تحلیل پرایس اکشن: تحلیل نفت خام سبک WTI

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۴۰

تحلیل پرایس‌اکشن نفت خام سبک آمریکا WTIUSD – دوشنبه ۲۴ اردیبهشت

از دید تحلیل پرایس‌اکشن، روند کلی نفت خام سبک در برابر دلار آمریکا خنثی یا رنج است. اما انتظار می‌رود که روند کوتاه‌مدت WTIUSD متمایل به نزولی باشد. ازاین‌رو بازار می‌تواند در واکنش به سطح پیوت سقوط کند و به سمت حمایت اول بازگردد.

سطح پیوت: ۸۱٫۳۸

این نرخ به‌عنوان سطح تکنیکالی بازگشتی شناخته می‌شود و با اصلاح ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی منطبق است که اخیراً باعث تشدید فشارهای فروش شده است.

حمایت اول: ۷۷٫۸۸

این حمایت با اصلاح ۶۱٫۸ درصدی منطبق است و نشان‌دهنده سطحی است که درگذشته به عنوان ناحیه تقاضا عمل کرده است.

مقاومت اول: ۸۴٫۳۸

این مقاومت با اصلاح ۶۱٫۸ درصدی انطباق خوبی دارد و می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت نفت خام شود.

تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار نفت خام
تحلیل پرایس اکشن WTI

تحلیل پرایس‌اکشن نفت خام سبک آمریکا WTIUSD – جمعه ۲۸ اردیبهشت

از دید تحلیل پرایس‌اکشن، روند کلی نفت خام سبک در برابر دلار آمریکا خنثی یا رنج است. اما انتظار می‌رود که ساختار کوتاه‌مدت WTIUSD متمایل به نزولی باشد. ازاین‌رو بازار می‌تواند در واکنش به سطح پیوت سقوط کند و به سمت حمایت اول بازگردد.

سطح پیوت: ۸۰٫۱۰

این نرخ به‌عنوان سطح تکنیکالی بازگشتی شناخته می‌شود که با اصلاح ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی منطبق است و اخیراً فشارهای فروش از اطراف آن تشدید شده اند.

حمایت اول: ۷۷٫۱۸

این حمایت نشان‌دهنده سطحی است که درگذشته باعث جهش صعودی بازار شده است و می‌تواند حرکات نزولی بازار را محدود کند.

مقاومت اول: ۸۱٫۸۸

این مقاومت نقطه تلاقی چند سطح قیمتی است که با اصلاح ۶۱٫۸ درصدی انطباق خوبی دارد و می‌تواند از ادامه حرکات صعودی جلوگیری کند.

تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار نفت خام
تحلیل پرایس اکشن WTI

تحلیل پرایس‌اکشن نفت خام سبک آمریکا WTIUSD –پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت

از دید تحلیل پرایس‌اکشن، روند کلی نفت خام سبک در برابر دلار آمریکا خنثی یا رنج است. اما انتظار می‌رود که ساختار کوتاه‌مدت WTIUSD متمایل به نزولی باشد. ازاین‌رو بازار می‌تواند بعد از برخورد به سطح پیوت سقوط کند و به سمت حمایت اول بازگردد.

سطح پیوت: ۸۰٫۱۰

این نرخ به‌عنوان سطح تکنیکالی بازگشتی شناخته می‌شود که با اصلاح ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی منطبق است و اخیراً فشارهای فروش از اطراف آن تشدید شده اند.

حمایت اول: ۷۷٫۱۸

این حمایت نشان‌دهنده سطحی است که درگذشته باعث جهش صعودی بازار شده است و خریداران می توانند از اطراف آن وارد بازار شوند.

مقاومت اول: ۸۱٫۸۸

این مقاومت نقطه تلاقی چند سطح قیمتی است که با اصلاح ۶۱٫۸ درصدی انطباق خوبی دارد و می‌تواند از ادامه حرکات صعودی جلوگیری کند.

تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار نفت خام
تحلیل پرایس اکشن WTI

تحلیل پرایس‌اکشن نفت خام سبک آمریکا WTIUSD – چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت

از دید تحلیل پرایس‌اکشن، روند کلی نفت خام سبک در برابر دلار آمریکا خنثی یا رنج است. اما انتظار می‌رود که ساختار کوتاه‌مدت WTIUSD متمایل به صعودی باشد. ازاین‌رو بازار می‌تواند بعد از برخورد به سطح پیوت جهش کند و به سمت مقاومت اول بازگردد.

سطح پیوت: ۷۷٫۶۵

این نرخ به‌عنوان سطح تکنیکالی بازگشتی شناخته می‌شود و اخیراً فشارهای خرید از اطراف آن تشدید شده اند.

حمایت اول: ۷۶٫۱۷

این حمایت نشان‌دهنده سطحی است که درگذشته باعث بازگشت صعودی بازار شده است و ازاین‌رو احتمال حضور خریداران در اطراف آن وجود دارد.

مقاومت اول: ۸۰٫۱۰

این مقاومت با اصلاح ۳۸٫۲ درصدی انطباق خوبی دارد و می‌تواند از ادامه حرکات صعودی جلوگیری کند.

تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار نفت خام
تحلیل پرایس اکشن WTI