تقویم اقتصادی فارکس Economic Calendar

تقویم اقتصادی فارکس به شما کمک می کند از زمان اعلام اخبار فارکس و میزان پیش بینی شده و اعلام شده شاخص های اقتصادی روز مطلع شوید و از شاخص های اقتصادی و اخبار در تنظیم معاملات خود در بازار فارکس سود ببرید.

فقط اخبار امروز

زمان های تقویم اقتصادی به ساعت ایران هستند (راهنمای علائم)

زمان
ارز
عنوان خبر یا شاخص اقتصادی
قبلی
پیش بینی
فعلی
تقویم اقتصادی ( امروز ) دوشنبه۰۴ مارس ۲۰۲۴
03:20
JPY
شاخص مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی (سالانه) (سه ماهه چهارم)
پیش بینی: 2.9%
واقعی: 16.4%
04:00
AUD
شاخص مجوز های ساخت وساز (ماهانه) (ژانویه)
پیش بینی: 3.8%
واقعی: -1.0%
04:00
AUD
شاخص سود عملیاتی خالص شرکت (فصلی) (سه ماهه چهارم)
پیش بینی: 1.1%
واقعی: 7.4%
11:00
CHF
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (فوریه)
پیش بینی: 0.5%
واقعی: 0.6%
19:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Harker
پیش بینی:
واقعی:
تقویم اقتصادی سه شنبه۰۵ مارس ۲۰۲۴
03:00
JPY
شاخص بهای مصرف کننده خالص در شهر توکیو (سالانه) (فوریه)
پیش بینی: 2.5%
واقعی:
03:31
GBP
شاخص خرده فروشی BRC (سالانه) (فوریه)
پیش بینی: 1.6%
واقعی:
04:00
AUD
حساب جاری (سه ماهه چهارم)
پیش بینی: 4.8B
واقعی:
04:00
JPY
شاخص PMI بخش خدماتی (فوریه)
پیش بینی: 52.5
واقعی:
05:15
CNY
شاخص PMI بخش خدماتی چین (کایکسین) (فوریه)
پیش بینی: 52.9
واقعی:
07:05
JPY
حراج اوراق قرضه دولتی 10 ساله ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
12:25
EUR
شاخص PMI بخش خدماتی آلمان (فوریه)
پیش بینی: 48.2
واقعی:
12:30
EUR
شاخص PMI ترکیبی (فوریه)
پیش بینی: 48.9
واقعی:
12:30
EUR
شاخص PMI بخش خدماتی (فوریه)
پیش بینی: 50.0
واقعی:
13:00
GBP
شاخص PMI ترکیبی (فوریه)
پیش بینی: 53.3
واقعی:
13:00
GBP
شاخص PMI بخش خدماتی (فوریه)
پیش بینی: 54.3
واقعی:
18:15
USD
شاخص PMI ترکیبی (فوریه)
پیش بینی: 51.4
واقعی:
18:15
USD
شاخص PMI بخش خدماتی (فوریه)
پیش بینی: 51.3
واقعی:
18:30
USD
شاخص سفارشات کارخانجات (ماهانه) (ژانویه)
پیش بینی: 0.3%
واقعی:
18:30
USD
شاخص اشتغال بخش غیر تولیدی (گزارش موسسه ISM) (فوریه)
پیش بینی:
واقعی:
18:30
USD
شاخص PMI بخش غیر تولیدی (گزارش موسسه ISM) (فوریه)
پیش بینی: 52.9
واقعی:
18:30
USD
شاخص قیمتی ISM غیر تولیدی (فوریه)
پیش بینی:
واقعی:
20:30
USD
سخنرانی معاون نظارت در فدرال رزرو آمریکا - Barr
پیش بینی:
واقعی:
تقویم اقتصادی چهارشنبه۰۶ مارس ۲۰۲۴
00:00
USD
سخنرانی معاون نظارت در فدرال رزرو آمریکا - Barr
پیش بینی:
واقعی:
01:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی:
واقعی:
04:00
AUD
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه چهارم)
پیش بینی: 1.5%
واقعی:
04:00
AUD
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه چهارم)
پیش بینی: 0.3%
واقعی:
04:00
AUD
شاخص خرده فروشی (ماهانه)
پیش بینی: 1.1%
واقعی:
10:30
EUR
تراز تجاری آلمان (ژانویه)
پیش بینی: 21.0B
واقعی:
13:00
GBP
شاخص PMI بخش ساخت و ساز (فوریه)
پیش بینی: 49.0
واقعی:
13:30
GBP
گزارش برآورد های اقتصادی
پیش بینی:
واقعی:
16:45
USD
گزارش تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی - ADP (فوریه)
پیش بینی: 145K
واقعی:
17:00
CAD
شاخص بهره وری نیروی کار (فصلی) (سه ماهه چهارم)
پیش بینی: -0.1%
واقعی:
18:15
CAD
بیانیه تعیین نرخ بهره بانک مرکزی کانادا
پیش بینی:
واقعی:
18:15
CAD
تعیین نرخ بهره بانک مرکزی کانادا
پیش بینی: 5.00%
واقعی:
18:30
USD
سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا - Powell
پیش بینی:
واقعی:
18:30
USD
گزارش موقعیت های شغلی اشغال نشده (ژانویه)
پیش بینی: 8.895M
واقعی:
18:30
CAD
شاخص مدیران خرید Ivey (فوریه)
پیش بینی:
واقعی:
19:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی:
19:00
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی:
19:00
CAD
کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی کانادا
پیش بینی:
واقعی:
20:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Daly
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
مدل GDP فدرال رزرو آتلانتا (سه ماهه اول)
پیش بینی: 2.1%
واقعی:
22:30
USD
ارزیابی فدرال رزرو از وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا - Beige Book
پیش بینی:
واقعی:
تقویم اقتصادی پنجشنبه۰۷ مارس ۲۰۲۴
04:00
AUD
شاخص وام مسکن (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی:
04:00
AUD
تراز تجاری
پیش بینی: 11.500B
واقعی:
05:00
JPY
سخنرانی عضو بانک مرکزی ژاپن - Nakagawa
پیش بینی:
واقعی:
06:30
CNY
صادرات (سالانه) (فوریه)
پیش بینی: 2.5%
واقعی:
06:30
CNY
واردات (سالانه) (فوریه)
پیش بینی: 2.0%
واقعی:
06:30
CNY
تراز تجاری (USD) (فوریه)
پیش بینی: 110.30B
واقعی:
10:30
GBP
شاخص بهای مسکن Halifax (ماهانه) (فوریه)
پیش بینی: 0.8%
واقعی:
10:30
GBP
شاخص بهای مسکن Halifax (سالانه) (فوریه)
پیش بینی:
واقعی:
10:30
EUR
شاخص سفارشات کارخانجات آلمان (ماهانه) (ژانویه)
پیش بینی: -6.0%
واقعی:
13:30
GBP
بهره وام رهنی (GBP)
پیش بینی:
واقعی:
16:45
EUR
نرخ بهره شبانه تسهیلات سپرده (مارس)
پیش بینی: 4.00%
واقعی:
16:45
EUR
نرخ بهره شبانه سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی اروپا
پیش بینی:
واقعی:
16:45
EUR
بیانیه سیاست های پولی بانک مرکزی اروپا
پیش بینی:
واقعی:
16:45
EUR
تعیین نرخ بهره (مارس)
پیش بینی: 4.50%
واقعی:
17:00
USD
شاخص بیمه شدگان بیکار
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
صادرات
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
واردات
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 212K
واقعی:
17:00
USD
شاخص بهره وری بخش غیر کشاورزی (فصلی) (سه ماهه چهارم)
پیش بینی: 3.1%
واقعی:
17:00
USD
تراز تجاری (ژانویه)
پیش بینی: -63.20B
واقعی:
17:00
USD
شاخص هزینه هر واحد نیروی کار (فصلی) (سه ماهه چهارم)
پیش بینی: 0.7%
واقعی:
17:00
CAD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (ژانویه)
پیش بینی: 2.1%
واقعی:
17:00
CAD
صادرات (ژانویه)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
CAD
واردات (ژانویه)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
CAD
تراز تجاری (ژانویه)
پیش بینی: 0.30B
واقعی:
17:15
EUR
کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا
پیش بینی:
واقعی:
18:30
USD
سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا - Powell
پیش بینی:
واقعی:
18:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Balz
پیش بینی:
واقعی:
18:30
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
پیش بینی:
واقعی:
20:00
USD
مدل GDP فدرال رزرو آتلانتا (سه ماهه اول)
پیش بینی:
واقعی:
20:00
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Mester
پیش بینی:
واقعی:
تقویم اقتصادی جمعه۰۸ مارس ۲۰۲۴
01:00
USD
ترازنامه فدرال رزرو
پیش بینی:
واقعی:
03:00
JPY
شاخص مخارج خانوار (سالانه) (ژانویه)
پیش بینی: -4.1%
واقعی:
03:00
JPY
شاخص مخارج خانوار (ماهانه) (ژانویه)
پیش بینی: 0.4%
واقعی:
03:20
JPY
حساب جاری تعدیل شده (ژانویه)
پیش بینی: 2.07T
واقعی:
03:20
JPY
تراز حساب جاری غیر تعدیل شده فصلی (ژانویه)
پیش بینی: -0.330T
واقعی:
10:30
EUR
شاخص تولیدات صنعتی آلمان (ماهانه) (ژانویه)
پیش بینی: 0.5%
واقعی:
10:30
EUR
شاخص بهای تولید کننده آلمان (ماهانه) (ژانویه)
پیش بینی: 0.1%
واقعی:
13:30
EUR
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه چهارم)
پیش بینی: 0.0%
واقعی:
13:30
EUR
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه چهارم)
پیش بینی: 0.1%
واقعی:
15:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص نرخ رشد متوسط درآمد ساعتی (ماهانه) (فوریه)
پیش بینی: 0.2%
واقعی:
17:00
USD
شاخص نرخ رشد متوسط درآمد ساعتی (سالانه) (سالانه) (فوریه)
پیش بینی: 4.4%
واقعی:
17:00
USD
گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا - NFP (فوریه)
پیش بینی: 190K
واقعی:
17:00
USD
نرخ مشارکت نیروی کار (فوریه)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی-خصوصی (فوریه)
پیش بینی: 150K
واقعی:
17:00
USD
نرخ بیکاری U6 (فوریه)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
نرخ بیکاری (فوریه)
پیش بینی: 3.7%
واقعی:
17:00
CAD
تغییرات اشتغال (فوریه)
پیش بینی: 20.0K
واقعی:
17:00
CAD
نرخ مشارکت نیروی کار (فوریه)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
CAD
نرخ بیکاری (فوریه)
پیش بینی: 5.8%
واقعی:
20:30
USD
گزارش عرضه و تقاضای جهانی محصولات کشاورزی
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
تقویم اقتصادی شنبه۰۹ مارس ۲۰۲۴
00:00
GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
پیش بینی:
واقعی:
00:00
AUD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
JPY
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
00:00
EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی:
05:00
CNY
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (فوریه)
پیش بینی: 0.5%
واقعی:
05:00
CNY
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (فوریه)
پیش بینی: 0.2%
واقعی:
05:00
CNY
شاخص بهای تولید کننده - PPI (سالانه) (فوریه)
پیش بینی: -2.6%
واقعی:

شرح علائم و اختصارات

سخنرانی بازنگری شده انتشار مقدماتی

تاثیر خبر بر بازار فارکس کم متوسط زیاد

تایم اخبار در تقویم فارکس به ساعت ایران است.

تقویم سایت اخبار فارکس ایران بورس آنلاین، همانند تقویم فارکس فکتوری forex factory، بهترین سایت فارکس و معتبرترین منبع اعلام شاخص ها و زمان اخبار در ایران و شامل مهمترین عناوین تقویم اقتصادی جهان است. با استفاده از تقویم اقتصادی فارکس می‌توانید لیست داده‌های مهم اقتصادی که در هر روز منتشر می‌شوند را به همراه میزان تاثیرگذاری آنها بر روی بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام مشاهده نمایید و همچنین در هنگام اعلام اخبار بازار، از داده‌های اعلام شده و اخبار فارکس فارسی با امکان آپدیت خودکار مطلع شوید.

کانال تلگرامی اخبار فارکس

در کانال تلگرامی اخبار فارکس ایران بورس آنلاین هر روز تقویم اقتصادی روز فارکس، اونس طلا و نفت خام و همچنین مطالب بخش اخبار بازار فارکس به صورت لحظه ای منتشر می شوند. آدرس کانال تلگرامی اخبار فارکس : اینجا کلیک کنید.

کانال تلگرامی تحلیل فارکس و کانال تلگرامی سیگنال فارکس

در کانال تلگرامی تحلیل فارکس تحلیل های تکنیکال و فاندامتال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام به صورت لحظه ای منتشر می شوند. کلیه اطلاعیه ها و سرویس های جدید نیز در کانال تلگرام تحلیل ها اطلاع رسانی می شوند. آدرس کانال تلگرامی سیگنال و تحلیل فارکس : اینجا کلیک کنید.

در کنار تقویم بازار و اخبار اقتصادی می توانید از ساعت فارکس جهت اطلاع از ساعات کار سشن های مختلف بازار فارکس و سایر بورس های جهانی استفاده کنید: ساعت فارکس

تقویم اقتصادی فارکس چیست؟

تقویم‌های اقتصادی تاریخ‌هایی را فهرست می‌کنند که شامل داده‌های اقتصادی مهمی مانند سطوح تورم، نرخ بیکاری و تغییرات در نرخ بهره و موارد بسیار دیگری می باشند. انتشار  این داده ها تاثیر زیادی بر بازار ارز جهانی می گذارد و ابزاری ضروری برای هر معامله گر فارکس است.

چگونه از تقویم اقتصادی برای تقویت استراتژی فارکس خود استفاده کنید؟

بازار فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی در جهان است و انتشار داده‌های اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین محرک‌های این بازار است، زیرا نشان‌دهنده رخدادها و تصمیماتی است که می‌تواند بر بازارهای مالی تاثیر بگذارد. گنجاندن تقویم اقتصادی در استراتژی فارکس، شانس معامله‌گر را برای رزرو سود یا جلوگیری از ضرر افزایش می‌دهد. برای آشنایی بیشتر در خصوص سناریوهای احتمالی در زمان انتشار اخبار فارکس اینجا کلیک کنید و ویدیوی آموزشی ما در یوتیوب را مشاهده نمایید.

تقویم اقتصادی در فارکس چگونه کار می کند؟

موارد و ارکان اصلی تقویم اقتصادی در مورد هر رخداد شامل تاریخ و ساعت آن،  عنوان خبر، داده های پیشین و پیش بینی در آن زمینه می باشد. برخی داده های کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی هر سه ماهه منتشر می شود،  و برخی آمارها مانند مطالبات بیکاری به صورت هفتگی منتشر می شود. برای آشنایی بیشتر با تقویم های اقتصادی به خصوص تقویم فارکس فکتوری اینجا کلیک کنید و ویدیوی آموزش تقویم اقتصادی ما در یوتیوب را مشاهده فرمایید.

مهمترین رویدادهای تاثیرگذار در تقویم اقتصادی فارکس کدام است؟

یک معامله گر موفق لازم است که همیشه در حال رصد تقویم اقتصادی باشد زیرا در حالی که انواع مختلفی از داده های اقتصادی هر روز منتشر می شود، همه به یک اندازه مهم نیستند. برخی از آنها باعث نوسانات موقتی در نرخ ارز می شوند که ممکن است در طول همان روز معکوس گردند، سایر انتشارات کلیدی اقتصادی اغلب باعث تغییرات قیمتی بلند مدت گردند. تغییرات در سیاست پولی، آمارهای خرده فروشی و تورم اغلب بزرگترین کاتالیزورهای موثر در روند بازار فارکس هستند. همچنین، اعداد و ارقام که پیش بینی های منتشر شده توسط تحلیلگران و اقتصاددانان هستند، نقش مهمی ایفا می کنند.
برخی از مهمترین عناوین تقویم و اخبار شامل شاخص مدیران خرید، کمیته فدرال بازار آزاد، داده‌های اشتغال و خرده فروشی است.
برای آشنایی با شاخص های اقتصادی تاثیر گذار بر بازار فارکس، بخش شاخص ها از ویدیوهای آموزش بنیادی ما را مشاهده نمایید: ویدیوی آموزش شاخص های بنیادی ۱، ویدیوی آموزش شاخص های بنیادی ۲ و ویدیوی آموزش شاخص های بنیادی ۳

آگاهی از تقویم اقتصادی چه اهمیتی می تواند داشته باشد ؟

اطلاع از رخدادهای مهم و موثر بازار فارکس می تواند تاثیر مهمی در تصمیمات معاملاتی تریدرها داشته باشد و این اطلاعات صحیح و به موقع از اخبار مهم که معمولا نوسانات زیادی را در بازار ایجاد می کند کمک می کند تا معامله گر با دیدی باز از بازار، اصول مدیریت ریسک و سرمایه را به درستی به کار ببرد. با این وجود هر چند داشتن اطلاعات در همه زمینه ها و رخدادها یک امتیاز مثبت برای تریدر به حساب می آید ولی عملا الزامی نیست و با توجه به تجربه و رصد مستمر بازار و اخبار، کم کم معامله گر کشف می کند کدام اخبار و رویدادها در شیوه  و تصمیم معاملاتی او تاثیرات موثری خواهند داشت.

به چه صورتی از تقویم اقتصادی فارکس استفاده کنیم؟

معامله گران معمولاً از تقویم اقتصادی برای پیگیری تاریخ های مهم انتشار داده ها برای سرمایه گذاری موثر در بازار فارکس استفاده می کنند. دانستن انتظارات بازار در کنار تجزیه و تحلیل اعداد  و رصد روندها در تصمیم گیریهای معامله گران نقش مهم و موثری دارند.
ما همواره در ایران بورس آنلاین به مشتریان توصیه می کنیم که آموزش مستمر و تمرین و کسب تجربه را به عنوان برنامه منظم کاری خود قرار دهند. آشنایی با تقویم اقتصادی و رصد اخبار فارکس و تجزیه و تحلیل داده های آن از جمله آموزش ها و تجربه های لازم در این بازار است.

تحلیل تقویم اقتصادی

بررسی مفصل و تحلیل تقویم اقتصادی و رویدادهای آن را می توانید در تحلیل فارکس امروز ما مشاهده کنید.

تحلیل فاندمنتال بنیادی هفتگی دلار

عناوین اخبار مهم فارکس شامل تحلیل فاندمنتال بنیادی هفتگی در تقویم فارکس درج شده است، متن کامل تحلیل فاندمنتال بنیادی هفتگی دلار ما را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

تحلیل فاندمنتال بنیادی روزانه دلار

عناوین اخبار مهم فارکس شامل تحلیل فاندمنتال بنیادی روزانه در تقویم فارکس درج شده است، متن کامل تحلیل فاندمنتال بنیادی روزانه دلار ما را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

بهترین تقویم اقتصادی فارکس کدام است؟

معامله گرانی که پیگیر رخدادها و اخبار اقتصادی فارکس و جهان هستند ممکن است که تقویم های زیادی مثل تقویم اقتصادی فارکس فکتوری به فارسی، تقویم اقتصادی ارز دیجیتال (تقویم اقتصادی کریپتو)، تقویم اقتصادی آمریکا، تقویم اقتصادی طلا و… را دنبال کنند. تقویم اقتصادی ایران بورس آنلاین یکی از بهترین و پرطرفدارترین تقویم های اقتصادی فارکس فارسی می باشد. شما با پیگیری مستمر تقویم اقتصادی ایران بورس می توانید اطلاعات مورد نیاز در مورد رویدادهای تاثیر گذار در بازار فارکس را رصد کنید.

محبوب ترین تقویم اقتصادی فارکس به فارسی کدام است؟

از میان مواردی که تحت عنوان تقویم اقتصادی، مهمترین و موثرترین خبرهای اقتصادی دنیا را به فارسی پوشش می دهند قطعا تقویم اقتصادی ایران بورس آنلاین جزو بهترین و محبوب ترین های این بازار است که شما هم به عنوان یک تریدر با دنبال کردن این تقویم از طرفداران آن خواهید بود و قبل از هر تصمیم معاملاتی حتما این تقویم اقتصادی را رصد خواهید کرد.

آدرس فارکس فکتوری فارسی چیست؟

اگر نیاز به تقویمی مانند فارکس فکتوری فارسی دارید، آدرس تقویم اقتصادی فارسی ایران بورس را در این سایت فارکس می توانید مشاهده کنید: تقویم اقتصادی
برای مشاهده ویدیوی آموزشی ، آشنایی با سایت فارکس فکتوری، اینجا کلیک کنید.

Telegram