از پشت پرده تایم فریم‌های بالاتر چه می‌دانید؟

یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۰

نمودارهای شمعی یا همان کندل استیک یک دنیا حرف در دل خود دارند. می‌توان بازار فارکس را بر اساس کندل های قیمتی یا کندل های ژاپنی بررسی کرد و سپس وارد معاملات خرید یا فروش شد. یعنی برای تحلیل بازار و سیگنال یابی گاهی اوقات همین نمودارهای قیمتی کافی هستند. همیشه توصیه شده در تحلیل و سیگنال یابی از چند تایم فریم مختلف استفاده کرد. اما چرا این کار ضروری است و پیشنهاد شده؟ در این مقاله می‌خواهیم اتفاقات پشت پرده‌ای که در کندل های قیمتی و در تایم فریم‌های بالاتر می‌افتند را بررسی کنیم.

از نمودار روزانه به نمودار چهارساعته بروید!


به‌عنوان‌مثال به نمودار روزانه GBPJPY توجه کنید که در آن کندل قیمتی دوجی و پین بار نزولی تشکیل شده است.

تایم فریم مقالات فارکس:‌ استراتژی، روانشناسی و کنترل ریسک
به نمودار روزانه GBPJPY دقت کنید. در دو کندل قیمتی آخر چه اتفاقی افتاده است؟

به نظر شما با بررسی نمودارهای کوتاه‌مدت GBPJPY چه اطلاعاتی به دست می‌آوریم؟ برای پاسخ به این سؤال نمودار یک‌ساعته GBPJPY موردبررسی قرار گرفته است. در نمودار یک‌ساعته شاهد تشکیل الگوی نموداری سر و شانه و الگوی سقف دوقلو (در شانه سمت راست) هستیم. در واقع این الگوهای نموداری می‌توانند نشانه‌ای از بازگشت نزولی بازار و پایان حرکت صعودی باشند.

تایم فریم مقالات فارکس:‌ استراتژی، روانشناسی و کنترل ریسک
در نمودار چهارساعته GBPJPY الگوی سر و شانه تشکیل شده است!

در ادامه ملاحظه می‌کنید که بعد از تشکیل شانه سمت راست، اوج قیمتی دیگری تشکیل نشده و بعد از شکست خط گردن الگو و کف قیمتی الگوی دوجی روزانه، بازار حرکت نزولی جدید به راه انداخته است.

تایم فریم مقالات فارکس:‌ استراتژی، روانشناسی و کنترل ریسک
الگوی سر و شانه عمل کرد!

پس به خاطر داشته باشید که در صورتی که کندل بازگشتی صعودی یا نزولی در تایم فریم‌های بالاتر مشاهده کردید، بهتر است که به نمودارهای قیمتی پایین‌تر نگاه کنید و ببینید که آیا الگوی نموداری یا کندلی شکل گرفته یا خیر؟ در واقع وجود این الگوها سیگنال یا تأییدی برای ورود خواهد بود.

تا وقتی که اتفاقات تایم فریم بالا شفاف نشده، تایم فریم را پایین تر بیاورید!


در ادامه نمودار روزانه GBPUSD آورده شده است که نشان دهنده پین بار نزولی در طول روند صعودی بازار است. آیا این کندل فقط یک پین بار است؟ در نمودارهای قیمتی پایین‌تر چه اتفاقی افتاده است؟

تایم فریم مقالات فارکس:‌ استراتژی، روانشناسی و کنترل ریسک
به نمودار روزانه جفت ارز GBPUSD توجه کنید. آیا این تنها یک کندل پین بار روزانه است؟

برای درک بهتر اتفاقات نمودار روزانه، به نمودار چهارساعته GBPUSD نگاه می کنیم. همان‌طور که می‌دانید یک کندل قیمتی روزانه شامل شش کندل چهارساعته است. هر چند در نمودار روزانه پوند انگلیس پین بار نزولی شکل گرفته، اما در نمودار چهارساعته الگوی کندلی ستاره صبحگاهی یا MORNING STAR تشکیل شده است.

تایم فریم مقالات فارکس:‌ استراتژی، روانشناسی و کنترل ریسک
هر یک کندل نمودار روزانه برابر است با ۶ کندل نمودار چهارساعته!

اگر به نمودار یک‌ساعته GBPUSD نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که یک کندل روزانه از بیست‌وچهار کندل یک‌ساعته تشکیل شده است. با این حال، در نمودار یک‌ساعته الگوی نموداری اوج دوقلو تشکیل شده است.

تایم فریم مقالات فارکس:‌ استراتژی، روانشناسی و کنترل ریسک
نمودار یک ساعته GBPUSD. هر یک کندل نمودار روزانه برابر با ۲۴ کندل نمودار یک ساعته است.

در واقع یک کندل قیمتی روزانه از ۴۸۰ کندل قیمتی پنج‌دقیقه‌ای تشکیل شده است. اگر به نمودار پنج‌دقیقه‌ای نگاهی بیندازید، می‌بینید که هر چند کندل پین بار روزانه وجود دارد اما در نمودار پنج دقیقه، بازار در فاز خنثی نوسان می‌کند.

تایم فریم مقالات فارکس:‌ استراتژی، روانشناسی و کنترل ریسک
نمودار پنج دقیقه GBPUSD. هر یک کندل روزانه برابر با ۴۸۰ کندل روزانه است!

در ادامه بعد از شکست کف فاز خنثی و کف قیمتی کندل روزانه، بازار سقوط کرده است.

تایم فریم مقالات فارکس:‌ استراتژی، روانشناسی و کنترل ریسک
در نمودار پنج دقیقه سیگنال فروش صادر شده است!