تقویم اقتصادی فارکس Economic Calendar

تقویم اقتصادی فارکس به شما کمک می کند از زمان اعلام اخبار فارکس و میزان پیش بینی شده و اعلام شده شاخص های اقتصادی روز مطلع شوید و از شاخص های اقتصادی و اخبار در تنظیم معاملات خود در بازار فارکس سود ببرید.

فقط اخبار امروز

زمان های تقویم اقتصادی به ساعت ایران هستند (راهنمای علائم)

زمان
ارز
عنوان خبر یا شاخص اقتصادی
قبلی
پیش بینی
فعلی
تقویم اقتصادی دوشنبه۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳
11:30
EUR
شاخص انتظارات کسب و کار آلمان (سپتامبر)
پیش بینی: 82.8
واقعی:
11:30
EUR
شاخص شرایط فعلی کسب و کار آلمان (سپتامبر)
پیش بینی: 87.9
واقعی:
11:30
EUR
شاخص فضای کسب و کار آلمان Ifo (سپتامبر)
پیش بینی: 85.1
واقعی:
16:30
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
پیش بینی:
واقعی:
16:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Schnabel
پیش بینی:
واقعی:
تقویم اقتصادی سه شنبه۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳
01:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Kashkari
پیش بینی:
واقعی:
08:30
JPY
شاخص خالص بهای مصرف کننده (سالانه)
پیش بینی: 3.2%
واقعی:
10:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Lane
پیش بینی:
واقعی:
15:30
USD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه)
پیش بینی: 6.9%
واقعی:
15:30
USD
شاخص مجوز های ساخت و ساز
پیش بینی: 1.543M
واقعی:
16:00
CAD
شاخص فروش محصولات کارخانجات (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی:
16:00
CAD
شاخص عمده فروشی (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی:
16:25
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Wuermeling
پیش بینی:
واقعی:
16:30
USD
شاخص بهای مسکن تک خانوار در 20 کلان شهر آمریکا (ماهانه) (ژوئیه)
پیش بینی:
واقعی:
16:30
USD
شاخص بهای مسکن تک خانوار در 20 کلان شهر آمریکا (سالانه) (ژوئیه)
پیش بینی: 0.2%
واقعی:
17:30
USD
شاخص اطمینان مصرف کننده CB (سپتامبر)
پیش بینی: 105.9
واقعی:
17:30
USD
شاخص فروش خانه های نوساز (ماهانه) (اوت)
پیش بینی:
واقعی:
17:30
USD
شاخص فروش خانه های نوساز (اوت)
پیش بینی: 700K
واقعی:
20:30
USD
حراج اوراق با سررسید 2 سال
پیش بینی:
واقعی:
20:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Wuermeling
پیش بینی:
واقعی:
21:00
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bowman
پیش بینی:
واقعی:
تقویم اقتصادی چهارشنبه۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳
00:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی:
واقعی:
03:20
JPY
گزارش آخرین نشست بانک مرکزی ژاپن - BoJ Minutes
پیش بینی:
واقعی:
09:30
EUR
شاخص فضای مصرف کننده آلمان (اکتبر)
پیش بینی: -25.5
واقعی:
10:30
EUR
نشست ماهانه بانک مرکزی اروپا
پیش بینی:
واقعی:
13:00
EUR
حراج اوراق قرضه ده ساله آلمان
پیش بینی:
واقعی:
15:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Enria
پیش بینی:
واقعی:
16:00
USD
شاخص سفارشات کالاهای بادوام (خالص) (ماهانه) (اوت)
پیش بینی: 0.1%
واقعی:
16:00
USD
شاخص سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) (اوت)
پیش بینی: -0.4%
واقعی:
18:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی:
18:00
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی:
20:15
CHF
سخنرانی رئیس بانک مرکزی سوئیس - Jordan
پیش بینی:
واقعی:
20:30
USD
حراج اوراق با سررسید 5 سال
پیش بینی:
واقعی:
تقویم اقتصادی پنجشنبه۲۸ سپتامبر ۲۰۲۳
05:00
AUD
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (اوت)
پیش بینی: 0.5%
واقعی:
10:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Enria
پیش بینی:
واقعی:
11:15
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - McCaul
پیش بینی:
واقعی:
11:30
EUR
بولتن اقتصادی بانک مرکزی اروپا
پیش بینی:
واقعی:
15:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 0.4%
واقعی:
15:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 4.5%
واقعی:
16:00
USD
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 2.2%
واقعی:
16:00
USD
شاخص قیمتی تولید ناخالص داخلی (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 2.0%
واقعی:
16:00
USD
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 217K
واقعی:
17:30
USD
شاخص خانه های در معرض فروش (ماهانه) (اوت)
پیش بینی: 0.3%
واقعی:
20:30
USD
حراج اوراق با سررسید 7 سال
پیش بینی:
واقعی:
23:30
USD
سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا - Powell
پیش بینی:
واقعی:
تقویم اقتصادی جمعه۲۹ سپتامبر ۲۰۲۳
تعطیلی
تعطیل عمومی - چین
00:00
USD
ترازنامه فدرال رزرو
پیش بینی:
واقعی:
03:00
JPY
شاخص بهای مصرف کننده خالص در شهر توکیو (سالانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 2.6%
واقعی:
03:20
JPY
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (اوت)
پیش بینی: -0.8%
واقعی:
05:15
CNY
شاخص PMI بخش تولیدی چین (کایکسین) (سپتامبر)
پیش بینی:
واقعی:
05:15
CNY
شاخص PMI بخش خدماتی چین (کایکسین) (سپتامبر)
پیش بینی:
واقعی:
05:15
CNY
شاخص PMI ترکیبی
پیش بینی:
واقعی:
09:30
GBP
شاخص سرمایه گذاری کسب و کار (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 3.4%
واقعی:
09:30
GBP
حساب جاری (سه ماهه دوم)
پیش بینی: -14.5B
واقعی:
09:30
GBP
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 0.2%
واقعی:
09:30
GBP
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 0.4%
واقعی:
09:30
GBP
شاخص بهای مسکن در کل کشور (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی:
09:30
GBP
شاخص بهای مسکن در کل کشور (سالانه)
پیش بینی:
واقعی:
09:30
EUR
شاخص خرده فروشی آلمان (ماهانه) (اوت)
پیش بینی: 0.5%
واقعی:
10:30
CHF
شاخص های پیشرو KOF (سپتامبر)
پیش بینی:
واقعی:
11:10
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
پیش بینی:
واقعی:
11:25
EUR
تغییرات بیکاری آلمان (سپتامبر)
پیش بینی: 14K
واقعی:
11:25
EUR
نرخ بیکاری (سپتامبر)
پیش بینی: 5.7%
واقعی:
12:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه)
پیش بینی: 4.9%
واقعی:
12:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی:
12:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 4.6%
واقعی:
16:00
USD
شاخص خالص PCE (سالانه) (اوت)
پیش بینی: 3.9%
واقعی:
16:00
USD
شاخص خالص PCE (ماهانه) (اوت)
پیش بینی: 0.2%
واقعی:
16:00
USD
تراز تجاری بخش کالا (اوت)
پیش بینی: -91.20B
واقعی:
16:00
USD
شاخص تورمی PCE (سالانه) (اوت)
پیش بینی: 3.5%
واقعی:
16:00
USD
شاخص تورمی PCE (ماهانه) (اوت)
پیش بینی: 0.5%
واقعی:
16:00
USD
مخارج شخصی (ماهانه) (اوت)
پیش بینی: 0.5%
واقعی:
16:00
USD
شاخص انبار خرده فروشی (به جز خودرو) (اوت)
پیش بینی:
واقعی:
16:00
CAD
تولید ناخالص داخلی - GDP (ماهانه) (ژوئیه)
پیش بینی: 0.0%
واقعی:
16:05
CAD
تولید ناخالص داخلی - GDP (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی:
17:15
USD
شاخص PMI شیکاگو (سپتامبر)
پیش بینی: 47.5
واقعی:
17:30
USD
Michigan 1-Year Inflation Expectations (سپتامبر)
پیش بینی: 3.1%
واقعی:
17:30
USD
انتظارات تورمی 5 ساله - دانشگاه میشیگان (سپتامبر)
پیش بینی: 2.7%
واقعی:
17:30
USD
شاخص انتظارات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (سپتامبر)
پیش بینی: 66.3
واقعی:
17:30
USD
شاخص تمایلات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (سپتامبر)
پیش بینی: 67.7
واقعی:
18:30
CAD
تراز بودجه (سالانه) (ژوئیه)
پیش بینی:
واقعی:
19:30
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
پیش بینی:
واقعی:
20:15
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams
پیش بینی:
واقعی:
20:30
USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
20:30
USD
آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
تقویم اقتصادی شنبه۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳
00:00
GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
پیش بینی:
واقعی:
00:00
AUD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
JPY
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
00:00
EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی:
05:00
CNY
شاخص PMI ترکیبی (سپتامبر)
پیش بینی:
واقعی:
05:00
CNY
گزارش PMI بخش تولیدی (سپتامبر)
پیش بینی:
واقعی:
05:00
CNY
شاخص PMI بخش غیر تولیدی (سپتامبر)
پیش بینی:
واقعی:
17:30
GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان - Cunliffe
پیش بینی:
واقعی:

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب فارکس خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید

شرح علائم و اختصارات

سخنرانی بازنگری شده انتشار مقدماتی

تاثیر خبر بر بازار فارکس کم متوسط زیاد

تایم اخبار در تقویم فارکس به ساعت ایران است.

تقویم سایت اخبار فارکس ایران بورس آنلاین، همانند تقویم فارکس فکتوری forex factory، بهترین سایت فارکس و معتبرترین منبع اعلام شاخص ها و زمان اخبار در ایران و شامل مهمترین عناوین تقویم اقتصادی جهان است. با استفاده از تقویم اقتصادی فارکس می‌توانید لیست داده‌های مهم اقتصادی که در هر روز منتشر می‌شوند را به همراه میزان تاثیرگذاری آنها بر روی بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام مشاهده نمایید و همچنین در هنگام اعلام اخبار بازار، از داده‌های اعلام شده و اخبار فارکس فارسی با امکان آپدیت خودکار مطلع شوید.

کانال تلگرامی اخبار فارکس

در کانال تلگرامی اخبار فارکس ایران بورس آنلاین هر روز تقویم اقتصادی روز فارکس، اونس طلا و نفت خام و همچنین مطالب بخش اخبار بازار فارکس به صورت لحظه ای منتشر می شوند. آدرس کانال تلگرامی اخبار فارکس : اینجا کلیک کنید.

کانال تلگرامی تحلیل فارکس و کانال تلگرامی سیگنال فارکس

در کانال تلگرامی تحلیل فارکس تحلیل های تکنیکال و فاندامتال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام به صورت لحظه ای منتشر می شوند. کلیه اطلاعیه ها و سرویس های جدید نیز در کانال تلگرام تحلیل ها اطلاع رسانی می شوند. آدرس کانال تلگرامی سیگنال و تحلیل فارکس : اینجا کلیک کنید.

در کنار تقویم بازار و اخبار اقتصادی می توانید از ساعت فارکس جهت اطلاع از ساعات کار سشن های مختلف بازار فارکس و سایر بورس های جهانی استفاده کنید: ساعت فارکس

تقویم اقتصادی فارکس چیست؟

تقویم‌های اقتصادی تاریخ‌هایی را فهرست می‌کنند که شامل داده‌های اقتصادی مهمی مانند سطوح تورم، نرخ بیکاری و تغییرات در نرخ بهره و موارد بسیار دیگری می باشند. انتشار  این داده ها تاثیر زیادی بر بازار ارز جهانی می گذارد و ابزاری ضروری برای هر معامله گر فارکس است.

چگونه از تقویم اقتصادی برای تقویت استراتژی فارکس خود استفاده کنید؟

بازار فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی در جهان است و انتشار داده‌های اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین محرک‌های این بازار است، زیرا نشان‌دهنده رخدادها و تصمیماتی است که می‌تواند بر بازارهای مالی تاثیر بگذارد. گنجاندن تقویم اقتصادی در استراتژی فارکس، شانس معامله‌گر را برای رزرو سود یا جلوگیری از ضرر افزایش می‌دهد.

تقویم اقتصادی در فارکس چگونه کار می کند؟

موارد و ارکان اصلی تقویم اقتصادی در مورد هر رخداد شامل تاریخ و ساعت آن،  عنوان خبر، داده های پیشین و پیش بینی در آن زمینه می باشد. برخی داده های کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی هر سه ماهه منتشر می شود،  و برخی آمارها مانند مطالبات بیکاری به صورت هفتگی منتشر می شود.

مهمترین رویدادهای تاثیرگذار در تقویم اقتصادی فارکس کدام است؟

یک معامله گر موفق لازم است که همیشه در حال رصد تقویم اقتصادی باشد زیرا در حالی که انواع مختلفی از داده های اقتصادی هر روز منتشر می شود، همه به یک اندازه مهم نیستند. برخی از آنها باعث نوسانات موقتی در نرخ ارز می شوند که ممکن است در طول همان روز معکوس گردند، سایر انتشارات کلیدی اقتصادی اغلب باعث تغییرات قیمتی بلند مدت گردند. تغییرات در سیاست پولی، آمارهای خرده فروشی و تورم اغلب بزرگترین کاتالیزورهای موثر در روند بازار فارکس هستند. همچنین، اعداد و ارقام که پیش بینی های منتشر شده توسط تحلیلگران و اقتصاددانان هستند، نقش مهمی ایفا می کنند.
برخی از مهمترین عناوین تقویم و اخبار شامل شاخص مدیران خرید، کمیته فدرال بازار آزاد، داده‌های اشتغال و خرده فروشی است.

آگاهی از تقویم اقتصادی چه اهمیتی می تواند داشته باشد ؟

اطلاع از رخدادهای مهم و موثر بازار فارکس می تواند تاثیر مهمی در تصمیمات معاملاتی تریدرها داشته باشد و این اطلاعات صحیح و به موقع از اخبار مهم که معمولا نوسانات زیادی را در بازار ایجاد می کند کمک می کند تا معامله گر با دیدی باز از بازار، اصول مدیریت ریسک و سرمایه را به درستی به کار ببرد. با این وجود هر چند داشتن اطلاعات در همه زمینه ها و رخدادها یک امتیاز مثبت برای تریدر به حساب می آید ولی عملا الزامی نیست و با توجه به تجربه و رصد مستمر بازار و اخبار، کم کم معامله گر کشف می کند کدام اخبار و رویدادها در شیوه  و تصمیم معاملاتی او تاثیرات موثری خواهند داشت.

به چه صورتی از تقویم اقتصادی فارکس استفاده کنیم؟

معامله گران معمولاً از تقویم اقتصادی برای پیگیری تاریخ های مهم انتشار داده ها برای سرمایه گذاری موثر در بازار فارکس استفاده می کنند. دانستن انتظارات بازار در کنار تجزیه و تحلیل اعداد  و رصد روندها در تصمیم گیریهای معامله گران نقش مهم و موثری دارند.
ما همواره در ایران بورس آنلاین به مشتریان توصیه می کنیم که آموزش مستمر و تمرین و کسب تجربه را به عنوان برنامه منظم کاری خود قرار دهند. آشنایی با تقویم اقتصادی و رصد اخبار فارکس و تجزیه و تحلیل داده های آن از جمله آموزش ها و تجربه های لازم در این بازار است.

تحلیل تقویم اقتصادی

بررسی مفصل و تحلیل تقویم اقتصادی و رویدادهای آن را می توانید در تحلیل فارکس امروز ما مشاهده کنید.

تحلیل فاندمنتال بنیادی هفتگی دلار

عناوین اخبار مهم فارکس شامل تحلیل فاندمنتال بنیادی هفتگی در تقویم فارکس درج شده است، متن کامل تحلیل فاندمنتال بنیادی هفتگی دلار ما را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

تحلیل فاندمنتال بنیادی روزانه دلار

عناوین اخبار مهم فارکس شامل تحلیل فاندمنتال بنیادی روزانه در تقویم فارکس درج شده است، متن کامل تحلیل فاندمنتال بنیادی روزانه دلار ما را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

بهترین تقویم اقتصادی فارکس کدام است؟

معامله گرانی که پیگیر رخدادها و اخبار اقتصادی فارکس و جهان هستند ممکن است که تقویم های زیادی مثل تقویم اقتصادی فارکس فکتوری به فارسی، تقویم اقتصادی ارز دیجیتال (تقویم اقتصادی کریپتو)، تقویم اقتصادی آمریکا، تقویم اقتصادی طلا و… را دنبال کنند. تقویم اقتصادی ایران بورس آنلاین یکی از بهترین و پرطرفدارترین تقویم های اقتصادی فارکس فارسی می باشد. شما با پیگیری مستمر تقویم اقتصادی ایران بورس می توانید اطلاعات مورد نیاز در مورد رویدادهای تاثیر گذار در بازار فارکس را رصد کنید.

محبوب ترین تقویم اقتصادی فارکس به فارسی کدام است؟

از میان مواردی که تحت عنوان تقویم اقتصادی، مهمترین و موثرترین خبرهای اقتصادی دنیا را به فارسی پوشش می دهند قطعا تقویم اقتصادی ایران بورس آنلاین جزو بهترین و محبوب ترین های این بازار است که شما هم به عنوان یک تریدر با دنبال کردن این تقویم از طرفداران آن خواهید بود و قبل از هر تصمیم معاملاتی حتما این تقویم اقتصادی را رصد خواهید کرد.

آدرس فارکس فکتوری فارسی چیست؟

اگر نیاز به تقویمی مانند فارکس فکتوری فارسی دارید، آدرس تقویم اقتصادی فارسی ایران بورس را در این سایت فارکس می توانید مشاهده کنید: تقویم اقتصادی

Telegram