تقویم اقتصادی فارکس

تقویم اقتصادی فارکس به شما کمک می کند از زمان اعلام اخبار فارکس و میزان پیش بینی شده و اعلام شده شاخص های اقتصادی روز مطلع شوید و از شاخص های اقتصادی و اخبار در تنظیم معاملات خود در بازار فارکس سود ببرید.

فقط اخبار امروز

کلیه زمان های تقویم اقتصادی به ساعت ایران هستند (راهنمای علائم)

زمان
ارز
عنوان
قبلی
پیش بینی
فعلی
دوشنبه۳۰ ژانویه ۲۰۲۳
01:15
NZD
تراز تجاری (سالانه) (دسامبر)
پیش بینی:
واقعی: -14,460M
01:15
NZD
تراز تجاری (ماهانه) (دسامبر)
پیش بینی: -1,750M
واقعی: -475M
11:30
CHF
شاخص های پیشرو KOF (ژانویه)
پیش بینی: 93.3
واقعی: 97.2
12:30
EUR
شاخص تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه چهارم)
پیش بینی: 0.8%
واقعی: 0.5%
12:30
EUR
شاخص تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه چهارم)
پیش بینی: 0.0%
واقعی: -0.2%
سه شنبه۳۱ ژانویه ۲۰۲۳
03:00
JPY
نسبت موقعیت های شغلی به متقاضیان کار (دسامبر)
پیش بینی: 1.36
واقعی: 1.35
03:20
JPY
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (دسامبر)
پیش بینی: -1.2%
واقعی: -0.1%
03:20
JPY
شاخص خرده فروشی (سالانه) (دسامبر)
پیش بینی: 3.0%
واقعی: 3.8%
04:00
AUD
تامین منابع اعتباری بخش خصوصی (ماهانه) (دسامبر)
پیش بینی: 0.5%
واقعی: 0.3%
04:00
AUD
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (دسامبر)
پیش بینی: -0.3%
واقعی: -3.9%
05:00
CNY
شاخص PMI ترکیبی (ژانویه)
پیش بینی:
واقعی: 52.9
05:00
CNY
گزارش PMI بخش تولیدی (ژانویه)
پیش بینی: 49.8
واقعی: 50.1
05:00
CNY
شاخص PMI بخش غیر تولیدی (ژانویه)
پیش بینی: 52.0
واقعی: 54.4
10:30
EUR
شاخص خرده فروشی آلمان (ماهانه) (دسامبر)
پیش بینی: 0.2%
واقعی: -5.3%
11:00
CHF
شاخص خرده فروشی (سالانه) (دسامبر)
پیش بینی: -0.7%
واقعی: -2.8%
12:25
EUR
تغییرات بیکاری آلمان (ژانویه)
پیش بینی: 5K
واقعی: -15K
12:25
EUR
نرخ بیکاری (ژانویه)
پیش بینی: 5.5%
واقعی: 5.5%
13:30
EUR
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه)
پیش بینی: 2.2%
واقعی: 1.9%
13:30
EUR
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی)
پیش بینی: -0.1%
واقعی: 0.1%
17:00
USD
شاخص هزینه استخدام (فصلی) (سه ماهه چهارم)
پیش بینی: 1.1%
واقعی: 1.0%
17:00
USD
سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک - کنگو (Barrel)
پیش بینی: 0.26M
واقعی: 0.26M
17:00
USD
سطح تولید روزانه نفت خام اعضای اوپک - عربستان (Barrel)
پیش بینی: 10.44M
واقعی: 10.44M
17:00
CAD
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه)
پیش بینی: 3.50%
واقعی: 2.80%
17:00
CAD
تولید ناخالص داخلی - GDP (ماهانه) (نوامبر)
پیش بینی: 0.1%
واقعی: 0.1%
17:30
USD
شاخص بهای مسکن تک خانوار در 20 کلان شهر آمریکا (سالانه) (نوامبر)
پیش بینی: 6.8%
واقعی: 6.8%
18:15
USD
شاخص PMI شیکاگو (ژانویه)
پیش بینی: 45.0
واقعی: 44.3
18:30
USD
شاخص اطمینان مصرف کننده CB (ژانویه)
پیش بینی: 109.0
واقعی: 107.1
چهارشنبه۰۱ فوریه ۲۰۲۳
01:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی: -1.000M
واقعی: 6.330M
01:15
NZD
تغییرات اشتغال (فصلی) (سه ماهه چهارم)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: 0.2%
01:15
NZD
نرخ بیکاری (سه ماهه چهارم)
پیش بینی: 3.3%
واقعی: 3.4%
05:15
CNY
شاخص PMI بخش تولیدی چین (کایکسین) (ژانویه)
پیش بینی: 49.5
واقعی: 49.2
10:30
GBP
شاخص بهای مسکن در کل کشور (ماهانه) (ژانویه)
پیش بینی: -0.3%
واقعی: -0.6%
10:30
GBP
شاخص بهای مسکن در کل کشور (سالانه) (ژانویه)
پیش بینی: 1.9%
واقعی: 1.1%
12:00
CHF
شاخص PMI بخش تولیدی (ژانویه)
پیش بینی: 54.8
واقعی: 49.3
12:25
EUR
شاخص PMI بخش تولیدی آلمان (ژانویه)
پیش بینی: 47.0
واقعی: 47.3
12:30
EUR
گزارش PMI بخش تولیدی (ژانویه)
پیش بینی: 48.8
واقعی: 48.8
13:00
GBP
گزارش PMI بخش تولیدی (ژانویه)
پیش بینی: 46.7
واقعی: 47.0
13:30
USD
جلسه اعضای اوپک
پیش بینی:
واقعی:
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه)
پیش بینی: 5.4%
واقعی: 5.2%
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (ژانویه)
پیش بینی: 9.0%
واقعی: 8.5%
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه)
پیش بینی: -0.3%
واقعی: -0.4%
13:30
EUR
نرخ بیکاری (دسامبر)
پیش بینی: 6.5%
واقعی: 6.6%
14:00
EUR
حراج اوراق قرضه ده ساله آلمان
پیش بینی:
واقعی: 2.270%
16:45
USD
گزارش تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی - ADP (ژانویه)
پیش بینی: 178K
واقعی: 106K
18:15
USD
گزارش PMI بخش تولیدی (ژانویه)
پیش بینی: 46.8
واقعی: 46.9
18:30
USD
گزارش اشتغال بخش تولیدی (گزارش موسسه ISM) (ژانویه)
پیش بینی: 49.0
واقعی: 50.6
18:30
USD
شاخص PMI بخش تولیدی (گزارش موسسه ISM) (ژانویه)
پیش بینی: 48.0
واقعی: 47.4
18:30
USD
گزارش موقعیت های شغلی اشغال نشده (دسامبر)
پیش بینی: 10.250M
واقعی: 11.012M
19:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: 0.376M
واقعی: 4.140M
19:00
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی: 2.315M
22:30
USD
بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا - FOMC
پیش بینی:
واقعی:
22:30
USD
تعیین نرخ بهره
پیش بینی: 4.75%
واقعی: 4.75%
23:00
USD
کنفرانس مطبوعاتی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
پنجشنبه۰۲ فوریه ۲۰۲۳
01:15
NZD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (دسامبر)
پیش بینی:
واقعی: -7.2%
04:00
AUD
شاخص مجوز های ساخت وساز (ماهانه) (دسامبر)
پیش بینی: 1.0%
واقعی: 18.5%
04:00
AUD
شاخص فصلی اطمینان کسب و کار NAB
پیش بینی:
واقعی: -1
07:05
JPY
حراج اوراق قرضه دولتی 10 ساله ژاپن
پیش بینی:
واقعی: 0.485%
10:30
EUR
تراز تجاری آلمان (دسامبر)
پیش بینی: 9.2B
واقعی: 10.0B
11:30
CHF
شاخص فضای مصرف کنندگان SECO (سه ماهه اول)
پیش بینی: -38
واقعی: -9
15:30
GBP
تعداد آرای طرفداران کاهش نرخ بهره - کمیته سیاست های پولی انگلستان (ژانویه)
پیش بینی: 0
واقعی: 0
15:30
GBP
تعداد آرای طرفداران افزایش نرخ بهره - کمیته سیاست های پولی انگلستان (ژانویه)
پیش بینی: 7
واقعی: 7
15:30
GBP
تعداد آرای طرفداران نرخ بهره فعلی - کمیته سیاست های پولی انگلستان (ژانویه)
پیش بینی: 2
واقعی: 2
15:30
GBP
تعیین نرخ بهره (ژانویه)
پیش بینی: 4.00%
واقعی: 4.00%
15:30
GBP
بیانیه سیاست گذاری پولی بانک مرکزی انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
16:45
EUR
نرخ بهره شبانه تسهیلات سپرده (فوریه)
پیش بینی: 2.50%
واقعی: 2.50%
16:45
EUR
نرخ بهره شبانه سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی اروپا
پیش بینی:
واقعی: 3.25%
16:45
EUR
بیانیه سیاست های پولی بانک مرکزی اروپا
پیش بینی:
واقعی:
16:45
EUR
تعیین نرخ بهره (فوریه)
پیش بینی: 3.00%
واقعی: 3.00%
17:00
USD
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 200K
واقعی: 183K
17:00
USD
شاخص بهره وری بخش غیر کشاورزی (فصلی) (سه ماهه چهارم)
پیش بینی: 2.4%
واقعی: 3.0%
17:00
USD
شاخص هزینه هر واحد نیروی کار (فصلی) (سه ماهه چهارم)
پیش بینی: 1.5%
واقعی: 1.1%
17:00
CAD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (دسامبر)
پیش بینی: -5.0%
واقعی: -7.3%
17:15
EUR
کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا
پیش بینی:
واقعی:
17:45
GBP
سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان - Bailey
پیش بینی:
واقعی:
18:30
USD
شاخص سفارشات کارخانجات (ماهانه) (دسامبر)
پیش بینی: 2.3%
واقعی: 1.8%
18:45
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
پیش بینی:
واقعی:
21:00
CHF
سخنرانی رئیس بانک مرکزی سوئیس - Jordan
پیش بینی:
واقعی:
22:00
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
پیش بینی:
واقعی:
جمعه۰۳ فوریه ۲۰۲۳
04:00
AUD
شاخص وام مسکن (ماهانه)
پیش بینی: -2.8%
واقعی: -5.7%
04:00
JPY
شاخص PMI بخش خدماتی (ژانویه)
پیش بینی: 52.4
واقعی: 52.3
05:15
CNY
شاخص PMI بخش خدماتی چین (کایکسین) (ژانویه)
پیش بینی: 51.6
واقعی: 52.9
12:00
CHF
سخنرانی عضو بانک مرکزی سوئیس - Maechler
پیش بینی:
واقعی:
12:25
EUR
شاخص PMI بخش خدماتی آلمان (ژانویه)
پیش بینی: 50.4
واقعی: 50.7
12:30
EUR
شاخص PMI ترکیبی (ژانویه)
پیش بینی: 50.2
واقعی: 50.3
12:30
EUR
شاخص PMI بخش خدماتی (ژانویه)
پیش بینی: 50.7
واقعی: 50.8
13:00
GBP
شاخص PMI ترکیبی (ژانویه)
پیش بینی: 47.8
واقعی: 48.5
13:00
GBP
شاخص PMI بخش خدماتی (ژانویه)
پیش بینی: 48.0
واقعی: 48.7
15:45
GBP
سخنرانی عضو بانک مرکزی انگلیس - Pill
پیش بینی:
واقعی:
16:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Elderson
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص نرخ رشد متوسط درآمد ساعتی (ماهانه) (ژانویه)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: 0.3%
17:00
USD
شاخص نرخ رشد متوسط درآمد ساعتی (سالانه) (سالانه) (ژانویه)
پیش بینی: 4.3%
واقعی: 4.4%
17:00
USD
گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا - NFP (ژانویه)
پیش بینی: 185K
واقعی: 517K
17:00
USD
نرخ مشارکت نیروی کار (ژانویه)
پیش بینی:
واقعی: 62.4%
17:00
USD
گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی-خصوصی (ژانویه)
پیش بینی: 190K
واقعی: 443K
17:00
USD
نرخ بیکاری (ژانویه)
پیش بینی: 3.6%
واقعی: 3.4%
18:15
USD
شاخص PMI ترکیبی (ژانویه)
پیش بینی: 46.6
واقعی: 46.8
18:15
USD
شاخص PMI بخش خدماتی (ژانویه)
پیش بینی: 46.6
واقعی: 46.8
18:30
USD
شاخص اشتغال بخش غیر تولیدی (گزارش موسسه ISM) (ژانویه)
پیش بینی:
واقعی: 50.0
18:30
USD
شاخص PMI بخش غیر تولیدی (گزارش موسسه ISM) (ژانویه)
پیش بینی: 50.4
واقعی: 55.2
21:30
USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
پیش بینی:
واقعی: 599
21:30
USD
آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا
پیش بینی:
واقعی: 759

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب فارکس خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید

شرح علائم و اختصارات

سخنرانی بازنگری شده انتشار مقدماتی

تاثیر خبر بر بازار فارکس کم متوسط زیاد

تایم اخبار در تقویم فارکس به ساعت ایران است.

تقویم سایت اخبار فارکس ایران بورس آنلاین، همانند تقویم فارکس فکتوری فارسی forex factory، بهترین سایت فارکس و معتبرترین منبع اعلام شاخص ها و زمان اخبار در ایران است. با استفاده از تقویم اقتصادی فارکس می‌توانید لیست داده‌های مهم اقتصادی که در هر روز منتشر می‌شوند را به همراه میزان تاثیرگذاری آنها بر روی بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام مشاهده نمایید و همچنین در هنگام اعلام اخبار بازار، از داده‌های اعلام شده و اخبار فارکس فارسی مطلع شوید.

این تقویم شامل تقویم اقتصادی طلا، تقویم اقتصادی آمریکا ، اروپا و سایر بازارها است.

Telegram