تقویم اقتصادی فارکس Economic Calendar

تقویم اقتصادی فارکس به شما کمک می کند از زمان اعلام اخبار فارکس و میزان پیش بینی شده و اعلام شده شاخص های اقتصادی روز مطلع شوید و از شاخص های اقتصادی و اخبار در تنظیم معاملات خود در بازار فارکس سود ببرید.

فقط اخبار امروز

زمان های تقویم اقتصادی به ساعت ایران هستند (راهنمای علائم)

زمان
ارز
عنوان خبر یا شاخص اقتصادی
قبلی
پیش بینی
فعلی
تقویم اقتصادی یکشنبه۱۹ می ۲۰۲۴
23:00
USD
سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا - Powell
پیش بینی:
واقعی:
تقویم اقتصادی دوشنبه۲۰ می ۲۰۲۴
تعطیلی
تعطیلی بانکی
تعطیلی
تعطیلی بانکی
04:45
CNY
نرخ بهره وام - بانک مرکزی چین (مه)
پیش بینی: 3.95%
واقعی: 3.95%
04:45
CNY
نرخ بهره وام - بانک مرکزی چین
پیش بینی: 3.45%
واقعی: 3.45%
08:00
JPY
شاخص فعالیت های صنعتی (ماهانه)
پیش بینی: 0.1%
واقعی: -2.4%
12:30
GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان- Broadbent
پیش بینی:
واقعی:
15:00
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
پیش بینی:
واقعی:
16:15
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
پیش بینی:
واقعی:
16:30
USD
سخنرانی معاون نظارت در فدرال رزرو آمریکا - Barr
پیش بینی:
واقعی:
16:30
USD
سخنرانی عضو هیئت‌رئیسه فدرال رزرو - Waller
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Mester
پیش بینی:
واقعی:
تقویم اقتصادی ( امروز ) سه شنبه۲۱ می ۲۰۲۴
02:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
پیش بینی:
واقعی:
05:00
AUD
گزارش آخرین نشست بانک رزرو استرالیا - RBA Minutes
پیش بینی:
واقعی:
09:30
EUR
شاخص بهای تولید کننده آلمان (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 0.2%
واقعی:
11:30
USD
سخنرانی وزیر خزانه‌داری آمریکا - Yellen
پیش بینی:
واقعی:
11:30
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
پیش بینی:
واقعی:
11:50
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Kroszner
پیش بینی:
واقعی:
12:30
EUR
تراز تجاری (مارس)
پیش بینی: 19.9B
واقعی:
13:30
EUR
نشست کشور های عضو ناحیه یورو
پیش بینی:
واقعی:
16:00
CAD
نرخ رشد تورم کل (سالانه) (آوریل)
پیش بینی: 2.8%
واقعی:
16:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی:
واقعی:
16:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه) (آوریل)
پیش بینی:
واقعی:
16:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (آوریل)
پیش بینی: 2.7%
واقعی:
16:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 0.5%
واقعی:
16:30
USD
سخنرانی عضو هیئت‌رئیسه فدرال رزرو - Waller
پیش بینی:
واقعی:
16:35
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams
پیش بینی:
واقعی:
16:40
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
پیش بینی:
واقعی:
19:15
USD
سخنرانی معاون نظارت در فدرال رزرو آمریکا - Barr
پیش بینی:
واقعی:
20:30
GBP
سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان - Bailey
پیش بینی:
واقعی:
تقویم اقتصادی چهارشنبه۲۲ می ۲۰۲۴
00:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی:
واقعی:
02:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
پیش بینی:
واقعی:
02:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Mester
پیش بینی:
واقعی:
03:20
JPY
تراز تجاری تعدیل شده
پیش بینی: -0.73T
واقعی:
03:20
JPY
صادرات (سالانه) (آوریل)
پیش بینی: 11.1%
واقعی:
03:20
JPY
تراز تجاری (آوریل)
پیش بینی: -339.5B
واقعی:
05:30
NZD
تعیین نرخ بهره بانک رزرو نیوزیلند
پیش بینی: 5.50%
واقعی:
05:30
NZD
بیانیه سیاست گذاری پولی بانک مرکزی نیوزیلند
پیش بینی:
واقعی:
05:30
NZD
بیانیه نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند
پیش بینی:
واقعی:
06:30
NZD
کنفرانس خبری بانک رزرو نیوزیلند
پیش بینی:
واقعی:
09:30
GBP
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (آوریل)
پیش بینی: 2.1%
واقعی:
09:30
GBP
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی:
واقعی:
09:30
GBP
شاخص بهای مواد اولیه تولید کننده (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 0.4%
واقعی:
10:30
EUR
نشست ماهانه بانک مرکزی اروپا
پیش بینی:
واقعی:
11:35
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
پیش بینی:
واقعی:
13:00
EUR
حراج اوراق قرضه ده ساله آلمان
پیش بینی:
واقعی:
17:30
USD
آمار فروش خانه های دست دوم (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی:
واقعی:
17:30
USD
آمار فروش خانه های دست دوم (آوریل)
پیش بینی: 4.21M
واقعی:
18:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی:
18:00
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی:
20:30
USD
حراج اوراق 20 ساله
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
گزارش آخرین نشست پولی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا - FOMC Minutes
پیش بینی:
واقعی:
23:40
NZD
سخنرانی رئیس بانک رزرو نیوزیلند - Orr
پیش بینی:
واقعی:
تقویم اقتصادی پنجشنبه۲۳ می ۲۰۲۴
02:15
NZD
شاخص خرده فروشی خالص (فصلی)
پیش بینی: 0.0%
واقعی:
02:15
NZD
شاخص خرده فروشی (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: -0.3%
واقعی:
04:00
JPY
شاخص PMI بخش خدماتی
پیش بینی:
واقعی:
11:00
EUR
شاخص PMI بخش تولیدی آلمان (مه)
پیش بینی: 43.2
واقعی:
11:00
EUR
شاخص PMI بخش خدماتی آلمان (مه)
پیش بینی: 53.5
واقعی:
11:30
EUR
گزارش PMI بخش تولیدی (مه)
پیش بینی: 46.2
واقعی:
11:30
EUR
شاخص PMI ترکیبی (مه)
پیش بینی: 52.0
واقعی:
11:30
EUR
شاخص PMI بخش خدماتی (مه)
پیش بینی: 53.6
واقعی:
12:00
GBP
شاخص PMI ترکیبی
پیش بینی:
واقعی:
12:00
GBP
شاخص PMI بخش خدماتی
پیش بینی: 54.7
واقعی:
13:30
EUR
نشست کشور های عضو ناحیه یورو
پیش بینی:
واقعی:
15:00
GBP
سخنرانی عضو بانک مرکزی انگلیس - Pill
پیش بینی:
واقعی:
16:00
USD
شاخص مجوز های ساخت و ساز
پیش بینی: 1.440M
واقعی:
16:00
USD
شاخص بیمه شدگان بیکار
پیش بینی:
واقعی:
16:00
USD
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 221K
واقعی:
16:00
CAD
شاخص بهای خانه های نوساز (ماهانه)
پیش بینی: 0.1%
واقعی:
17:15
USD
گزارش PMI بخش تولیدی (مه)
پیش بینی: 50.1
واقعی:
17:15
USD
شاخص PMI ترکیبی (مه)
پیش بینی:
واقعی:
17:15
USD
شاخص PMI بخش خدماتی (مه)
پیش بینی: 51.5
واقعی:
17:30
USD
شاخص فروش خانه های نوساز (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی:
واقعی:
17:30
USD
شاخص فروش خانه های نوساز (آوریل)
پیش بینی: 674K
واقعی:
20:30
USD
حراج اوراق 10 ساله تعدیل شده با تورم
پیش بینی:
واقعی:
22:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
پیش بینی:
واقعی:
تقویم اقتصادی جمعه۲۴ می ۲۰۲۴
00:00
USD
ترازنامه فدرال رزرو
پیش بینی:
واقعی:
02:15
NZD
تراز تجاری (سالانه) (آوریل)
پیش بینی:
واقعی:
02:15
NZD
تراز تجاری (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی:
واقعی:
03:00
JPY
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه) (آوریل)
پیش بینی: 2.2%
واقعی:
03:00
JPY
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی:
09:30
GBP
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی:
واقعی:
09:30
GBP
شاخص خرده فروشی خالص (سالانه) (آوریل)
پیش بینی:
واقعی:
09:30
GBP
شاخص خرده فروشی (سالانه) (آوریل)
پیش بینی:
واقعی:
09:30
GBP
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: -0.6%
واقعی:
09:30
EUR
شاخص تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 0.2%
واقعی:
09:30
EUR
شاخص تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه اول)
پیش بینی: -0.2%
واقعی:
10:00
CHF
گزارش سطح اشتغال (سه ماهه اول)
پیش بینی:
واقعی:
10:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Schnabel
پیش بینی:
واقعی:
11:15
CHF
سخنرانی رئیس بانک مرکزی سوئیس - Jordan
پیش بینی:
واقعی:
12:45
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Mauderer
پیش بینی:
واقعی:
12:45
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی آلمان - Nagel
پیش بینی:
واقعی:
13:30
EUR
نشست کشور های عضو ناحیه یورو
پیش بینی:
واقعی:
16:00
USD
شاخص سفارشات کالاهای بادوام (خالص) (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 0.1%
واقعی:
16:00
USD
شاخص سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: -0.5%
واقعی:
16:00
CAD
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: -0.2%
واقعی:
16:00
CAD
شاخص فروش محصولات کارخانجات (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی:
16:00
CAD
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: -0.1%
واقعی:
17:05
USD
سخنرانی عضو هیئت‌رئیسه فدرال رزرو - Waller
پیش بینی:
واقعی:
17:30
USD
انتظارات تورمی یک ساله - دانشگاه میشیگان (مه)
پیش بینی: 3.5%
واقعی:
17:30
USD
انتظارات تورمی 5 ساله - دانشگاه میشیگان (مه)
پیش بینی: 3.1%
واقعی:
17:30
USD
شاخص انتظارات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (مه)
پیش بینی: 66.5
واقعی:
17:30
USD
شاخص تمایلات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (مه)
پیش بینی: 67.4
واقعی:
18:00
USD
مدل GDP فدرال رزرو آتلانتا (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 3.6%
واقعی:
20:30
USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
20:30
USD
آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
23:00
GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی:
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی:
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100
پیش بینی:
واقعی:
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
پیش بینی:
واقعی:
23:00
AUD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
23:00
JPY
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
23:00
EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی:

شرح علائم و اختصارات

سخنرانی بازنگری شده انتشار مقدماتی

تاثیر خبر بر بازار فارکس کم متوسط زیاد

تایم اخبار در تقویم فارکس به ساعت ایران است.

تقویم سایت اخبار فارکس ایران بورس آنلاین، همانند تقویم فارکس فکتوری forex factory، بهترین سایت فارکس و معتبرترین منبع اعلام شاخص ها و زمان اخبار در ایران و شامل مهمترین عناوین تقویم اقتصادی جهان است. با استفاده از تقویم اقتصادی فارکس می‌توانید لیست داده‌های مهم اقتصادی که در هر روز منتشر می‌شوند را به همراه میزان تاثیرگذاری آنها بر روی بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام مشاهده نمایید و همچنین در هنگام اعلام اخبار بازار، از داده‌های اعلام شده و اخبار فارکس فارسی با امکان آپدیت خودکار مطلع شوید.

کانال تلگرامی اخبار فارکس

در کانال تلگرامی اخبار فارکس ایران بورس آنلاین هر روز تقویم اقتصادی روز فارکس، اونس طلا و نفت خام و همچنین مطالب بخش اخبار بازار فارکس به صورت لحظه ای منتشر می شوند. آدرس کانال تلگرامی اخبار فارکس : اینجا کلیک کنید.

کانال تلگرامی تحلیل فارکس و کانال تلگرامی سیگنال فارکس

در کانال تلگرامی تحلیل فارکس تحلیل های تکنیکال و فاندامتال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام به صورت لحظه ای منتشر می شوند. کلیه اطلاعیه ها و سرویس های جدید نیز در کانال تلگرام تحلیل ها اطلاع رسانی می شوند. آدرس کانال تلگرامی سیگنال و تحلیل فارکس : اینجا کلیک کنید.

در کنار تقویم بازار و اخبار اقتصادی می توانید از ساعت فارکس جهت اطلاع از ساعات کار سشن های مختلف بازار فارکس و سایر بورس های جهانی استفاده کنید: ساعت فارکس

تقویم اقتصادی فارکس چیست؟

تقویم‌های اقتصادی تاریخ‌هایی را فهرست می‌کنند که شامل داده‌های اقتصادی مهمی مانند سطوح تورم، نرخ بیکاری و تغییرات در نرخ بهره و موارد بسیار دیگری می باشند. انتشار  این داده ها تاثیر زیادی بر بازار ارز جهانی می گذارد و ابزاری ضروری برای هر معامله گر فارکس است.

چگونه از تقویم اقتصادی برای تقویت استراتژی فارکس خود استفاده کنید؟

بازار فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی در جهان است و انتشار داده‌های اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین محرک‌های این بازار است، زیرا نشان‌دهنده رخدادها و تصمیماتی است که می‌تواند بر بازارهای مالی تاثیر بگذارد. گنجاندن تقویم اقتصادی در استراتژی فارکس، شانس معامله‌گر را برای رزرو سود یا جلوگیری از ضرر افزایش می‌دهد. برای آشنایی بیشتر در خصوص سناریوهای احتمالی در زمان انتشار اخبار فارکس اینجا کلیک کنید و ویدیوی آموزشی ما در یوتیوب را مشاهده نمایید.

تقویم اقتصادی در فارکس چگونه کار می کند؟

موارد و ارکان اصلی تقویم اقتصادی در مورد هر رخداد شامل تاریخ و ساعت آن،  عنوان خبر، داده های پیشین و پیش بینی در آن زمینه می باشد. برخی داده های کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی هر سه ماهه منتشر می شود،  و برخی آمارها مانند مطالبات بیکاری به صورت هفتگی منتشر می شود. برای آشنایی بیشتر با تقویم های اقتصادی به خصوص تقویم فارکس فکتوری اینجا کلیک کنید و ویدیوی آموزش تقویم اقتصادی ما در یوتیوب را مشاهده فرمایید.

مهمترین رویدادهای تاثیرگذار در تقویم اقتصادی فارکس کدام است؟

یک معامله گر موفق لازم است که همیشه در حال رصد تقویم اقتصادی باشد زیرا در حالی که انواع مختلفی از داده های اقتصادی هر روز منتشر می شود، همه به یک اندازه مهم نیستند. برخی از آنها باعث نوسانات موقتی در نرخ ارز می شوند که ممکن است در طول همان روز معکوس گردند، سایر انتشارات کلیدی اقتصادی اغلب باعث تغییرات قیمتی بلند مدت گردند. تغییرات در سیاست پولی، آمارهای خرده فروشی و تورم اغلب بزرگترین کاتالیزورهای موثر در روند بازار فارکس هستند. همچنین، اعداد و ارقام که پیش بینی های منتشر شده توسط تحلیلگران و اقتصاددانان هستند، نقش مهمی ایفا می کنند.
برخی از مهمترین عناوین تقویم و اخبار شامل شاخص مدیران خرید، کمیته فدرال بازار آزاد، داده‌های اشتغال و خرده فروشی است.
برای آشنایی با شاخص های اقتصادی تاثیر گذار بر بازار فارکس، بخش شاخص ها از ویدیوهای آموزش بنیادی ما را مشاهده نمایید: ویدیوی آموزش شاخص های بنیادی ۱، ویدیوی آموزش شاخص های بنیادی ۲ و ویدیوی آموزش شاخص های بنیادی ۳

آگاهی از تقویم اقتصادی چه اهمیتی می تواند داشته باشد ؟

اطلاع از رخدادهای مهم و موثر بازار فارکس می تواند تاثیر مهمی در تصمیمات معاملاتی تریدرها داشته باشد و این اطلاعات صحیح و به موقع از اخبار مهم که معمولا نوسانات زیادی را در بازار ایجاد می کند کمک می کند تا معامله گر با دیدی باز از بازار، اصول مدیریت ریسک و سرمایه را به درستی به کار ببرد. با این وجود هر چند داشتن اطلاعات در همه زمینه ها و رخدادها یک امتیاز مثبت برای تریدر به حساب می آید ولی عملا الزامی نیست و با توجه به تجربه و رصد مستمر بازار و اخبار، کم کم معامله گر کشف می کند کدام اخبار و رویدادها در شیوه  و تصمیم معاملاتی او تاثیرات موثری خواهند داشت.

به چه صورتی از تقویم اقتصادی فارکس استفاده کنیم؟

معامله گران معمولاً از تقویم اقتصادی برای پیگیری تاریخ های مهم انتشار داده ها برای سرمایه گذاری موثر در بازار فارکس استفاده می کنند. دانستن انتظارات بازار در کنار تجزیه و تحلیل اعداد  و رصد روندها در تصمیم گیریهای معامله گران نقش مهم و موثری دارند.
ما همواره در ایران بورس آنلاین به مشتریان توصیه می کنیم که آموزش مستمر و تمرین و کسب تجربه را به عنوان برنامه منظم کاری خود قرار دهند. آشنایی با تقویم اقتصادی و رصد اخبار فارکس و تجزیه و تحلیل داده های آن از جمله آموزش ها و تجربه های لازم در این بازار است.

تقویم اقتصادی در معاملات فارکس چه کارایی دارد؟

تقویم اقتصادی فارکس به شما به عنوان یک معامله گر در پیش بینی اخبار تاثیرگذار، آماده سازی استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌ای در دنیای پرنوسان معاملات فارکس بگیرید.

خبر در فارکس به چه معناست؟

در فارکس منظور از اخبار، انتشار داده‌های مختلف اقتصادی است. هر اقتصاد بزرگی به طور مرتب آمارهایی مانند تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ بیکاری و غیره را منتشر می‌کند. اگر در طول زمان انتشار این اخبار بدانید چطور در فارکس معامله کنید، شانس کسب درآمد زیادی خواهید داشت همچنین می توانید ریسک خود را در زمان انتشار آمار و اخبار کنترل کنید.

چه اخباری در فارکس مهم است؟

شاخص های اقتصادی بخش مهمی از اخبار با تاثیر بالا در فارکس هستند که شامل گزارش‌هایی درباره تولید ناخالص داخلی، اشتغال، تورم و داده‌های تولیدی است. هنگامی که این اخبار منتشر می‌شوند، می‌توانند بینشی در مورد روندهای کلان ارائه دهند که منجر به واکنش‌های فوری بازار می شود. در تقویم اقتصادی فارکس ایران بورس آنلاین اخبار با اهمیت بیشتر با رنگ قرمز مشخص شده اند.

معامله خبر در  فارکس به چه معناست و معامله گر اخبار کیست؟

اخبار اقتصادی می‌توانند ابزار مهمی برای سرمایه گذاران مالی باشد. گزارش‌های خبری اقتصادی اغلب باعث تحرکات کوتاه مدت قوی در بازارها می‌شود که ممکن است فرصت‌های معاملاتی را برای معامله‌گران ایجاد کند.
معامله گر اخبار، تریدر یا سرمایه گذاری است که بر اساس اطلاعیه های خبری تصمیم به معامله می گیرد. اخبار فوری، گزارش های اقتصادی و سایر رویدادهای گزارش شده می‌توانند تأثیر کوتاه مدتی بر قیمت سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار داشته باشند. معامله‌گران اخبار سعی می‌کنند با بهره‌گیری از حرکت ناگهانی بازار که از انتشار اخبار مهم ناشی می‌شود، سود ببرند.
معامله در زمان انتشار اخبار، خصوصا خبرهای مهمی که بازار نسبت به آن واکنش سریع و گسترده نشان می‌دهد ریسک بزرگی است. تنها معامله گران اخبار که با آگاهی و تجربه اقدام به گرفتن پوزیشن می‌کنند ممکن است بتوانند از آن سود کسب کنند.  

آیا اسپرد در حین اخبار افزایش می یابد؟

به دلیل افزایش نوسانات، اسپردها می‌توانند به طور قابل توجهی در طی اعلامیه‌های اقتصادی بزرگ افزایش یابند. اگر یک معامله گر با تجربه نیستید، بهتر است در چنین رویدادهایی از معامله اجتناب کنید.

چرا باید تقویم اقتصادی را به طور مرتب چک کرد؟

بحث بر سر این‌که تحلیل فاندامنتال بهتر است یا تکنیکال همیشه وجود داشته است. اگر شما هم جزو معامله‌گرانی هستید که به دنبال فرصت هستید، بهتر است که این مقاله را مطالعه کنید و بدون تعصب از امکاناتی که در اختیار دارید برای کسب سود استفاده کنید. اینکه تحلیل فاندامنتال (بنیادی) بهتر است که یا تحلیل تکنیکال اهمیتی ندارد. اما بایستی در نظر داشت که مسائل بنیادی همیشه محرک اصلی بازارهای مالی بوده‌اند. پس درک مسائل بنیادی یا حداقل آگاه بودن از تقویم اقتصادی می‌تواند از معامله‌گر در برابر نوسانات شدید بازار محافظت کند.

در بسیاری از بازارهای مالی داده‌های بنیادی محرک اصلی بازار هستند. وقتی اقتصاد کشوری در وضعیت بحرانی قرار دارد، به احتمال زیاد هیچ کس دوست ندارد که در بازار سهام چنین کشوری فعال باشد. وقتی نرخ‌های بهره به طور قابل‌توجهی تغییر می‌کنند، بازار ارز (فارکس) هم خیلی سریع واکنش نشان می‌دهد. وقتی داده‌های بنیادی از کمبود تولید کالای خاصی حکایت دارند، بدون شک قیمت این کالا در بازار کامودیتی به شدت افزایش خواهد یافت.

داده‌های بنیادی می‌توانند روند کلی یک بازار را هم مشخص کنند. به طور مثال شاخص‌های بنیادی می‌توانند نشانگر روند صعودی میان‌مدت یا بلندمدت در بازار باشند. در چنین شرایطی معامله‌گران و نوسان گیران کوتاه‌مدت می‌توانند از اصلاح‌های نزولی و جزئی بازار وارد معامله خرید شوند و از فرصت پیش آمده استفاده کنند. داده‌های بنیادی می‌توانند معامله‌گر را از نوسانات غیرعادی و بی‌معنی بازار هم در امان نگه دارند.

اگر شاخص‌های بنیادی تصویر مبهمی از اقتصاد را به نمایش می‌گذارند و هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که اقتصاد وارد رکود یا رونق شده، همه فعالین بازار گیج خواهند شد و بدون شک قیمت‌ها هم نوسانی خواهند بود. در چنین شرایطی شاید بهتر باشد که از بازار دور شد و وارد معامله نشد.
در بازار فارکس اکثر معامله‌گران با حساب‌های مارجین دار فعالیت می‌کنند.

یعنی معامله‌گر به کمک کارگزاری (یا بروکر) از اهرم استفاده می‌کند و قدرت خرید خود را افزایش می‌دهد. این یعنی معامله‌گر با پول اندک معاملات بزرگی را انجام می‌دهد و هر نوسانی در قیمت‌ها می‌تواند ضرر یا بازدهی جدی و بزرگی را به معامله‌گر تحمیل کند. به همین دلیل است که معامله‌گران تکنیکال باید همیشه از داده‌های اقتصادی و بنیادی اطلاع داشته باشند. شاخص‌های اقتصادی و داده‌های بنیادی خیلی سریع بازار را به نوسان می‌اندازند. شاید چنین نوساناتی برای هر کسی قابل تحمل نباشد.

به همین دلیل است که توصیه می‌شود در کنار تحلیل تکنیکال، به داده‌های بنیادی هم توجه کنید. اگر داده‌های بنیادی انحراف زیادی با پیش‌بینی معامله‌گران داشته باشند، به احتمال زیاد تحلیل‌های تکنیکال قبل از انتشار داده‌های بنیادی هم خیلی سریع منقضی خواهند شد. داده‌های بنیادی که بازار را شوکه می‌کنند، نوسان شدیدی را در بازار به راه خواهند انداخت و همین نوسانات شدید برای نقض کردن تحلیل‌ها کافی است.

اگر تحلیلگر تکنیکال هستید و صرفاً از مباحث تکنیکال برای معامله استفاده می‌کنید، کافی است این نکته را در نظر داشته باشید که وقتی اتفاق مهمی در بازار قرار است روی دهد، این رویداد اقتصادی مهم در تقویم اقتصادی فارکس ایران بورس آنلاین نشان داده می‌شود. کافی است از این رویداد اطلاع داشته باشید.

شاید نیازی به خواندن مقالات بنیادی و فاندامنتال هم نباشد. اما آگاه بودن از رویدادهای ریسکی پیش رو به شما کمک می‌کند تا با شرایط کلی بازار بیشتر آشنا شوید. به طور مثال وقتی قرار است اتفاق مهمی مثل نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا روی دهد و یا شاخص اقتصادی مهمی منتشر شود، بسیاری از فعالین بازار در چنین شرایطی از ورود به بازار خودداری خواهند کرد.

یعنی نقدینگی و حجم معاملات پیش از رویدادهای اقتصادی مهم به طور قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت. ورود به بازار در چنین شرایطی اصلاً توصیه نمی‌شود. پایین آمدن حجم معاملات بازار می‌تواند با جهش‌های شدید قیمتی همراه باشد. معمولاً در چنین شرایطی بهتر است که از بازار دور شوید و نیم یا یک ساعت قبل و بعد از رویداد اقتصادی مهم از معامله کردن دست بردارید. این بازه زمانی به بازار فرصت می‌دهد تا رویداد اقتصادی مهم را به طور کامل هضم کند. بعد از این که بازار با رویداد اقتصادی کنار آمد، شرایط به حالت عادی باز خواهد گشت و دوباره می‌توانید از تحلیل تکنیکال برای یافتن فرصت‌های معاملاتی استفاده کنید.

تحلیل تقویم اقتصادی

بررسی مفصل و تحلیل تقویم اقتصادی و رویدادهای آن را می توانید در تحلیل فارکس امروز ما مشاهده کنید.

تحلیل فاندمنتال بنیادی هفتگی دلار

عناوین اخبار مهم فارکس شامل تحلیل فاندمنتال بنیادی هفتگی در تقویم فارکس درج شده است، متن کامل تحلیل فاندمنتال بنیادی هفتگی دلار ما را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

تحلیل فاندمنتال بنیادی روزانه دلار

عناوین اخبار مهم فارکس شامل تحلیل فاندمنتال بنیادی روزانه در تقویم فارکس درج شده است، متن کامل تحلیل فاندمنتال بنیادی روزانه دلار ما را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

بهترین تقویم اقتصادی فارکس کدام است؟

معامله گرانی که پیگیر رخدادها و اخبار اقتصادی فارکس و جهان هستند ممکن است که تقویم های زیادی مثل تقویم اقتصادی فارکس فکتوری به فارسی، تقویم اقتصادی ارز دیجیتال (تقویم اقتصادی کریپتو)، تقویم اقتصادی آمریکا، تقویم اقتصادی طلا و… را دنبال کنند. تقویم اقتصادی ایران بورس آنلاین یکی از بهترین و پرطرفدارترین تقویم های اقتصادی فارکس فارسی می باشد. شما با پیگیری مستمر تقویم اقتصادی ایران بورس می توانید اطلاعات مورد نیاز در مورد رویدادهای تاثیر گذار در بازار فارکس را رصد کنید.

محبوب ترین تقویم اقتصادی فارکس به فارسی کدام است؟

از میان مواردی که تحت عنوان تقویم اقتصادی، مهمترین و موثرترین خبرهای اقتصادی دنیا را به فارسی پوشش می دهند قطعا تقویم اقتصادی ایران بورس آنلاین جزو بهترین و محبوب ترین های این بازار است که شما هم به عنوان یک تریدر با دنبال کردن این تقویم از طرفداران آن خواهید بود و قبل از هر تصمیم معاملاتی حتما این تقویم اقتصادی را رصد خواهید کرد.

آدرس فارکس فکتوری فارسی چیست؟

اگر نیاز به تقویمی مانند فارکس فکتوری فارسی دارید، آدرس تقویم اقتصادی فارسی ایران بورس را در این سایت فارکس می توانید مشاهده کنید: تقویم اقتصادی
برای مشاهده ویدیوی آموزشی ، آشنایی با سایت فارکس فکتوری، اینجا کلیک کنید.

تقویم اقتصادی فارکس، تقویم فارکس
تقویم اقتصادی فارکس
Telegram