداران می‌توانند در اطراف آن حضور داشته باشند.

حمایت اول: ۵۲۰۳٫۸۶

این حمایت با سطوح حمایتی دیگر هم راستا است و می‌تواند منجر به بازگشت صعودی بازار شود.

مقاومت اول: ۵۳۷۹٫۳۹

این مقاومت با برآورد ۱۲۷٫۲ درصد فیبوناچی انطباق دارد و می‌تواند باعث تشدید فشارهای فروش شود.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن S&P500

تحلیل پرایس‌اکشن شاخص سهام S&P 500 – پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت

از دید پرایس‌اکشن، روند کلی شاخص سهام S&P 500 صعودی است و انتظار می‌رود که روند کوتاه‌مدت شاخص سهام نیز متمایل به صعودی باشد. ازاین‌رو بازار می‌تواند در قالب حمایت به سطح پیوت برخورد کند و دوباره به سمت مقاومت اول حرکت کند.

سطح پیوت: ۵۲۷۵٫۸۱

این سطح به‌عنوان سطح تکنیکالی بازگشتی شناخته می‌شود که در نزدیکی اوج قیمتی اخیر قرار گرفته بود اما حرکات صعودی بازار منجر به شکست این سطح شده اند.

حمایت اول: ۵۲۰۳٫۸۶

این حمایت با سطوح حمایتی دیگر هم راستا است و خریداران می‌توانند از اطراف آن وارد بازار شوند.

مقاومت اول: ۵۳۷۹٫۳۹

این مقاومت با برآورد ۱۲۷٫۲ درصد فیبوناچی انطباق دارد و می‌تواند باعث تشدید فشارهای فروش شود.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن S&P500

تحلیل پرایس‌اکشن شاخص سهام S&P 500 – چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت

از دید پرایس‌اکشن، روند کلی شاخص سهام S&P 500 صعودی است. اما انتظار می‌رود که روند کوتاه‌مدت شاخص سهام متمایل به نزولی یا بریش باشد. ازاین‌رو بازار می‌تواند در قالب مقاومت به سطح پیوت برخورد کند و سپس به سمت حمایت اول بازگردد.

سطح پیوت: ۵۲۷۵٫۸۱

این سطح به‌عنوان سطح بازگشتی شناخته می‌شود که در نزدیکی اوج قیمتی اخیر قرار گرفته است و می‌تواند از ادامه حرکات صعودی ممانعت کند.

حمایت اول: ۵۲۰۳٫۸۶

این حمایت با سطوح حمایتی دیگر هم راستا است و خریداران می‌توانند از اطراف آن وارد بازار شوند.

مقاومت اول: ۵۳۷۹٫۳۹

این مقاومت با برآورد ۱۲۷٫۲ درصد فیبوناچی انطباق دارد و می‌تواند باعث تشدید فشارهای فروش شود.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن S&P500

تحلیل پرایس‌اکشن شاخص سهام S&P 500 – سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت

از دید پرایس‌اکشن، روند کلی شاخص سهام S&P 500 صعودی است و انتظار می‌رود که روند کوتاه‌مدت شاخص سهام نیز متمایل به صعودی باشد. ازاین‌رو بازار می‌تواند از سطح پیوت جهش کند و به سمت مقاومت اول بازگردد.

سطح پیوت: ۵۲۰۳٫۸۶

این سطح با سطوح قیمتی دیگر هم راستا است که می‌تواند منجر به بازگشت صعودی بازار شود.

حمایت اول: ۵۱۶۷٫۱۲

این حمایت با سطوح حمایتی دیگر انطباق دارد و خریداران می‌توانند از اطراف آن وارد بازار شوند.

مقاومت اول: ۵۲۷۸٫۵۶

این مقاومت در نزدیکی اوج قیمتی اخیر قرار گرفته است و می‌تواند باعث تشدید فشارهای فروش شود.

تحلیل پرایس اکشن
پرایس اکشن S&P500