تقویم اقتصادی فارکس Economic Calendar

تقویم اقتصادی فارکس به شما کمک می کند از زمان اعلام اخبار فارکس و میزان پیش بینی شده و اعلام شده شاخص های اقتصادی روز مطلع شوید و از شاخص های اقتصادی و اخبار در تنظیم معاملات خود در بازار فارکس سود ببرید.

فقط اخبار امروز

زمان های تقویم اقتصادی به ساعت ایران هستند (راهنمای علائم)

زمان
ارز
عنوان خبر یا شاخص اقتصادی
قبلی
پیش بینی
فعلی
تقویم اقتصادی دوشنبه۲۷ نوامبر ۲۰۲۳
16:20
USD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه)
پیش بینی: 1.1%
واقعی: 1.8%
16:20
USD
شاخص مجوز های ساخت و ساز
پیش بینی: 1.487M
واقعی: 1.498M
16:40
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Balz
پیش بینی:
واقعی:
17:30
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
پیش بینی:
واقعی:
18:30
USD
شاخص فروش خانه های نوساز (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: -4.5%
واقعی: -5.6%
18:30
USD
شاخص فروش خانه های نوساز (اکتبر)
پیش بینی: 721K
واقعی: 679K
20:00
USD
حراج اوراق با سررسید 2 سال
پیش بینی:
واقعی: 4.887%
21:30
USD
حراج اوراق با سررسید 5 سال
پیش بینی:
واقعی: 4.420%
تقویم اقتصادی سه شنبه۲۸ نوامبر ۲۰۲۳
00:00
GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی: -26.1K
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی: 207.3K
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی: 171.7K
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100
پیش بینی:
واقعی: 5.0K
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
پیش بینی:
واقعی: -80.1K
00:00
AUD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی: -78.0K
00:00
JPY
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی: -105.5K
00:00
EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی: 129.7K
04:00
AUD
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: 0.1%
واقعی: -0.2%
06:50
GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان - Ramsden
پیش بینی:
واقعی:
08:30
JPY
شاخص خالص بهای مصرف کننده (سالانه)
پیش بینی: 3.4%
واقعی: 3.0%
10:30
EUR
شاخص فضای مصرف کننده آلمان (دسامبر)
پیش بینی: -27.9
واقعی: -27.8
11:30
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی آلمان - Nagel
پیش بینی:
واقعی:
16:00
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - McCaul
پیش بینی:
واقعی:
17:30
USD
شاخص بهای مسکن تک خانوار در 20 کلان شهر آمریکا (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی:
واقعی: 0.2%
17:30
USD
شاخص بهای مسکن تک خانوار در 20 کلان شهر آمریکا (سالانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 4.0%
واقعی: 3.9%
18:30
USD
شاخص اطمینان مصرف کننده CB (نوامبر)
پیش بینی: 101.0
واقعی: 102.0
18:35
USD
سخنرانی عضو هیئت‌رئیسه فدرال رزرو - Waller
پیش بینی:
واقعی:
19:15
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bowman
پیش بینی:
واقعی:
19:30
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
پیش بینی:
واقعی:
20:30
GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان - Haskel
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
حراج اوراق با سررسید 7 سال
پیش بینی:
واقعی: 4.399%
22:00
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Lane
پیش بینی:
واقعی:
تقویم اقتصادی چهارشنبه۲۹ نوامبر ۲۰۲۳
01:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی: -2.000M
واقعی: -0.817M
04:00
AUD
شاخص اتمام پروژه های ساخت و ساز (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 0.4%
واقعی: 1.3%
04:30
NZD
تعیین نرخ بهره بانک رزرو نیوزیلند
پیش بینی: 5.50%
واقعی: 5.50%
04:30
NZD
بیانیه سیاست گذاری پولی بانک مرکزی نیوزیلند
پیش بینی:
واقعی:
04:30
NZD
بیانیه نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند
پیش بینی:
واقعی:
05:00
JPY
سخنرانی عضو بانک مرکزی ژاپن - Adachi
پیش بینی:
واقعی:
05:30
NZD
کنفرانس خبری بانک رزرو نیوزیلند
پیش بینی:
واقعی:
11:30
EUR
نشست ماهانه بانک مرکزی اروپا
پیش بینی:
واقعی:
14:10
EUR
حراج اوراق قرضه ده ساله آلمان
پیش بینی:
واقعی: 2.450%
16:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (نوامبر)
پیش بینی: -0.2%
واقعی: -0.4%
16:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (نوامبر)
پیش بینی: 3.5%
واقعی: 3.2%
17:00
USD
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 4.9%
واقعی: 5.2%
17:00
USD
شاخص قیمتی تولید ناخالص داخلی (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 3.5%
واقعی: 3.5%
17:00
USD
تراز تجاری بخش کالا (اکتبر)
پیش بینی: -86.70B
واقعی: -89.84B
17:00
USD
شاخص انبار خرده فروشی (به جز خودرو) (اکتبر)
پیش بینی:
واقعی: -0.9%
17:00
CAD
حساب جاری (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 1.0B
واقعی: -3.2B
18:35
GBP
سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان - Bailey
پیش بینی:
واقعی:
19:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: -0.933M
واقعی: 1.609M
19:00
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی: 1.854M
22:15
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Mester
پیش بینی:
واقعی:
22:30
USD
ارزیابی فدرال رزرو از وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا - Beige Book
پیش بینی:
واقعی:
تقویم اقتصادی ( امروز ) پنجشنبه۳۰ نوامبر ۲۰۲۳
03:20
JPY
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: 0.8%
واقعی: 1.0%
04:00
AUD
شاخص مجوز های ساخت وساز (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: 1.4%
واقعی: 7.5%
04:00
AUD
شاخص مخارج سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 1.0%
واقعی: 0.6%
05:00
JPY
سخنرانی عضو بانک مرکزی ژاپن - Nakamura
پیش بینی:
واقعی:
05:00
CNY
شاخص PMI ترکیبی (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی: 50.4
05:00
CNY
گزارش PMI بخش تولیدی (نوامبر)
پیش بینی: 49.7
واقعی: 49.4
05:00
CNY
شاخص PMI بخش غیر تولیدی (نوامبر)
پیش بینی: 51.1
واقعی: 50.2
10:30
GBP
شاخص بهای مسکن در کل کشور (سالانه)
پیش بینی:
واقعی:
10:30
GBP
شاخص بهای مسکن در کل کشور (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی:
10:30
EUR
شاخص خرده فروشی آلمان (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: 0.4%
واقعی:
11:30
CHF
شاخص های پیشرو KOF (نوامبر)
پیش بینی: 96.6
واقعی:
12:25
EUR
تغییرات بیکاری آلمان (نوامبر)
پیش بینی: 22K
واقعی:
12:25
EUR
نرخ بیکاری (نوامبر)
پیش بینی: 5.8%
واقعی:
13:30
USD
جلسه اعضای اوپک
پیش بینی:
واقعی:
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه)
پیش بینی: 3.9%
واقعی:
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی:
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (نوامبر)
پیش بینی: 2.7%
واقعی:
13:30
EUR
نرخ بیکاری (اکتبر)
پیش بینی: 6.5%
واقعی:
17:00
USD
شاخص خالص PCE (سالانه) (اکتبر)
پیش بینی: 3.5%
واقعی:
17:00
USD
شاخص خالص PCE (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: 0.2%
واقعی:
17:00
USD
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 220K
واقعی:
17:00
USD
شاخص تورمی PCE (سالانه) (اکتبر)
پیش بینی: 3.0%
واقعی:
17:00
USD
شاخص تورمی PCE (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: 0.1%
واقعی:
17:00
USD
مخارج شخصی (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: 0.2%
واقعی:
17:00
CAD
شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
CAD
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
CAD
تولید ناخالص داخلی - GDP (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 0.0%
واقعی:
17:00
CAD
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه سوم)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
CAD
شاخص تولید ناخالص داخلی سالانه (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 0.2%
واقعی:
17:00
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
پیش بینی:
واقعی:
17:05
CAD
تولید ناخالص داخلی - GDP (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی:
17:15
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Enria
پیش بینی:
واقعی:
17:35
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams
پیش بینی:
واقعی:
17:45
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - McCaul
پیش بینی:
واقعی:
18:15
USD
شاخص PMI شیکاگو (نوامبر)
پیش بینی: 45.4
واقعی:
18:30
USD
شاخص خانه های در معرض فروش (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: -2.0%
واقعی:
19:15
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Jochnick
پیش بینی:
واقعی:
20:30
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی آلمان - Nagel
پیش بینی:
واقعی:
21:00
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Balz
پیش بینی:
واقعی:
تقویم اقتصادی جمعه۰۱ دسامبر ۲۰۲۳
01:00
USD
ترازنامه فدرال رزرو
پیش بینی:
واقعی:
03:20
JPY
شاخص مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی (سالانه) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 3.4%
واقعی:
05:15
CNY
شاخص PMI بخش تولیدی چین (کایکسین) (نوامبر)
پیش بینی: 49.3
واقعی:
10:30
GBP
شاخص بهای مسکن در کل کشور (ماهانه) (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی:
10:30
GBP
شاخص بهای مسکن در کل کشور (سالانه) (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی:
11:30
CHF
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 0.0%
واقعی:
11:30
CHF
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه سوم)
پیش بینی:
واقعی:
12:00
CHF
شاخص PMI بخش تولیدی (نوامبر)
پیش بینی: 42.0
واقعی:
12:25
EUR
شاخص PMI بخش تولیدی آلمان (نوامبر)
پیش بینی: 42.3
واقعی:
12:30
EUR
گزارش PMI بخش تولیدی (نوامبر)
پیش بینی: 43.8
واقعی:
13:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Elderson
پیش بینی:
واقعی:
15:00
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
پیش بینی:
واقعی:
15:00
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Enria
پیش بینی:
واقعی:
17:00
CAD
تغییرات اشتغال (نوامبر)
پیش بینی: 14.0K
واقعی:
17:00
CAD
نرخ مشارکت نیروی کار (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
CAD
نرخ بیکاری (نوامبر)
پیش بینی: 5.8%
واقعی:
18:00
CAD
گزارش PMI بخش تولیدی (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی:
18:15
USD
گزارش PMI بخش تولیدی (نوامبر)
پیش بینی: 49.4
واقعی:
18:30
USD
گزارش اشتغال بخش تولیدی (گزارش موسسه ISM) (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی:
18:30
USD
شاخص PMI بخش تولیدی (گزارش موسسه ISM) (نوامبر)
پیش بینی: 47.6
واقعی:
18:30
USD
شاخص قیمتی ISM بخش تولیدی (نوامبر)
پیش بینی: 46.2
واقعی:
19:30
USD
سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا - Powell
پیش بینی:
واقعی:
20:00
USD
مدل GDP فدرال رزرو آتلانتا (سه ماهه چهارم)
پیش بینی: 2.1%
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
تقویم اقتصادی شنبه۰۲ دسامبر ۲۰۲۳
00:00
GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
پیش بینی:
واقعی:
00:00
AUD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
JPY
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
00:00
EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی:

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب فارکس خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید

شرح علائم و اختصارات

سخنرانی بازنگری شده انتشار مقدماتی

تاثیر خبر بر بازار فارکس کم متوسط زیاد

تایم اخبار در تقویم فارکس به ساعت ایران است.

تقویم سایت اخبار فارکس ایران بورس آنلاین، همانند تقویم فارکس فکتوری forex factory، بهترین سایت فارکس و معتبرترین منبع اعلام شاخص ها و زمان اخبار در ایران و شامل مهمترین عناوین تقویم اقتصادی جهان است. با استفاده از تقویم اقتصادی فارکس می‌توانید لیست داده‌های مهم اقتصادی که در هر روز منتشر می‌شوند را به همراه میزان تاثیرگذاری آنها بر روی بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام مشاهده نمایید و همچنین در هنگام اعلام اخبار بازار، از داده‌های اعلام شده و اخبار فارکس فارسی با امکان آپدیت خودکار مطلع شوید.

کانال تلگرامی اخبار فارکس

در کانال تلگرامی اخبار فارکس ایران بورس آنلاین هر روز تقویم اقتصادی روز فارکس، اونس طلا و نفت خام و همچنین مطالب بخش اخبار بازار فارکس به صورت لحظه ای منتشر می شوند. آدرس کانال تلگرامی اخبار فارکس : اینجا کلیک کنید.

کانال تلگرامی تحلیل فارکس و کانال تلگرامی سیگنال فارکس

در کانال تلگرامی تحلیل فارکس تحلیل های تکنیکال و فاندامتال بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام به صورت لحظه ای منتشر می شوند. کلیه اطلاعیه ها و سرویس های جدید نیز در کانال تلگرام تحلیل ها اطلاع رسانی می شوند. آدرس کانال تلگرامی سیگنال و تحلیل فارکس : اینجا کلیک کنید.

در کنار تقویم بازار و اخبار اقتصادی می توانید از ساعت فارکس جهت اطلاع از ساعات کار سشن های مختلف بازار فارکس و سایر بورس های جهانی استفاده کنید: ساعت فارکس

تقویم اقتصادی فارکس چیست؟

تقویم‌های اقتصادی تاریخ‌هایی را فهرست می‌کنند که شامل داده‌های اقتصادی مهمی مانند سطوح تورم، نرخ بیکاری و تغییرات در نرخ بهره و موارد بسیار دیگری می باشند. انتشار  این داده ها تاثیر زیادی بر بازار ارز جهانی می گذارد و ابزاری ضروری برای هر معامله گر فارکس است.

چگونه از تقویم اقتصادی برای تقویت استراتژی فارکس خود استفاده کنید؟

بازار فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی در جهان است و انتشار داده‌های اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین محرک‌های این بازار است، زیرا نشان‌دهنده رخدادها و تصمیماتی است که می‌تواند بر بازارهای مالی تاثیر بگذارد. گنجاندن تقویم اقتصادی در استراتژی فارکس، شانس معامله‌گر را برای رزرو سود یا جلوگیری از ضرر افزایش می‌دهد. برای آشنایی بیشتر در خصوص سناریوهای احتمالی در زمان انتشار اخبار فارکس اینجا کلیک کنید و ویدیوی آموزشی ما در یوتیوب را مشاهده نمایید.

تقویم اقتصادی در فارکس چگونه کار می کند؟

موارد و ارکان اصلی تقویم اقتصادی در مورد هر رخداد شامل تاریخ و ساعت آن،  عنوان خبر، داده های پیشین و پیش بینی در آن زمینه می باشد. برخی داده های کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی هر سه ماهه منتشر می شود،  و برخی آمارها مانند مطالبات بیکاری به صورت هفتگی منتشر می شود. برای آشنایی بیشتر با تقویم های اقتصادی به خصوص تقویم فارکس فکتوری اینجا کلیک کنید و ویدیوی آموزشی ما در یوتیوب را مشاهده فرمایید.

مهمترین رویدادهای تاثیرگذار در تقویم اقتصادی فارکس کدام است؟

یک معامله گر موفق لازم است که همیشه در حال رصد تقویم اقتصادی باشد زیرا در حالی که انواع مختلفی از داده های اقتصادی هر روز منتشر می شود، همه به یک اندازه مهم نیستند. برخی از آنها باعث نوسانات موقتی در نرخ ارز می شوند که ممکن است در طول همان روز معکوس گردند، سایر انتشارات کلیدی اقتصادی اغلب باعث تغییرات قیمتی بلند مدت گردند. تغییرات در سیاست پولی، آمارهای خرده فروشی و تورم اغلب بزرگترین کاتالیزورهای موثر در روند بازار فارکس هستند. همچنین، اعداد و ارقام که پیش بینی های منتشر شده توسط تحلیلگران و اقتصاددانان هستند، نقش مهمی ایفا می کنند.
برخی از مهمترین عناوین تقویم و اخبار شامل شاخص مدیران خرید، کمیته فدرال بازار آزاد، داده‌های اشتغال و خرده فروشی است.
برای آشنایی با شاخص های اقتصادی تاثیر گذار بر بازار فارکس، بخش شاخص ها از ویدیوهای آموزش بنیادی ما را مشاهده نمایید: ویدیوی آموزش شاخص های بنیادی ۱، ویدیوی آموزش شاخص های بنیادی ۲ و ویدیوی آموزش شاخص های بنیادی ۳

آگاهی از تقویم اقتصادی چه اهمیتی می تواند داشته باشد ؟

اطلاع از رخدادهای مهم و موثر بازار فارکس می تواند تاثیر مهمی در تصمیمات معاملاتی تریدرها داشته باشد و این اطلاعات صحیح و به موقع از اخبار مهم که معمولا نوسانات زیادی را در بازار ایجاد می کند کمک می کند تا معامله گر با دیدی باز از بازار، اصول مدیریت ریسک و سرمایه را به درستی به کار ببرد. با این وجود هر چند داشتن اطلاعات در همه زمینه ها و رخدادها یک امتیاز مثبت برای تریدر به حساب می آید ولی عملا الزامی نیست و با توجه به تجربه و رصد مستمر بازار و اخبار، کم کم معامله گر کشف می کند کدام اخبار و رویدادها در شیوه  و تصمیم معاملاتی او تاثیرات موثری خواهند داشت.

به چه صورتی از تقویم اقتصادی فارکس استفاده کنیم؟

معامله گران معمولاً از تقویم اقتصادی برای پیگیری تاریخ های مهم انتشار داده ها برای سرمایه گذاری موثر در بازار فارکس استفاده می کنند. دانستن انتظارات بازار در کنار تجزیه و تحلیل اعداد  و رصد روندها در تصمیم گیریهای معامله گران نقش مهم و موثری دارند.
ما همواره در ایران بورس آنلاین به مشتریان توصیه می کنیم که آموزش مستمر و تمرین و کسب تجربه را به عنوان برنامه منظم کاری خود قرار دهند. آشنایی با تقویم اقتصادی و رصد اخبار فارکس و تجزیه و تحلیل داده های آن از جمله آموزش ها و تجربه های لازم در این بازار است.

تحلیل تقویم اقتصادی

بررسی مفصل و تحلیل تقویم اقتصادی و رویدادهای آن را می توانید در تحلیل فارکس امروز ما مشاهده کنید.

تحلیل فاندمنتال بنیادی هفتگی دلار

عناوین اخبار مهم فارکس شامل تحلیل فاندمنتال بنیادی هفتگی در تقویم فارکس درج شده است، متن کامل تحلیل فاندمنتال بنیادی هفتگی دلار ما را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

تحلیل فاندمنتال بنیادی روزانه دلار

عناوین اخبار مهم فارکس شامل تحلیل فاندمنتال بنیادی روزانه در تقویم فارکس درج شده است، متن کامل تحلیل فاندمنتال بنیادی روزانه دلار ما را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

بهترین تقویم اقتصادی فارکس کدام است؟

معامله گرانی که پیگیر رخدادها و اخبار اقتصادی فارکس و جهان هستند ممکن است که تقویم های زیادی مثل تقویم اقتصادی فارکس فکتوری به فارسی، تقویم اقتصادی ارز دیجیتال (تقویم اقتصادی کریپتو)، تقویم اقتصادی آمریکا، تقویم اقتصادی طلا و… را دنبال کنند. تقویم اقتصادی ایران بورس آنلاین یکی از بهترین و پرطرفدارترین تقویم های اقتصادی فارکس فارسی می باشد. شما با پیگیری مستمر تقویم اقتصادی ایران بورس می توانید اطلاعات مورد نیاز در مورد رویدادهای تاثیر گذار در بازار فارکس را رصد کنید.

محبوب ترین تقویم اقتصادی فارکس به فارسی کدام است؟

از میان مواردی که تحت عنوان تقویم اقتصادی، مهمترین و موثرترین خبرهای اقتصادی دنیا را به فارسی پوشش می دهند قطعا تقویم اقتصادی ایران بورس آنلاین جزو بهترین و محبوب ترین های این بازار است که شما هم به عنوان یک تریدر با دنبال کردن این تقویم از طرفداران آن خواهید بود و قبل از هر تصمیم معاملاتی حتما این تقویم اقتصادی را رصد خواهید کرد.

آدرس فارکس فکتوری فارسی چیست؟

اگر نیاز به تقویمی مانند فارکس فکتوری فارسی دارید، آدرس تقویم اقتصادی فارسی ایران بورس را در این سایت فارکس می توانید مشاهده کنید: تقویم اقتصادی
برای مشاهده ویدیوی آموزشی ، آشنایی با سایت فارکس فکتوری، اینجا کلیک کنید.

Telegram